مکتبستان

پکیج دوپینگ کنکور

پست تبلیغاتی

سوالات استخدامی شهرداری92 -سوالات استخدامی دهیاری های92

 

 

سوالات ازمون شهرداری92,سوالات سازمان شهرداری 92,دفترچه سوالات سازمان شهرداری ها92,ازمون سازمان شهرداری92,سوالات استخدامی شهرداری

92

 

ردیف نام فایل عنوان حجم فایل قیمت جزییات دریافت
1 سوالات کاردان امور حمل و نقل سال91 534KB 20,000 ریال
2 سوالات کاردان محیط زیست سال91 502KB 20,000 ریال
3 سوالات کاردان راه و ساختمان سال91 899KB 20,000 ریال
4 سوالات کاردان نقشه بردار سال91 577KB 20,000 ریال
5 سوالات کاردان تاسیسات سال91 586KB 20,000 ریال
6 سوالات رشته شغلی اپراتور سال91 605KB 20,000 ریال
7 سوالات رشته شغلی کارشناس شهرسازی سال91 888KB 20,000 ریال
8 سوالات رشته شغلی کارشناس حفاظت کار سال91 441KB 20,000 ریال
9 سوالات رشته شغلی مهندسی راه و ساختمان سال91 489KB 20,000 ریال
10 سوالات رشته شغلی کارشناس تحلیلگرسیستم سال91 431KB 20,000 ریال
11 سوالات رشته شغلی کارشناس برنامه ریزی سال91 510KB 20,000 ریال
12 سوالات رشته شغلی کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزی خاک سال91 474KB 20,000 ریال
13 سوالات رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه سال91 480KB 20,000 ریال
14 سوالات رشته شغلی مهندس تاسیسات کد1 سال91 436KB 20,000 ریال
15 سوالات رشته شغلی متصدی امور دفتری کد2 سال91 455KB 20,000 ریال
16 سوالات رشته شغلی کارشناس برنامه ریزی و آموزش سال92 1.01MB 20,000 ریال
17 سوالات رشته شغلی مسئول دفتر سال92 998KB 20,000 ریال
18 سوالات رشته شغلی مسئول دفتر سال91 462KB 20,000 ریال
19 سوالات رشته شغلی مسئول خدمات اداری سال92 946KB 20,000 ریال
20 سوالات رشته شغلی کارگزین سال92 949KB 20,000 ریال
21 سوالات رشته شغلی کارگزین سال91 452KB 20,000 ریال
22 سوالات رشته شغلی کارشناس امور اداری سال92 1.08MB 20,000 ریال
23 سوالات رشته شغلی کارشناس امور اداری سال91 484KB 20,000 ریال
24 سوالات رشته شغلی کارشناس برنامه و بودجه سال92 1.1MB 20,000 ریال
25 سوالات رشته شغلی کارشناس برنامه و بودجه سال91 479KB 20,000 ریال
26 سوالات رشته شغلی مسئول خدمات مالی سال92 1.01MB 20,000 ریال
27 سوالات رشته شغلی مسئول خدمات مالی سال91 486KB 20,000 ریال
28 سوالات رشته شغلی حسابدار1 سال92 1.07MB 20,000 ریال
29 سوالات رشته شغلی حسابدار1 سال91 475KB 20,000 ریال
30 سوالات رشته شغلی حسابدار2 سال92 1.14MB 20,000 ریال
31 سوالات رشته شغلی حسابدار2 سال91 498KB 20,000 ریال
32 سوالات رشته شغلی حسابرس سال92 1.19MB 20,000 ریال
33 سوالات رشته شغلی حسابرس سال91 494KB 20,000 ریال
34 سوالات رشته شغلی کارشناس بازرسی و نظارت سال92 1.16MB 20,000 ریال
35 سوالات رشته شغلی کارشناس بازرسی و نظارت سال91 494KB 20,000 ریال
36 سوالات رشته شغلی کارشناس برنامه ریزی و آموزش سال91 453KB 20,000 ریال
37 سوالات رشته شغلی مامور حراست سال92 991KB 20,000 ریال
38 سوالات رشته شغلی مامور حراست سال91 476KB 20,000 ریال
39 سوالات رشته شغلی متصدی امور دفتری-کاردانی و کارشناسی سال92 1010KB 20,000 ریال
40 سوالات رشته شغلی کارشناس امورفرهنگی سال92 1020KB 20,000 ریال
41 سوالات رشته شغلی کارشناس امورفرهنگی سال91 454KB 20,000 ریال
42 سوالات رشته شغلی کاردان امور فرهنگی سال92 934KB 20,000 ریال
43 سوالات رشته شغلی کاردان امور فرهنگی سال91 448KB 20,000 ریال
44 سوالات رشته شغلی کارشناس امور ورزشی سال92 1.01MB 20,000 ریال
45 سوالات رشته شغلی کارشناس امور ورزشی سال91 464KB 20,000 ریال
46 سوالات رشته شغلی کتابدار سال92 1.08MB 20,000 ریال
47 سوالات رشته شغلی کارشناس امور هنری سال92 1.1MB 20,000 ریال
48 سوالات رشته شغلی کارشناس روابط عمومی سال92 998KB 20,000 ریال
49 سوالات رشته شغلی کارشناس روابط عمومی سال91 463KB 20,000 ریال
50 سوالات رشته شغلی کاردان روابط عمومی سال92 925KB 20,000 ریال
51 سوالات رشته شغلی کاردان روابط عمومی سال91 447KB 20,000 ریال
52 سوالات رشته شغلی کارشناس حقوقی سال92 1.13MB 20,000 ریال
53 سوالات رشته شغلی کارشناس حقوقی سال91 488KB 20,000 ریال
54 سوالات رشته شغلی کارشناس سمعی بصری سال92 1.01MB 20,000 ریال
55 سوالات رشته شغلی کارشناس مطالعات اقتصادی سال92 1.08MB 20,000 ریال
56 سوالات رشته شغلی کارشناس مطالعات اقتصادی سال91 499KB 20,000 ریال
57 سوالات رشته شغلی کارشناس بازرگان داخلی سال92 1.02MB 20,000 ریال
58 سوالات رشته شغلی آمارشناس سال92 1.13MB 20,000 ریال
59 سوالات رشته شغلی آمارشناس سال91 508KB 20,000 ریال
60 سوالات رشته شغلی کارشناس مطالعات اجتماعی سال92 1.01MB 20,000 ریال
61 سوالات رشته شغلی کارشناس ثبت اسناد و املاک سال92 1.1MB 20,000 ریال
62 سوالات رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه فیزیک, شیمی و مکانیک خاک سال92 1.05MB 20,000 ریال
63 سوالات رشته شغلی ارشیتکت سال91 515KB 20,000 ریال
64 سوالات رشته شغلی ارشیتکت سال92 915KB 20,000 ریال
65 سوالات رشته شغلی نقشه بردار سال91 485KB 20,000 ریال
66 سوالات رشته شغلی نقشه بردار سال92 885KB 20,000 ریال
67 سوالات رشته شغلی مهندس مکانیک سال91 445KB 20,000 ریال
68 سوالات رشته شغلی مهندس مکانیک سال92 970KB 20,000 ریال
69 سوالات رشته شغلی مهندس تاسیسات سال92 962KB 20,000 ریال
70 سوالات رشته شغلی کارشناس امور حمل و نقل سال91 427KB 20,000 ریال
71 سوالات رشته شغلی کارشناس امور حمل و نقل سال92 930KB 20,000 ریال
72 سوالات رشته شغلی کارشناس ارتباطات سال92 882KB 20,000 ریال
73 سوالات رشته شغلی مهندس برق سال91 462KB 20,000 ریال
74 سوالات رشته شغلی مهندس برق سال92 1.01MB 20,000 ریال
75 سوالات رشته شغلی کارشناس آتش نشانی سال92 1.08MB 20,000 ریال
76 سوالات رشته شغلی کارشناس آتش نشانی سال91 492KB 20,000 ریال
77 سوالات رشته شغلی کاردان آتش نشانی سال92 1000KB 20,000 ریال
78 سوالات رشته شغلی کارتوگراف سال92 1.06MB 20,000 ریال
79 سوالات رشته شغلی کارتوگراف سال91 491KB 20,000 ریال
80 سوالات رشته شغلی کارشناس هیدرو ژئولوژی سال92 913KB 20,000 ریال
81 سوالات رشته شغلی کارشناس ارزیابی خسارات سال92 1020KB 20,000 ریال
82 سوالات رشته شغلی کارشناس امور باغبانی سال92 1.02MB 20,000 ریال
83 سوالات رشته شغلی کارشناس امور باغبانی سال91 468KB 20,000 ریال
84 سوالات رشته شغلی کارشناس محیط زیست سال91 408KB 20,000 ریال
85 سوالات رشته شغلی کارشناس محیط زیست سال92 880KB 20,000 ریال
86 سوالات رشته شغلی کارشناس بهداشت محیط-کارشناس بهداشت حرفه ای سال91 413KB 20,000 ریال
87 سوالات رشته شغلی کارشناس بهداشت محیط-کارشناس بهداشت حرفه ای سال92 892KB 20,000 ریال
88 منابع آزمون استخدامی شهرداری های کشور-نکات کلیدی و سوالات کلیدی – زبان و ادبیات فارسی سال 90 1.72MB 50,000 ریال

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی