مشاوره قبولی کنکور ارشد توسط رتبه های برتر

برنامه ریزی و مشاوره تلفنی، پرسش و پاسخ و رفع اشکال مجازی

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 99 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99 به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 99 در روز پنجشنبه ، نهم مرداد ماه 99 برگزار شد.

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99

 

 

لینک های دانلود رایگان سوالات و پاسخ دکتری 99

پاسخ کلیدی دانلود جغرافیای سیاسی
پاسخ کلیدی دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
پاسخ کلیدی دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پاسخ کلیدی دانلود ژئومورفولوژی
پاسخ کلیدی دانلود سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
پاسخ کلیدی دانلود علوم اقتصادی
پاسخ کلیدی دانلود مدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک
پاسخ کلیدی دانلود تاریخ – تاریخ اسلام
پاسخ کلیدی دانلود تاریخ – تاریخ ایران بعدازاسلام
پاسخ کلیدی دانلود تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
پاسخ کلیدی دانلود مدیریت بازرگانی و راهبردی
پاسخ کلیدی دانلود مدیریت دولتی
پاسخ کلیدی دانلود مدیریت صنعتی
پاسخ کلیدی دانلود مدیریت آموزشی
پاسخ کلیدی دانلود مدیریت رسانه و اطلاعات
پاسخ کلیدی دانلود مدیریت فناوری اطلاعات
پاسخ کلیدی دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
پاسخ کلیدی دانلود کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
پاسخ کلیدی دانلود گردشگری
پاسخ کلیدی دانلود مالی
پاسخ کلیدی دانلود حسابداری 
پاسخ کلیدی دانلود زبان و ادبیات فارسی 
پاسخ کلیدی دانلود علم و اطلاعات دانش شناسی
پاسخ کلیدی دانلود فلسفه
پاسخ کلیدی دانلود فلسفه – منطق
پاسخ کلیدی دانلود فلسفه – علم 
پاسخ کلیدی دانلود فلسفه و کلام اسلامی
پاسخ کلیدی دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
پاسخ کلیدی دانلود علوم اجتماعی 
پاسخ کلیدی دانلود جمعیت شناسی
پاسخ کلیدی دانلود مددکاری اجتماعی
پاسخ کلیدی دانلود مشاوره
پاسخ کلیدی دانلود رشته علوم ارتباطات
پاسخ کلیدی دانلود باستان شناسی
پاسخ کلیدی دانلود محیط زیست 
پاسخ کلیدی دانلود علوم قرآن و حدیث
پاسخ کلیدی دانلود  فقه و مبانی حقوق اسلامی
پاسخ کلیدی دانلود  ادیان و عرفان
پاسخ کلیدی دانلود  تارخ و تمدن ملل اسلامی
پاسخ کلیدی دانلود فقه شافعی
پاسخ کلیدی دانلود مدرسی معارف اسلامی
پاسخ کلیدی دانلود برنامه ریزی درسی
پاسخ کلیدی دانلود علوم ورزشی – مدیریت ورزشی
پاسخ کلیدی دانلود علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی
پاسخ کلیدی دانلود علوم ورزشی – آسیب شناسی
پاسخ کلیدی دانلود علوم ورزشی -رفتارحرکتی و روان شناسی ورزشی
پاسخ کلیدی دانلود علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی
پاسخ کلیدی دانلود شیمی – شیمی فیزیک
پاسخ کلیدی دانلود شیمی – شیمی آلی
پاسخ کلیدی دانلود شیمی – شیمی تجزیه
پاسخ کلیدی دانلود شیمی – شیمی معدنی
پاسخ کلیدی دانلود شیمی -شیمی پلیمر        
پاسخ کلیدی دانلود شیمی کاربردی       
پاسخ کلیدی دانلود فیتوشیمی
پاسخ کلیدی دانلود آب و هواشناسی
پاسخ کلیدی دانلود زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی
پاسخ کلیدی دانلود زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
پاسخ کلیدی دانلود زیست شناسی گیاهی – سلولی وتکوینی
پاسخ کلیدی دانلود زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی   
پاسخ کلیدی دانلود علوم جانوری -بیوسیستماتیک
پاسخ کلیدی دانلود زیست شناسی جانوری – سلولی وتکوینی 
پاسخ کلیدی دانلود زیست شناسی -سلولی ومولکولی    
پاسخ کلیدی دانلود بیوشیمی  (کد 2227)
پاسخ کلیدی دانلود ژنتیک مولکولی
پاسخ کلیدی دانلود زیست فناوری میکروبی     
پاسخ کلیدی دانلود ریززیست فناوری
پاسخ کلیدی دانلود آمار   
پاسخ کلیدی دانلود ریاضی
پاسخ کلیدی دانلود  فیزیک دریا          
پاسخ کلیدی دانلود رشته زیست شناسی دریا    
پاسخ کلیدی دانلود علوم وفناوری نانو-نانوفیزیک   
پاسخ کلیدی دانلود رشته فیزیک        
پاسخ کلیدی دانلود فوتونیک         
پاسخ کلیدی دانلود رشته ژئوفیزیک -لرزه شناسی        
پاسخ کلیدی دانلود رشته ژئوفیزیک -زلزله شناسی       
پاسخ کلیدی دانلود رشته ژئوفیزیک -الکترومغناطیس     
پاسخ کلیدی دانلود رشته ژئوفیزیک -گرانی سنجی          
پاسخ کلیدی دانلود رشته علوم وفناوری نانو-نانوشیمی   
پاسخ کلیدی دانلود رشته بیوانفورماتیک      
پاسخ کلیدی دانلود  علوم کامپیوتر  
پاسخ کلیدی دانلود  علوم شناختی         
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی برق –  الکترونیک        
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی برق – مخابرات      
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی برق – قدرت      
پاسخ کلیدی دانلود مهندسی برق – کنترل       
پاسخ کلیدی دانلود مهندسی عمران -سازه    
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی عمران – زلزله           
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی عمران – ژئوتکنیک       
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی عمران – مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی       
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی عمران – راه وترابری        
پاسخ کلیدی دانلود مهندسی عمران – سواحل بنادروسازه های دریایی    
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی عمران -مدیریت منابع اب      
پاسخ کلیدی دانلود مهندسی عمران – حمل ونقل                      
پاسخ کلیدی دانلود مهندسی عمران – مدیریت ساخت                    
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی عمران – محیطزیست                    
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی نقشه برداری – ژئودزی         
پاسخ کلیدی دانلود مهندسی نقشه برداری – فتوگرامتری          
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی نقشه برداری -سنجش ازدور        
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی نقشه برداری – سیستم اطلاعات مکانی
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی مکانیک – ساخت وتولید    
پاسخ کلیدی دانلود مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
پاسخ کلیدی دانلود مهندسی مکانیک بیوسیستم
پاسخ کلیدی دانلود مهندسی مکانیک – دینامیک کنترل وارتعاشات         
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی     
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی دریا        
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی هوافضا – آیرودینامیک        
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی هوافضا – جلوبرندگی        
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی هوافضا- سازه های هوایی      
  پاسخ کلیدی   دانلود مهندسی هوافضا – دینامیک پروازوکنترل      
  پاسخ کلیدی   دانلود  مهندسی معدن – اکتشاف    
پاسخ کلیدی  دانلود   مهندسی معدن – استخراج    
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی معدن – فراوری موادمعدنی    
  پاسخ کلیدی   دانلود مهندسی معدن – مکانیک سنگ        
  پاسخ کلیدی   دانلود  مهندسی پلیمر- پلیمر       
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی محیطزیست  -منابع اب              
  پاسخ کلیدی   دانلود مهندسی محیطزیست – اب وفاضلاب            
  پاسخ کلیدی   دانلود  مهندسی محیطزیست – موادزائدجامد        
  پاسخ کلیدی   دانلود  مهندسی محیطزیست – آلودگی هوا            
پاسخ کلیدی  دانلود                    مهندسی پزشکی – بیوالکتریک                                 
پاسخ کلیدی  دانلود   مهندسی پزشکی – بیومکانیک         
پاسخ کلیدی دانلود  مهندسی پزشکی – بیومتریال  
پاسخ کلیدی دانلود مهندسی صنایع
پاسخ کلیدی دانلود مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 پاسخ کلیدی   دانلود                        مهندسی نفت – اکتشاف                            
  پاسخ کلیدی   دانلود  مهندسی نفت (کد 2352)     
  پاسخ کلیدی   دانلود مهندسی کامپیوتر- نرم افزاروالگوریتم    
  پاسخ کلیدی   دانلود مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری     
پاسخ کلیدی  دانلود   مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی   
پاسخ کلیدی  دانلود   مهندسی کامپیوتر- شبکه ورایانش         
  پاسخ کلیدی   دانلود مهندسی فناوری اطلاعات           
  پاسخ کلیدی   دانلود مهندسی موادومتالورژی          
  پاسخ کلیدی   دانلود  مهندسی شیمی   
  پاسخ کلیدی   دانلود  مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی            
  پاسخ کلیدی   دانلود  فناوری نانو- نانومواد     
  پاسخ کلیدی   دانلود              فناوری نانو- نانوالکتریک                   
  پاسخ کلیدی   دانلود  مهندسی هسته ای – کاربردپرتوها   
  پاسخ کلیدی   دانلود  مهندسی هسته ای – راکتور                 
  پاسخ کلیدی   دانلود  مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی   
  پاسخ کلیدی   دانلود  مهندسی هسته ای – گداخت     
  پاسخ کلیدی   دانلود مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی           
  پاسخ کلیدی   دانلود  مهندسی نساجی – شیمی نساجی وعلوم الیاف               
  پاسخ کلیدی   دانلود مهندسی سیستم های انرژی    
پاسخ کلیدی دانلود رشته آگروتکنولوژی
پاسخ کلیدی دانلود رشته آگروتکنولوژی – بذر
پاسخ کلیدی دانلود رشته آگروتکنولوژی – علوم علف های هرز
پاسخ کلیدی دانلود پژوهش هنر              
پاسخ کلیدی  دانلود  شهرسازی           
  پاسخ کلیدی   دانلود معماری       
  پاسخ کلیدی   دانلود                             مدیریت پروژه وساخت                                    
پاسخ کلیدی دانلود رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
  پاسخ کلیدی   دانلود  علوم ومهندسی آبخیز            
پاسخ کلیدی دانلود علوم و مهندسی مرتع
پاسخ کلیدی دانلود علوم و مهندسی محیط زیست
پاسخ کلیدی دانلود اگرواکولوژی
  پاسخ کلیدی   دانلود مدیریت وکنترل بیابان     
  پاسخ کلیدی   دانلود علوم ومهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلات       
پاسخ کلیدی دانلود علوم ومهندسی شیلات – صید و بهره برداری آبزیان
  پاسخ کلیدی   دانلود علوم ومهندسی شیلات – تکثیروپرورش ابزیان     
  پاسخ کلیدی   دانلود علوم ومهندسی جنگل
پاسخ کلیدی دانلود علوم ومهندسی جنگل – عمران و بهره برداری جنگل
  پاسخ کلیدی   دانلود علوم ومهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل
  پاسخ کلیدی   دانلود بیماری شناسی گیاهی           
  پاسخ کلیدی   دانلود  حشره شناسی کشاورزی 
  پاسخ کلیدی   دانلود توسعه کشاورزی         
  پاسخ کلیدی   دانلود ترویج واموزش کشاورزی پایدار
  پاسخ کلیدی   دانلود ژنتیک وبه نژادی گیاهی          
  پاسخ کلیدی   دانلود  علوم ومهندسی اب -هواشناسی کشاورزی   
  پاسخ کلیدی   دانلود علوم ومهندسی اب -منابع اب         
  پاسخ کلیدی   دانلود  علوم ومهندسی اب -سازه های ابی          
  پاسخ کلیدی   دانلود علوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی              
پاسخ کلیدی دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی
پاسخ کلیدی دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی
پاسخ کلیدی دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-حفاظت و اصلاح
  پاسخ کلیدی   دانلود  علوم دامی    
  پاسخ کلیدی   دانلود مدیریت منابع خاک         
  پاسخ کلیدی   دانلود  مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک    
پاسخ کلیدی دانلود علوم ومهندسی صنایع غذایی            
  پاسخ کلیدی   دانلود علوم ومهندسی باغبانی        
  پاسخ کلیدی    دانلود             مطالعات زنان           
   پاسخ کلیدی    دانلود حقوق نفت وگاز    
   پاسخ کلیدی    دانلود حقوق خصوصی      
   پاسخ کلیدی    دانلود حقوق بین الملل عمومی     
  پاسخ کلیدی   دانلود حقوق جزاوجرم شناسی  
   پاسخ کلیدی    دانلود  حقوق عمومی  
   پاسخ کلیدی    دانلود روان شناسی 
   پاسخ کلیدی    دانلود سنجش واندازه گیری     
   پاسخ کلیدی    دانلود  روانشناسی واموزش کودکان استثنایی   
   پاسخ کلیدی    دانلود اموزش عالی 
  پاسخ کلیدی    دانلود  تکنولوژی اموزشی  
  پاسخ کلیدی    دانلود  روان شناسی تربیتی      
پاسخ کلیدی دانلود جراحی دامپزشکی         
پاسخ کلیدی دانلود مامائی وبیماری های تولیدمثل دام            
پاسخ کلیدی دانلود بیماری های داخلی دام های کوچک       
پاسخ کلیدی دانلود بیماری های داخلی دام های بزرگ    
پاسخ کلیدی دانلود رادیولوژی دامپزشکی 
پاسخ کلیدی دانلود کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی     
پاسخ کلیدی دانلود پاتولوژی دامپزشکی     
پاسخ کلیدی دانلود بهداشت وبیماری های پرندگان        
پاسخ کلیدی دانلود بهداشت وبیماری های ابزیان  
پاسخ کلیدی دانلود بهداشت موادغذایی  
پاسخ کلیدی دانلود بهداشت خوراک دام   
پاسخ کلیدی دانلود اپیدمیولوژی       
پاسخ کلیدی دانلود انگل شناسی دامپزشکی   
پاسخ کلیدی دانلود باکتری شناسی       
پاسخ کلیدی دانلود ویروس شناسی  
پاسخ کلیدی دانلود قارچ شناسی        
پاسخ کلیدی دانلود ایمنی شناسی   
پاسخ کلیدی دانلود بیوتکنولوژی دامپزشکی  
پاسخ کلیدی دانلود فناوری تولیدمثل دردامپزشکی  
پاسخ کلیدی دانلود  سم شناسی         
پاسخ کلیدی دانلود فارماکولوژی دامپزشکی       
پاسخ کلیدی دانلود فیزیولوژی        
پاسخ کلیدی دانلود آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای  
پاسخ کلیدی دانلود  بافت شناسی مقایسه ای
پاسخ کلیدی دانلود اموزش زبان فرانسه   
پاسخ کلیدی دانلود ادبیات فرانسه   
پاسخ کلیدی دانلود اموزش زبان روسی
پاسخ کلیدی دانلود اموزش زبان المانی  
پاسخ کلیدی دانلود آموزش زبان انگلیسی
پاسخ کلیدی دانلود زبان وادبیات انگلیسی
پاسخ کلیدی دانلود ترجمه       
پاسخ کلیدی دانلود زبان شناسی   
پاسخ کلیدی دانلود زمین شناسی نفت          
پاسخ کلیدی دانلود زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
پاسخ کلیدی دانلود زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی 
پاسخ کلیدی دانلود زمین شناسی اب های زیرزمینی  
پاسخ کلیدی دانلود زمین شناسی مهندسی
پاسخ کلیدی دانلود زمین شناسی زیست محیطی
پاسخ کلیدی دانلود زمین شناسی پترولوژی
پاسخ کلیدی دانلود زمین شناسی اقتصادی
پاسخ کلیدی دانلود زمین شناسی تکتونیک
پاسخ کلیدی دانلود هواشناسی  
پاسخ کلیدی دانلود مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی
پاسخ کلیدی دانلود مرمت واحیای ابنیه وبناهای تاریخی 
پاسخ کلیدی دانلود رشته بیوشیمی
پاسخ کلیدی دانلود بیوفیزیک
پاسخ کلیدی دانلود تئاتر
پاسخ کلیدی دانلود علوم سیاسی و روابط بین الملل
پاسخ کلیدی دانلود اقتصاد کشاورزی
پاسخ کلیدی دانلود میکروبیولوژی
پاسخ کلیدی دانلود مجموعه مطالعات جهان
پاسخ کلیدی دانلود زبان و ادبیات عربی
پاسخ کلیدی دانلود طراحی صنعتی
پاسخ کلیدی دانلود زبان های باستانی ایران
     

 

 

 دفترچه های شماره دو  

 

پاسخ کلیدی دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
پاسخ کلیدی دانلود  گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
پاسخ کلیدی دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
پاسخ کلیدی دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
پاسخ کلیدی دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
پاسخ کلیدی دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
پاسخ کلیدی دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
پاسخ کلیدی دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه کد رشته های 2801و2802
پاسخ کلیدی دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی کد رشته 2803
پاسخ کلیدی دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان آلمانی کدرشته 2804
پاسخ کلیدی دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
پاسخ کلیدی دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی کد رشته 2809
پاسخ کلیدی دانلود زبان فرانسه – عمومی و زبان آلمانی – عمومی

 

براساس برنامه زمانی پیش بینی شده فرآیند آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ از ساعت ۸ صبح روز پنج‌شنبه مورخ 9 مرداد 99 در ۶۰ شهرستان مختلف کشور برگزار شد. این دوره از آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۹ در ۷ گروه آموزشی و ۲۴۵ کدرشته امتحانی شامل ۶۳ کدرشته امتحانی گروه علوم انسانی، ۴۵ کدرشته امتحانی گروه علوم پایه، ۶۰ کدرشته امتحانی گروه فنی مهندسی، ۳۵ کدرشته امتحانی گروه کشاورزی و منابع طبیعی، ۷ کدرشته امتحانی گروه هنر، ۲۶ کدرشته امتحانی گروه دامپزشکی و ۹ کدرشته امتحانی گروه زبان برگزار شد. لذا داوطلبان متقاضی شرکت در این آزمون، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت اطلاع‌رسانی مذکور مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (شامل نام‌خانوادگی و نام، کد ملی و تاریخ تولد) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد پیگیری) از کارت شرکت در آزمون پرینت تهیه کنند و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. بدیهی است که برای شرکت در جلسه آزمون فوق، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس دار و ارائه آن الزامی است. همچنین سایر اطلاعات دیگر در برگ راهنمای شرکت در آزمون که همزمان با کارت شرکت در آزمون بر روی درگاه این سازمان قرار گرفته قابل پرینت و دریافت است. همچنین آدرس و محل تشکیل باجه رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان بر مبنای شهرستان محل آزمون آنان به شرح جدول شماره ۲ که بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است و داوطلبان درصورت وجود نقص احتمالیدر کارت شرکت در آزمون باید براساس توضیحات (تذکرات مهم) اقدام و در صورت نیاز صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و بعد از ظهر از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰ یکی از روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه  به حوزه‌های. رفع نقص کارت مراجعه کنند. براساس برنامه زمانی پیش بینی شده فرآیند آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ از ساعت ۸ صبح روز پنج‌شنبه مورخ 9 مرداد  در ۶۰ شهرستان مختلف کشور آغاز خواهد شد. نام و آدرس حوزه امتحانی بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان مشخص شده است. دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99 دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99

ارسال دیدگاه

17

8 نظرات جدید
9 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
11 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
بهار رحیمی

دوستان لغات زبان عمومی دکتری سایت فرافایل با عنوان واژه های 3500 جی آر ای هم خیلی منبع عالی برای حفظ لغات سخت کنکور دکتری هست

a

تشکر از سایت خوبتون

واحد

باسلام لطفا پاسخ نامه رو هم بذارید

Araz

اضافه شده است

سارینا رح

من یه سوال داشتم دفترچه اول برای حقوق بین الملل عمومی تا ۹۰ بود بعد دفترچه دوم از ۱۰۰ شروع میشد ۱۰ تا خالی بینش داستانش چی بود ؟؟؟؟؟

علی

برای ما اضافه بود بعضی رشته ها شاید ۱۰۰ تا داشتن

سارینا

من یه سوال داشتم حقوق بین الملل عمومی سوالات تا ۹۰ بود بعد دفترچه دوم از ۱۰۰ شروع میشد 😕۱۰ تا وسط خالی جریانش چیه؟

علی

کاش زودتر پاسخنامه بزارید یکشنبه که خود سازمان سنجش میزاره
ما الان استرس داریم

امید زندی

سلام حل تشریحی سوالات ریاضی مهندسی کنکور دکتری برق ۹۹ در لینک زیر
https://www.aparat.com/v/WGipM

امین

سوالات تخصصی و ریاضیات مهندسی مکانیک ارتعاشات رو میذارید

علی

پاسخ نامه قرار ندادین و سوالات هست که در سایت سنجش هم موجوده

اسی

یکشنبه پاسخنامه تو سایت سازمان سنجش میاد

تبلیغات متنی