مکتبستان مکتبستان

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

جزوه فیزیک ، مبحث حرکت شناسی

جزوه فیزیک ، مبحث حرکت شناسی

کاری از مهندس اکبر فرزانه

 

 

شامل موضوعات :  سینماتیک- بردار مکان- بردار تغییر مکان(جابجایی)- مسافت پیموده شده- بازه زمانی- جابجایی پس از n ثانیه- جابجایی n ثانیه n ام- معادله مکان – زمان- نمودار مکان – زمان- سرعت- سرعت لحظه ای- مسیر حرکت- حرکت روی خط راست- حرکت یکنواخت روی خط راست- نمودارهای حرکت یکنواخت مستقیم الخط- نمودار سرعت – زمان- حرکت شتاب دار- شتاب متوسط- شتاب لحظه ای- حرکت مستقیم الخط با شتاب ثابت- نمودارهای حرکت مستقیم الخط با شتاب ثابت- حرکت های تندشونده و کند شونده ویا یکنواخت- نکات سرعت متوسط در حالات مختلف- معادلات حرکت مستقیم الخط با شتاب ثابت- نکات تصاعدی حرکت مستقیم الخط- حرکت پرتابی قائم در خلاء و حرکت سقوط آزاد- رابطه حرکت در راستای قائم- رابطه حرکت در راستای افق- پرتاب یک جسم در راستای قائم- پرتاب دو جسم در راستای قائم- حرکت نسبی- حرکت نسبی در مسیر متحرک- حرکت در دو بعد- حرکت پرتابی- معادله حرکت- پرتاب افقی در خلاء- حرکت

 

 

 

با تشکر از جناب  اکبر فرزانه برای ارسال این مطلب به سایت کنکور

مفاهیم فیزیک را یکبار برای همیشه با ما بیاموزید

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی