پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود جزوه دستور زبان فارسی کنکور

دانلود جزوه دستور زبان کنکور احسان محسنی‎ توسط جناب احسان محسنی در 52 صفحه آماده شده است. برای مطالعه دانلود جزوه دستور زبان کنکور به ادامه مطلب بروید.

دانلود جزوه دستور زبان فارسی کنکور

 

انواع متمم :
1 متمم فعلی : اجباری و غیر قابل حذف است و فعل به آن نیاز دارد. در شمارش اجزای اصلی جمله به حساب می آید.) حرف اضافه ی اختصاصی یک فعل ( اندیشیدن به / پیوستن به / چسبیدن به / گرویدن به / بالیدن به / نازیدن به / نگریستن به / پرداختن ) توجه کردن (به / تاختن به / ماندن ) شبیه بودن ( به / برخوردن به / جنگیدن با / آمیختن با / ستیزیدن با / سازش کردن با / ترسیدن از / گذشتن از / رهیدن از / رستن از / بازماندن از / پرهیز کردن از / گنجیدن در / شوریدن بر

مثال : او از دوستش رنجید.
2 متمم قیدی : اختیاری و قابل حذف است و فعل به آن نیاز ندارد. در شمارش اجزای اصلی جمله به حساب نمی آید

راه تشخیص متمم فعلی از قیدی :
1 احسان با دسته ی گل می آید. -2 احسان به دسته ی گل می ماند. -در جمله ی اول می توان ” با دسته ی گل ” را حذف کرد  احسان می آید  قابل حذف است 

متمم قیدی
فعل ” می آید ” می تواند با حروف اضافه ی گوناگون بیاید احسان از مدرسه می آید / احسان به خانه می آید

در جمله ی دوم ” به دسته ی گل ” را نمی توان حذف نمود زیرا معنی جمله ناقص می شود  متمم فعلی
فعل می ماند (شبیه است) فقط با حرف اضافه ی اختصاصی ” به ” می آید.

 

برای دانلود سایر جزوات جناب احسان محسنی کلیک کنید

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از

مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

تبلیغات متنی