پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

جزوه کنکوری ادبیات نظام جدید (لغت ، املا ، تاریخ ادبیات)

جزوه کنکوری ادبیات نظام جدید (لغت ، املا ، تاریخ ادبیات)

 

جزوه کنکوری ادبیات نظام جدید (لغت ، املا ، تاریخ ادبیات) توسط جناب احسان محسنی در 50 صفحه تهیه شده است. جناب احسان محسنی ۸ سال سابقه تدریس در مدارس سلام ، تلاش ، احسان و … دارا میباشد.  جهت دانلود جزوه کنکوری ادبیات نظام جدید (لغت ، املا ، تاریخ ادبیات) به ادامه مطلب بروید.

نمونه لغت درس دوم از آموختن ننگ مدار :

ارتجالاً: بیدرنگ، بدون اندیشه سخن گفتن یا شعر سرودن اِسترحام: رحم خواستن، طلب رحم کردن استماع: شنیدن، گوش دادن اقبال: نیکبختی، خوشبختی اِدبار: تیره بختی، بدبختی اِلزام: ضرورت، لازم گردانیدن، واجب گردانیدن اوان: وقت، هنگام باری: القصّه، به هر حال، خلاصه بَدسَگال: بداندیش، بدخواه بسِمل کردن: سرجانور را بریدن، از آنجا که بِسم الله « مسلمانان در وقت ذبح جانور میگویند، به همین دلیل به » الرحمن الرحیم گفته می- » بسمل کردن « عمل ذبح کردن شود. پلاس: جامهای کم ارزش، گلیم درشت و کلفت تعلیقات: ج تعلیق، پیوستها و یادداشت مطالب و جزئیات در رساله یا کتاب: در متن درس، مقصود نشانهای ارتشی است. تقریر: بیان، بیان کردن طبیعت: خو، عادت، طبع و سرشت طمأنینه: آرامش، سکون و قرار عِتاب کردن: خشم گرفتن برکسی، سرزنش کردن عنود: ستیزه کار، دشمن و بدخواه فیاض: سرشار و فراوان، بسیار فیض دهنده قرابت: خویشی و خویشاوندی کُمیت: اسب سرخ مایل به سیاه لاجَرَم: ناگزیر، ناچار لَعب: بازی، لهو و لعب: خوشگذرانی تکریم: گرامیداشت تکیده: لاغر و باریک اندام تصدیقنامه: گواهی نامه تیمار: غم، اندیشه، خدمت، تیمارداشتن: غمخواری و محافظت از کسی که بیمار باشد. جافی: جفاکار، ستمکار حُجب: شرم و حیا حَلَبی: ورقه نازک فلزی، از جنس حَلَب خسروانی خورش: خورش و غذای شاهانه خودرو: خودرأی، خودسر، لجوج دانگ: بخش، یک ششم چیزی دوات: مرکّب دان، جوهر زنگاری: منسوب به زنگار، سبزرنگ شهناز: یکی از آهنگهای موسیقی ایرانی، گوشهای از دستگاه شور صاحبدل: عارف، آگاه ضایع: تباه، تلف ضمایم: ج ضمیمه، همراه و پیوست؛ در متن درس، مقصود نشانهای دولتی است. مُسکِر: چیزی که نوشیدن آن مستی می- آورد؛ مثل شراب مُحال: دروغ، بیاصل، ناممکن مستغنی: بینیاز مولع: شیفته، بسیار مشتاق، حریص، آزمند مُطربی: عمل و شغل مطرب؛ مطرب: کسی که نواختن ساز و خواندن آواز را پیشه خود سازد. مَعاصی: ج معصیت، گناهان مغلوب: شکست خورده مَفتول: سیم، رشته فلزی دراز و باریک ملتفت شدن: آگاه شدن، متوجّه شدن

نمونه املا درس دوم از آموختن ننگ مدار :

مُمال- نهاد خویش- ضایع- سزا- خاصّه- قرابت- قبیله- حرمت- مولَع – رَسته- حذر- ارتجالاً- گرم و رسا- مبلغ- احسنت- نصابُ الصبیان- احتیاج- میرزا مسیح خان- عبرت- معین- معمول- مطابق- اشارت- بیضی- مفتولی- زنگاری- ملتفت- برزن و…

 

برای دانلود سایر جزوات جناب احسان محسنی کلیک کنید

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از

مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

تبلیغات متنی