مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

اعتراض به دریافت شهریه در دوره روزانه

اعتراض به دریافت شهریه در دوره روزانه

به دنبال اعتراض دانشجویان دانشگاه قوچان نسبت به دریافت شهریه پس از پایان سنوات و حذف درس در طول ترم، دانشگاه قول پیگیری این موضوع را داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان در اعتراض به مسائل آموزشی و سیاستهای پولی سازی دانشگاههای دولتی و همچنین در اعتراض به دریافت شهریه از دانشجویان روزانه توسط دانشگاه پس از پایان سنوات تحصیلی (هشت ترم برای دانشجویان کارشناسی پیوسته) و همچنین دریافت شهریه از دانشجویان روزانه در صورت عدم قبولی و یا حذف درسی در طول ترم تحصیلی روز گذشته مقابل سازمان مرکزی این دانشگاه تجمع کردند.

شورای صنفی دانشگاه قوچان خبر داده است که در پی این تجمع رئیس و معاون آموزشی دانشگاه صنعتی قوچان با حضور در میان دانشجویان در این خصوص توضیحاتی ارائه کردند.

در ادامه پس از صحبت ها و قول های داده شده مسئول نهاد رهبری دانشگاه با ورود به این مسئله و حمایت از مطالبات دانشجویان، با قرائت متنی با امضای معاونت آموزشی دانشگاه و با دستور مستقیم ریاست دانشگاه، برای مدت یک هفته قول پیگیری این مطالبه به حق دانشجویان را دادند.

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • پایان نامه

تبلیغات متنی