مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

جزئیات ظرفیت سه رشته پرطرفدار علوم پزشکی دانشگاه آزاد

جزئیات ظرفیت سه رشته پرطرفدار علوم پزشکی دانشگاه آزاد

شورای سنجش و پذیرش دانشجو با تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در رشته های علوم پزشکی موافقت کرد. این دانشگاه دارای ۷۷۵ ظرفیت برای پذیرش در سه رشته پرطرفدار علوم پزشکی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری سال ۹۸ تنها برای رشته های علوم پزشکی در دانشگاه آزاد در حال انجام است.

نتایج اولیه وضعیت علمی داوطلبان به صـورت کارنامه و براساس نمره کل و رتبه آنان با توجه به سـهمیه و کـد رشته امتحانی که داوطلب در آزمون آن شرکت کرده است توسـط سازمان سنجش اعلام شده است.

به منظور شرکت داوطلبان علاقمند به پذیرش در دانشـگاه آزاد اسلامی کد دسترسی انتخاب رشته توسط سازمان سنجش آموزش کشور در کارنامه اعلام نتایج اولیه درج شده اسـت و داوطلبان براساس این کد دسترسی و کد ملی می توانند نسـبت به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی اقدام کنند.

کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشـته ضـرورت دارد با توجه به نتایج درج شده در کارنامه صـادره از سـوی سازمان سنجش آموزش کشور و با مراجعه به سامانه انتخـاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی و ضمن مطالعه دفترچه راهنما نسبت به انتخاب حداکثر  ۱۰۰ کد رشته/محل متناسب با گروه آزمایشی خود اقدام کنند.

آمار ظرفیت اعلامی در دفترچه تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در مجموع ظرفیت اصلی واحد و ظرفیت خودگردان ۷۷۵ نفر است.

جدول تفکیکی ظرفیت رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه آزاد (مهرماه ۹۸)

ردیف نام واحد ظرفیت پزشکی ظرفیت دندانپزشکی ظرفیت داروسازی ظرفیت خودگردان
۱ تبریز ۳۱ نفر ۲۱ نفر

پزشکی یک نفر

دندانپزشکی ۵ نفر

۲ اردبیل ۳۰ نفر پزشکی ۶ نفر
۳ اصفهان – خوراسگان ۲۷ نفر دندانپزشکی ۳ نفر
۴ نجف آباد ۳۹ نفر پزشکی ۳ نفر
۵ تهران ۱۱۵ نفر ۳۹ نفر ۵۹ نفر

پزشکی ۷ نفر

دندانپزشکی ۹ نفر

داروسازی یک نفر

۶ مشهد ۴۷ نفر پزشکی ۳ نفر
۷ دامغان ۱۸ نفر داروسازی ۴ نفر
۸ شاهرود ۲۷ نفر پزشکی ۵ نفر
۹ زاهدان ۱۳ نفر پزشکی یک نفر
۱۰ شیراز ۸ نفر دندانپزشکی ۲ نفر
۱۱ کازرون ۲۱ نفر پزشکی ۵ نفر
۱۲ قم ۲۲ نفر پزشکی ۴ نفر
۱۳ کرمان ۲۴ نفر پزشکی ۶ نفر
۱۴ بروجرد ۲۰ نفر دندانپزشکی ۳ نفر
۱۵ آیت الله آملی ۲۰ نفر داروسازی ۴ نفر
۱۶ تنکابن ۱۶ نفر پزشکی ۲ نفر
۱۷ ساری ۲۹ نفر پزشکی ۲ نفر
۱۸ پردیس خودگردان کیش ۱۹ نفر
۱۹ مرکز آموزش بین المللی قشم ۲۵ نفر
۲۰ یزد ۲۵ نفر     پزشکی ۴ نفر
جمع ۴۸۳ نفر ۱۱۵ نفر ۹۷ نفر ۸۰ نفر
جمع کل ۷۷۵ نفر

ظرفیت هر رشته در مجموع دو نیمسال اول و دوم محاسبه شده است.

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • پایان نامه

تبلیغات متنی