مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

اعلام قواعد سکونت در خوابگاه های دانشجویی

اعلام قواعد سکونت در خوابگاه های دانشجویی

براساس بخشنامه قواعد خوابگاه دانشگاه امیرکبیر، ساعات ورود و خروج به خوابگاه برای دختران و پسران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قواعد سکونت درخوابگاه های دانشگاه صنعتی امیر کبیر اعلام شد، دراین آیین نامه خوابگاهی به تردد دانشجویان خوابگاهی، قواعد ورود دانشجو به خوابگاه در ساعات غیرمجاز، قواعد خروج دانشجو از خوابگاه در ساعات غیرمجاز، آیین نامه حضور و غیاب شبانه خوابگاههای دخترانه، آیین نامه حضور و غیاب شبانه خوابگاههای دخترانه، نحوه مجاز شدن غیبت توسط دانشجو، قواعد میهمان و میزبان پرداخته است که به شرح زیر است:

قواعد تردد دانشجویان خوابگاهی:

درب خوابگاه‌ها در ساعات مجاز به شرح زیر باز بوده و انتظامات، مسئول باز و بسته کردن درب خوابگاه در ساعات ۱ مقرر خواهند بود:

خوابگاه‌های پسرانه از ساعت  ۶ تا ۲۴

خوابگاههای دخترانه از ساعت ۶ تا ۲۲.

 هنگام اذان صبح، انتظامات موظف است اذان را در خوابگاه پخش کرده و مسئول باز کردن درب خوابگاه برای روحانی  باشد، اگر خروج روحانی از خوابگاه پیش از ساعت ۶ باشد درب خوابگاه مجدداً بسته خواهد شد.

قانون فوق برای تمام خوابگاهها اعم از انتظامات تک نفره و دو نفره لازم الاجراست.  

ورود و خروج دانشجویان خوابگاه در ساعات مجاز با ارائه کارت شناسایی و تأیید انتظامات خواهد بود.

انتظامات ملزم است عکس کارت شناسایی را با فرد وارد شونده به خوابگاه تطبیق دهد.

حداکثر به مدت نیم ساعت بعد از پایان ساعت مجاز تردد در خوابگاههای دخترانه، به عنوان بازه تأخیر در نظر گرفته  می شود. اسامی دانشجویانی که در این محدوده قصد ورود بـه خوابگاه را دارند، توسط انتظامات ثبت شده و در اختیار امور دختران اداره قرار می گیرد.

کارت شناسایی معتبر دانشجویان دختری که تأخیر وی بیش از نیم ساعت باشد، بایستی توسط انتظامات اخذ و به امور دختران اداره امور خوابگاه‌ها ارسال شود، دانشجو نیز موظف است حداکثرطی ۳ روز جهت اعلام علت تاخیر و ارائه تعهد کتبی به امور دختران اداره مراجعه و کارت خود را دریافت کند.

تأخیرها و غیبت های شبانه خوابگاههای دخترانه طبق آیین نامه حضور و غیاب شبانه خوابگاههای دخترانه رسیدگی خواهد شد.

دانشجویان دختری که همراه یکی از بستگان درجه اول خود شامل پدر، مادر، برادر، خواهر و همسر می باشند، حداکثر تا ساعت ۲۳   مجاز به ورود به خوابگاه هستند.

تبصره: دانشجویان دختر متأهل حداکثر حداکثر تا ساعت ۲۴ مجاز به ورود به خوابگاه هستند، اما باید در ابتدا مدارک تأهل خود شامل اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و عقدنامه را به واحد دختران اداره تحویل و مجوز مربوطه را اخذ کنند. ضمناً حضور همسر دانشجو جهت ارائه اطلاعات تماس ضروری است.

قواعد ورود دانشجو به خوابگاه در ساعات غیرمجاز

ورود به خوابگاه در ساعات ۲۲ تا ۶ صبح روز بعد در خوابگاه‌های دخترانه و در ساعات ۲۴ تا ۶ صبح روز بعد برای خوابگاههای پسرانه غیرمجاز بوده و باید مطابق بندهای ذیل در این موارد عمل شود:

دانشجو باید قبلاً، دیر رسیدن خود را از طریقی به اطلاع مسئول خوابگاه برساند. مسئول خوابگاه موظف است درصورت قانع کننده بودن دلیل دانشجو، موضوع را به انتظامات اعلام  کند، انتظامات نیز موظف است با اخذ امضای مسئول خوابگاه، برای ثبت در بایگانی، اجازه ورود دانشجو را بدهد.

دانشجو در صورت بازگشت از سفر می تواند با نشان دادن ته برگ بلیت خود به انتظامات و بدون نیاز به هماهنگی مسئول خوابگاه وارد شود.

در صورتی که دانشجویی نتواند مسئول خوابگاه را از دیر رسیدن خود مطلع کند، انتظامات باید درب خوابگاه را برای دانشجو باز و کارت دانشجویی وی را اخذ کرده، گزارشی تنظیم و کارت را بـه گزارش پیوست کند و در اولین وقت اداری، آن را به اداره امور خوابگاه‌ها تحویل دهد. دانشجو نیز موظف است برای ادای توضیحات در مورد تأخیر خود، به انتظامات اداره مراجعه و در صورت تأیید مسئول مربوطه، کارت را تحویل بگیرد.

تبصره: بند فوق در صورتی که مسئول خوابگاه در جریان تأخیر بوده ولی از دلیل آن قانع نشده باشد نیز لازم الاجراست. مسئول دایره انتظامات بنا به تشخیص خود میتواند تعهد نامه ای به منظور عدم تکرار تخلف دانشجو تنظیم کند. تمام موارد فوق برای حالتی که مهمان دانشجو تأخیر می کند نیز صادق است.

قواعد خروج دانشجو از خوابگاه در ساعات غیرمجاز

خروج از خوابگاه برای ساعات ۲۲ تا ۶ صبح روز بعد در خوابگاههای دخترانه و برای ساعات ۲۴ تا ۶ صبح روز بعد برای خوابگاههای پسرانه غیرمجاز بوده و در این موارد طبق بندهای زیر عمل می شود:

خروج در این ساعات با هماهنگی دایرهی انتظامات امکانپذیر است. در مواقع اضطراری و در صورت عدم دسترسی به مسئول انتظامات، دانشجو می تواند با اخذ مجوز کتبی از مسئول خوابگاه و تکمیل فرم تعهد خروج، از خوابگاه خارج شود.

دانشجو موظف است علت خروج خود را به مسئول خوابگاه توضیح دهد. در صورت موافقت مسئول خوابگاه، وی موظف است فرم تعهد خروج را تحویل انتظامات دهد. انتظامات با دریافت این تعهد، موظف است درب خوابگاه را برای دانشجو باز کرده و در اسرع وقت گزارش مربوطه به همراه تعهدنامه را تحویل دایره انتظامات دهد.

در صورت وجود شرایط اضطراری (بیماری، حوادث و…) مسئول خوابگاه یا نماینده وی به همراه دانشجو می توانند از خوابگاه خارج شوند.

تبصره: تمام موارد فوق برای حالتی که مهمان دانشجو تقاضای خروج در ساعات غیرمجاز را دارد نیز صادق است.

آیین نامه حضور و غیاب شبانه خوابگاههای دخترانه

غیبت شبانه، به معنای عدم حضور دانشجو در خوابگاه بعد از ساعت مقرر (بر اساس اعلام اداره امور خوابگاهها) است.

دانشجو موظف است قبل از خارج شدن از خوابگاه، علت عدم حضور و مقصد مورد نظر را به همراه شماره تماس ثابت مقصد به صورت کامل در فرم مربوطه درج کند. این فرم در حال حاضر در انتظامات خوابگاه موجود بوده و در آینده از طریق پورتال رفاهی (سماد) قابل دسترسی خواهد بود.

عدم تکمیل فرم مذکور و یا مخدوش بودن اطلاعات درج شده به منزله غیبت غیرموجه تلقی شده و حسب مورد، تذکر، احضار، اخذ تعهد و سایر اقدامات لازم را در پی خواهد داشت.

علل مجاز عدم حضور شبانه در خوابگاه (غیبت مجاز) :

  مراجعت به منزل (شهرستان)، حضور در منزل اقوام و دوستان مورد تأیید ولی دانشجو در تهران، همراه بودن با همسر، حضور در اردوهای دارای مجوز از مراجع رسمی دانشگاه.

هرگونه غیبت غیر مجاز در خوابگاه حسب مورد منتج به احضار به اداره، اخذ تعهد و ثبت در پرونده، لغو اسکان موقت، فراخواندن والدین و معرفی به کمیته انضباطی را برای دانشجویان به همراه داشته و تکرار آن موجب سلب امتیاز خوابگاه وی خواهد شد.

نحوه مجاز شدن غیبت توسط دانشجو

دانشجویانی که مراجعت به شهرستان را به عنوان دلیل عدم حضور شبانه خود عنوان نمودهاند، به مدت یک هفته از تاریخ ثبت غیبت فرصت دارند بلیط رفت و برگشت خود را به مسئول حضور و غیاب خوابگاه تحویل دهند. هر هفته با منازل تعدادی از این افراد تماس گرفته شده و موضوع بررسی می شود.

تبصره: برای آن دسته از دانشجویانی که بلیط رفت و برگشت نداشته باشند، تماس با منزل وی موجب مجاز شدن غیبت آنها خواهد شد.

دانشجویانی که حضور در منازل اقوام و آشنایان مورد تأیید ولی خود را به عنوان دلیل عدم حضور شبانه درج نموده اند،  در تمامی موارد با منزل وی تماس گرفته شده و رضایت و اطلاع ولی دانشجو مورد بررسی قرار می گیرد.

دانشجویانی که همراه بودن با همسر را به عنوان دلیل عدم حضور شبانه درج نموده اند؛ در وهله اول میبایست به همراه همسر خود به واحد دختران اداره امور خوابگاهها مراجعه و با ارائه مدارک، مشخصات همسر خود را به ثبت، رسانند. پس از آن، همسر وی در حکم ولی تلقی شده و اطلاع وی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گفتنی است در صورت عدم مراجعه همسر وی به اداره، همچون سایر دانشجویان موضوع عدم حضور شبانه وی به اطلاع والدین دانشجو رسیده و اطلاع وی مورد بررسی قرار می گیرد.

دانشجویانی که حضور در اردوهای رسمی دارای مجوز را به عنوان علت عدم حضور شبانه درج کرده اند، لازم است حداکثر۵ روز  پس از تاریخ غیبت، گواهی رسمی ممهور به مهر مرجع صادرکنندهی مجوز اردوی مذکور را به مسئول حضور و غیاب خوابگاه تحویل دهند.

اردوهای بدون مجوز از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از منظر این اداره غیرمجاز تلقی شده و مشمول بررسی است. مسئول حضور و غیاب خوابگاه در پایان هر هفته موظف است گزارش مستندات مراجعت دانشجویان به شهرستان و اصل مدارک مربوط به دانشجویانی که در اردوهای دارای مجوز شرکت داشتهاند را به اداره امور خوابگاهها ارسال کند.

قواعد میزبان

میزبان خود بایستی ساکن خوابگاهی باشد که فرد مهمان درخواست اقامت در آن را داردحضور میزبان در مقابل درب خوابگاه و ارائه کارت شناسایی به انتظامات الزامی است.

انتظامات موظف است با رؤیت کارت دانشجویی میزبان، پس از ثبت اطلاعات در سامانه مدیریت امور دانشجویی (سماد)، کارت را تحویل دهد (نیازی به نگهداری کارت میزبان در انتظامات نیست) تبصره: کارت مهمان تا خروج وی در انتظامات باقی خواهد ماند.

قواعد مهمان

پذیرش مهمان فقط با حضور میزبان در مقابل انتظامات صورت می گیرد.

پذیرش مهمان در ساعات مجاز تردد خوابگاهها صورت می پذیرد.

پذیرش مهمان یا خروج مهمان از خوابگاه در ساعات غیرمجاز، طبق مواد مندرج در بخش ورود و خروج در ساعات غیرمجاز خواهد بود.

مهمان الزاماً باید در اتاق میزبان خود اقامت کند، در صورت اقامت مهمان در سایر اماکن از جمله فضاهای عمومی  یا اتاق سایر دانشجویان، مجوز مهمانی وی لغو خواهد شد.

مدت زمان اقامت مهمان

هر میزبان در قالبهای زیر می تواند مهمان بپذیرد

دانشجویان خوابگاهی دانشگاه امیرکبیر و یا بستگان درجه یک میزبان، می توانند بصورت رایگان و به مدت ۱۲۰ ساعت در خوابگاه‌های دانشگاه مهمان شوند.

دانشجویان امیرکبیری غیر خوابگاهی و غیر امیرکبیریها، میتوانند بصورت رایگان و به مدت۷۲ ساعت درخوابگاه های دانشگاه میهمان شوند این مدت با اجازه مسئول خوابگاه به مدت ۴۸ ساعت دیگر قابل تمدید است منتهی هزینه آن شب به قرار شبی ۱۳۰۰۰۰ ریال محاسبه می شود.

اقوام مؤنث دانشجویان پسر و اقوام مذکر دانشجویان دختر به هیچ وجه نمی توانند وارد خوابگاه وی شوند. در  این حالت ملاقات با اقوام صرفاً در بیرون از خوابگاه انجام پذیر است.  

مهمان ملزم است کارت شناسایی معتبر عکسدار (کارت ملی، شناسنامه و گواهینامه) خود را تحویل انتظامات دهد.

تبصره: در صورتی که مهمان کارت شناسایی نداشته و موضوع از سوی انتظامات یا مسئول خوابگاه بلامانع باشد، می توان با اخذ شماره ملی و اخذ تعهد مبنی بر ارائه کارت شناسایی نسبت به ورود مهمان اقدام کرد.

مهمان موظف است آیین نامه انضباطی و سایر مقررات خوابگاههای دانشگاه صنعتی امیرکبیر را رعایت کند. مسئولیت توجیه مهمان در این خصوص با میزبان بوده و عواقب عدم رعایت قوانین و مقررات از جانب مهمان، بر عهده میزبان است.

در موضوع پذیرش مهمان در خوابگاه، پیشفرض رضایت ساکنین اتاق میزبان و عدم وجود مشکل انضباطی میزبان و مهمانان وی خواهد بود؛ لذا در هر زمانی که این پیشفرض مخدوش شود امکان حضور مهمانان میزبان مذکور لغو می شود.

برای مثال اگر یکی از ساکنین اتاق میزبان به حضور مهمان در اتاق معترض شود، مهمان ملزم است در اولین ساعت روز بعد خوابگاه را ترک کند. میزبان مذکور نیز، مادامی که اعتراضی وجود داشته باشد، مجاز به پذیرش مهمان نخواهد بود.

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • پایان نامه

تبلیغات متنی