پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

اصلاحات و رشته محلهای جدید پذیرش با سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال 1398

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های تحصیلی پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال 1398 در تاریخ  17/11/98 و اطلاعیه‌های مورخ 19/12/97 ، 30/02/98 و 20/05/98، بدین وسیله اصلاحات و کدرشته محل‌های جدید (سری سوم)، علاوه بر رشته‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی مربوط، به شرح جداول ذیل اعلام می‌گردد. آن دسته از داوطلبانی که قبلاً ثبت‌نام و انتخاب رشته خود را تکمیل و کد رهگیری دریافت نموده‌اند، می‌توانند، در صورت تمایل، نسبت به ویرایش کدرشته محل‌های انتخابی خود اقدام نمایند.
 
 

ضمناً به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر، ترتیبی اتخاذ گردیده است که متقاضیان بتوانند تا پایان روز پنجشنبه مورخ 28/06/98 نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند؛ لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته مذکور و مندرجات اطلاعیه‌های فوق، منحصراً به پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان (لینک سامانه پذیرش دانشجو در رشته‌های صرفاً با سوابق تحصیلی آزمون سراسری  مهرماه 1398) مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته محل‌های انتخابی تا تاریخ یاد شده در آزمون مذکور اقدام نمایند.
نکته: در اطلاعیه اصلاحی دوم منتشر شده مورخ 20/05/1398 در وبگاه سازمان سنجش، رشتهمحلهایی تحت عنوان دوره «محروم» مخصوص سهمیه‌های آزمون سراسری اطلاعرسانی شدهاند. داوطلبان برای آشنایی با سهمیههای مختلف آزمون سراسری سال 1398 میتوانند به صفحه 18 هر یک از دفترچههای راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398 (بخش با آزمونها) منتشر شده مورخ 19/05/1398 در وبگاه سازمان مراجعه کنند. در ضمن، شهرها و بخشهای مشمول سهمیه سیلزدگان در صفحه 20 دفترچههای مذکور مشخص شدهاند.
الف-  جدول کد رشته محل‌های جدید علاوه بر دفترچه راهنمای« صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی» آزمون سراسری سال1398 :
استان هرمزگان – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش)
توضیحات
جنس پذیرش
ظرفیت پذیرش
عنوان رشته
کد رشته محل
دوره تحصیلی
گروه تحصیلی
نیمسال دوم
نیمسال اول
مرد
زن
30
مدیریت مالی
29416
پردیس خودگردان
علوم انسانی
 
رشته‌های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام‌نور
مؤسسه غیر انتفاعی دیلمان – لاهیجان
ظرفیت
عنوان رشته
کد رشته محل
گروه تحصیلی
100
مهندسی کامپیوتر
29406
علوم ریاضی وفنی
60
مهندسی معماری
29407
علوم ریاضی وفنی
100
کاردانی فنی عمران
29408
علوم ریاضی وفنی
100
کاردانی معماری
29409
علوم ریاضی وفنی
60
مهندسی برق
29411
علوم ریاضی وفنی
60
مهندسی عمران
29412
علوم ریاضی وفنی
 
ادامه مؤسسه غیر انتفاعی دیلمان – لاهیجان
ظرفیت
عنوان رشته
کد رشته محل
گروه تحصیلی
60
مهندسی صنایع
29413
علوم ریاضی وفنی
20
گیاه پزشکی
29414
علوم تجربی
60
حسابداری
29410
علوم انسانی
مؤسسه غیر انتفاعی شهید رضایی – کرمانشاه
60
مهندسی شهرسازی
29415
علوم ریاضی وفنی
دانشگاه پیام نور استان خوزستان – واحد هویزه
60
جغرافیا
29405
علوم انسانی
ب- موارد اصلاحی مربوط به جداول کدرشته‌محل‌ها:
ردیف
نام مؤسسه یا دانشگاه
کد
رشته محل
عنوان رشته
دوره تحصیلی
موارد اصلاحی
     1 
دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث- قم
21954
علوم حدیث
غیرانتفاعی مجازی
دوره « غیرانتفاعی مجازی»صحیح است.
     2 
مؤسسه غیرانتفاعی اروندان- خرمشهر
15094
کاردان فنی الکترونیک
غیرانتفاعی
کدرشته­محل « 15049» صحیح است ( اصلاحیه دوم منتشر شده مورخ 20/05/1398  بند ب  ردیف 102)
     3 
مجتمع آموزش عالی گناباد
13605
زبان شناسی
نوبت دوم
رشته حذف شد.
     4 
دانشگاه یاسوج- دانشکده صنعت و معدن چرام
18320
کاردانی فنی عمران
روزانه
جنس از «فقط مرد» به «زن و مرد» تغییر یافت.
     5 
دانشگاه یاسوج- دانشکده صنعت و معدن چرام
18322
کاردانی فنی عمران
نوبت دوم
جنس از «فقط مرد» به «زن و مرد» تغییر یافت.
     6 
دانشگاه یاسوج- دانشکده صنعت و معدن چرام
18321
کاردانی فنی مکانیک
روزانه
جنس از «فقط مرد» به «زن و مرد» تغییر یافت.
     7 
دانشگاه یاسوج- دانشکده صنعت و معدن چرام
18323
کاردانی فنی مکانیک
نوبت دوم
جنس از «فقط مرد» به «زن و مرد» تغییر یافت.
     8 
دانشگاه شهید باهنر کرمان- مرکز آموزش عالی بافت
17500
اقتصاد
نوبت دوم
کاهش ظرفیت از «40نفر» به «20نفر»
ج- حذفیات:
کلیه رشتهمحل­های مؤسسات غیردولتی-غیرانتفاعی مندرج در جدول ذیل در کلیه گروه‌های آزمایشی حذف می­شوند؛ به عبارتی این مؤسسات، در رشته‌های تحصیلی صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال 1398 پذیرش نخواهند داشت.
ردیف
نام مؤسسه
1
مؤسسه غیرانتفاعی اجتهاد- قم
2
مؤسسه غیرانتفاعی پویا- یاسوج
3
مؤسسه غیرانتفاعی تجن- قایمشهر
4
مؤسسه غیرانتفاعی دامون- فومن
5
مؤسسه غیرانتفاعی زرینه- خوی
6
مؤسسه غیرانتفاعی ساریان- ساری
7
مؤسسه غیرانتفاعی صالحان- قایمشهر
8
مؤسسه غیرانتفاعی صنعتی قایم- قایمشهر
9
مؤسسه غیرانتفاعی عین القضات- میانه
10
مؤسسه غیرانتفاعی فرزانگان- اصفهان
11
مؤسسه غیرانتفاعی کاسپین- البرز قزوین
12
مؤسسه غیرانتفاعی مهر اراک
13
مؤسسه غیرانتفاعی موج- بندر انزلی
14
مؤسسه غیرانتفاعی میرعماد- قزوین
15
مؤسسه غیر انتفاعی پارسیان – بیدستان قزوین
16
مؤسسه غیرانتفاعی فناوری آبیدر – بانه
د– اصلاحات مربوط به شرایط و ضوابط دانشگاه‌ها و مؤسسات:
ردیف
نام دانشگاه / مؤسسه
مشخصات و شرایط
     1 
مؤسسه غیرانتفاعی سبلان- اردبیل
نشانی: اردبیل- شهرک کشاورزی- خیابان میلاد- بالاتر از میدان برادران شهید رجبی- خیابان باقری زنده دل – سمت راست- کوچه سوم.   
شماره تلفن: معاونت آموزشی: 33517373-045    آموزش: 33523913-045   دورنگار: 33523911-045
     2 
دانشگاه ملایر
نشانی وبگاهwww.malayeru.ac.ir 
     3 
مؤسسه غیرانتفاعی مهراروند- آبادان
نشانی وبگاه:   www.mehrarvand.ac.ir
     4 
مؤسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی- قم
نشانی: قم- بلوار بسیج- بین کوچه 20 و 22.
 
 
 
 
سری دوم اصلاحات
پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های تحصیلی پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال 1398 در تاریخ  17/11/98 و اطلاعیه‌های مورخ 26/12/97 و 30/02/98، بدین وسیله اصلاحات و کدرشته محل‌های جدید (سری دوم)، علاوه بر رشته‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی مربوط، به شرح جداول مندرج در سایت سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org اعلام می‌گردد. آن دسته از داوطلبانی که قبلاً ثبت‌نام و انتخاب رشته خود را تکمیل و کد رهگیری دریافت نموده‌اند، می‌توانند، در صورت تمایل، نسبت به ویرایش کدرشته محل‌های انتخابی خود اقدام نمایند.
ضمناً به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر، ترتیبی اتخاذ گردیده است که متقاضیان بتوانند تا پایان روز پنجشنبه مورخ 28/06/98 نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمایند؛ لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته مذکور و مندرجات اطلاعیه‌های فوق، منحصراً به پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان (لینک سامانه پذیرش دانشجو در رشته‌های صرفاً با سوابق تحصیلی آزمون سراسری  مهرماه 1398) مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته محل‌های انتخابی تا تاریخ یاد شده در آزمون مذکور اقدام نمایند.
 
 

مشاور خودت رو از بین رتبه های برتر کنکور انتخاب کن

برنامه ریزی و مشاوره تلفنی، پرسش و پاسخ و رفع اشکال مجازی

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی