پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود تست های مبحث توابع صعودی و نزولی همراه با پاسخ نامه پایه دوازدهم

تست های کنکور فصل 1 ریاضی 3 مبحث توابع چند جمله ای – توابع صعودی و نزولی همراه با پاسخ نامه پایه دوازدهم توسط جناب سید علی موسوی در 13 صفحه کاملا خلاصه و کاربردی  تهیه و تنظیم شده است. که شامل تست های برگزیده کنکور داخل و خارج از کشوربا پاسخ تشریحی می باشد. دانش آموزان و داوطلبان گرامی می توانند برای دانلود تست های مبحث توابع صعودی و نزولی همراه با پاسخ نامه پایه دوازدهم  به ادامه مطلب مراجعه کنند.اگر یک تابع در یک بازه ای مثل [a,b] با افزایش مقدار x مقدار y نیز افزایش یابد در این صورت تابع را اکیدا صعودی می نامیم و بالعکس اگر تابع با افزایش مقدار x مقدار y کاهش یابد، تابع را اکیدا نزولی می نامیم. در تابع صعودی، اگر به ازای هر x1 , x2 در بازه [a,b] از دامنه تابع،که x12 باشد در آن صورت : 

توابع صعودی و نزولی

به عبارت دیگر در تابع صعودی هر چقدر از محور x ها رو به جلو می رویم، مقدار تابع بیشتر می شود. در حالتیکه برای x1< x2 در دامنه، (f(x1) < f(x2 باشد تابع را اکیدا صعودی می گوییم. در تابع اکیدا صعودی در بازه [a,b] ،هر خط افقی شامل حداکثر یک نقطه از نمودار می باشد.(به عبارت دیگر در تابع صعودی اکید، ممکن نیست در مواردی درجا بزنیم بلکه دائما رو به افزایش هستیم.) 

در تابع نزولی، اگر به ازای هر x1 , x2 در بازه [a,b] از دامنه تابع،که x12 باشد در آن صورت: 

توابع صعودی و نزولی
به عبارت دیگر در تابع صعودی هر چقدر از محور x ها رو به جلو می رویم، مقدار تابع کمتر می شود. در حالتیکه برای x1< x2 در دامنه، (f(x1) > f(x2 باشد تابع را اکیدا نزولی می گوییم.

  • نمودار تابع پیوسته f را وقتی صعودی اکیدا گوئیم که اگر از سمت چپ شکل روی نمودار حرکت کنیم، همواره به طرف بالا برویم.
  • نمودار تابع پیوسته f را وقتی نزولی اکید گوئیم که اگر از سمت چپ شکل روی نمودار حرکت کنیم همواره به طرف پایین برویم.
  • نمودار تابع f را وقتی صعودی گوئیم که اگر از سمت چپ شکل روی نمودار حرکت کنیم، به طرف بالا برویم و در قسمتی از نمودار حرکت افقی باشد.
  • نمودار تابع پیوسته f را وقتی نزولی گوئیم که اگر از سمت چپ شکل روی نمودار حرکت کنیم به طرف پایین بیائیم و در قسمتی از نمودار ، حرکت افقی باشد.

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی