مکتبستان

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود حل المسائل زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی

حل تمرین کامل زیست شناسی 3 پایه دوازدهم تجربی دوره دوم متوسطه منطبق بر کتاب درسی در 7 صفحه و با پاسخ کلیه فعالیت ها و تمرین های کتاب درسی برای هر هشت فصل زیست شناسی 3 به طور خلاصه تهیه و تدوین شده است. برای دانلود حل المسائل زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی به ادامه مطلب بروید.

زیست شناسی، که به عنوان یکی از مهمترین شاخه های علوم تجربی، حوزه بسیار وسیعی از دانش بشری را دربر میگیرد، می تواند نقش بسیار مهمی در تحقق و گسترش سواد علمی فناورانه و مهارتها داشته باشد. نقش زیست شناسی، به عنوان درس پایه در بهبود و گسترش کشاورزی، پرداختن به مسائل زیست محیطی و سلامت و بهداشت کاملا آشکار است .از این رو دانش آموزان باید توجه ویژه ای به یادگیری این درس داشته باشند و منابع کاربردی برای مطالعه هر چه بهتر این درس را به کار گیرند. جزوه حل المسائل مورد نظر به عنوان یکی از منابع مفید برای یادگیری کتاب درسی زیست شناسی تهیه شده است و در ان جواب کلیه فعالیت ها و خود آزمایی های کتاب به صورت کامل موجود می باشد.

این جزوه کاربردی مباحث زیر را شامل می شود :

فصل 1 : مولکولهای اطلاعاتی 
نوکلئیک اسیدها
ِ همانندسازی دنا
پروتئین ها
فصل 2 : جریان اطلاعات در یاخته 
رونویسی
به سوی پروتئین
تنظیم بیان ژن
فصل 3 : انتقال اطلاعات در نسلها 
مفاهیم پایه
انواع صفات
فصل 4 : تغییر در اطلاعات وراثتی
تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
تغییر در جمعیت ها
تغییر در گونه ها
فصل 5 : از ماده به انرژی 
تأمین انرژی
اکسایش بیشتر
زیستن مستقل از اکسیژن
فصل 6 : از انرژی به ماده 
فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
واکنش های فتوسنتزی
فتوسنتز در شرایط دشوار
فصل 7 : فناوری های نوین زیستی 
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
فناوری مهندسی پروتئین و بافت
کاربردهای زیست فناوری
فصل 8 : رفتارهای جانوران 
اساس رفتار
انتخاب طبیعی و رفتار
ارتباط و زندگی گروهی

انتظار میرود آگاهی دانش آموز از مفاهیم پایه ای زیست شناسی موجب شود که توانایی بهک ارگیری مهارتهای روش علمی، مشاهده علمی، جمع آوری اطلاعات،  طبقه بندی، فرضیه سازی، طراحی آزمایش، انجام دادن آزمایش، تجزیه و تحلیل، تغییر یافته ها و … را در برخورد با پدیده های طبیعی و محیط بهدست آورد. در ضمن به کارگیری این جزوه حل المسائل به دانش آموزان در تعمیق هر چه بهتر مفاهیم درسی یاری می رساند البته واضح است که برای موثر واقع شدن جزوه مربوطه ابتدا تسلط لازم و کافی به مطالب کتاب درسی باید برای دانش آموزان گرامی ایجاد شود.

مطالب مرتبط:
حل المسائل زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی

حل المسائل زیست شناسی پایه یازدهم تجربی

حل المسائل زیست شناسی پایه دهم تجربی

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی