تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود حل المسائل زیست شناسی پایه یازدهم تجربی

حل تمرین کامل زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی دوره دوم متوسطه منطبق بر کتاب درسی توسط خانم عاطفه رشید بوستانی در 23 صفحه و با پاسخ کلیه فعالیتها و تمرینهای کتاب درسی برای هر 9 فصل زیست شناسی 2 نگارش و تدوین شده است. برای دانلود حل المسائل زیست شناسی پایه یازدهم تجربی به ادامه مطلب بروید.

درس زیست شناسی، که یکی از درسهای اصلی رشته علوم تجربی است. در این درس، محتوا و روش باید به گونه ای طراحی شود که از یکسو به نیازهای فطری دانش آموزان در زمینه شناخت محیط پاسخ گوید، به آنان در پی بردن به شگفتیهای خلقت کمک کند و معرفت آنان به خالق جهان را افزایش دهد و از سوی دیگر، آنها را با دانش و بینش مورد نیاز زندگی حال و آینده آشنا سازد. بنابراین دانش آموزان باید از منابع مطالعاتی متفاوتی برای پیشرفت در درس زیست شناسی بهره ببرند، حل المسائل کامل زیست شناسی 2 پایه یازدهم یکی ار این منابع مفید برای دانش آموزان عزیز رشته تجربی می باشد .

این جزوه آموزشی شامل مباحث زیر می باشد :

فصل1 : تنظیم عصبی 
گفتار 1 – یاخته های بافت عصبی 
گفتار 2 – ساختاردستگاه عصبی 
فصل2 : حواس 
گفتار 1 – گیرنده های حسی
گفتار 2 – حواس ویژه 
گفتار 3 – گیرنده های حسی جانوران
فصل 3 : دستگاه حرکتی 
گفتار 1 – استخوانهاواسکلت 
گفتار 2 – ماهیچه و حرکت 
فصل4 : تنظیم شیمیایی
گفتار 1- ارتباط شیمیایی 
گفتار 2 – غده های درون ریز
فصل5 : ایمنی 
گفتار 1 – نخستین خط دفاعی:ورودممنوع
گفتار 2 – دومین خط دفاعی:واکنشهای عمومی اما سریع
گفتار 3 – سومین خط دفاعی:دفاع اختصاصی
فصل6 : تقسیم یاخته 
گفتار 1 – کروموزوم 
گفتار 2 – میتوز
گفتار 3 – میوزوتولیدمثل جنسی
فصل 7 : تولید مثل 
گفتار 1 – دستگاه تولیدمثل درمرد 
گفتار 2 – دستگاه تولیدمثل درزن 
گفتار 3 – رشدونمو جنین 
گفتار 4 – تولیدمثل در جانوران 
فصل 8 : تولید مثل نهاندانگان 
گفتار 1 – تولیدمثل غیر جنسی
گفتار 2 – تولیدمثل جنسی
گفتار3 – ازیاخته تخم تاگیاه 
فصل 9 : پاسخ گیاهان به محرکها 
گفتار 1 – تنظیم کننده های رشددرگیاهان
گفتار 2 – پاسخ به محیط

با توجه به گستردگی علم زیست شناسی دانش آموزان پویا با درک ماهیت، روش و فرایند این علم، امکان به کارگیری آن را در حل مسائل واقعی زندگی(حال و آینده)، می توانند به کار گرفته و محدودیت ها و توانمندی های علوم تجربی را در حل این مسائل گزارش کنند. و همچنین با مطالعه این جزوه آموزشی می توانند به تحلیل و یادگیری هر چه بهتر کتاب درسی خود بپردازند. در ضمن این جزوه فقط جواب فعالیت ها و تمرین ها و خود آزمایی های کتاب درسی می باشد و جایگزین کتاب مربوطه نمی باشد.


مطالب مرتبط:
حل المسائل زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی

حل المسائل زیست شناسی پایه یازدهم تجربی

حل المسائل زیست شناسی پایه دهم تجربی

ارسال دیدگاه

  عضویت  
اطلاع از

کلاس انلاین با رتبه های برتر کنکور

تدریس ، حل تست، پرسش و پاسخ و رفع اشکال آنلاین

تبلیغات متنی