پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود جزوه فصل اول شیمی دهم

 

جزوه فصل اول شیمی دهم ، مبحث کیهان زادگاه الفبای هستی توسط مهندس احمد عیدی پور در 23 صفحه تدوین شده است.

 

نحوه ایجاد کیهان :
1 – انفجار مهیب (مهبانگ) و تولید انرژی عظیم
2 – انرژی بسیار زیاد باعث انجام واکنش های هسته ای شد.
3 – با اتصال ذره های زیراتمی ، هیدروژن (کوچکترین عنصر) ایجاد شد.
4 – تولید اتم های هیدروژن خود باعث آزاد شدن انرژی می شود.
5 – زنجیره تولید بالای عناصر هیدروژن ، باع افزایش انرژی محیط و تولید هلیم (عنصر سنگین تر از هیدروژن) می شود.
6 – تا هر زمانی که انرژی در دسترس باشد این زنجیره تولید از عناصر سبک تا عناصر سنگین ادامه می یابد
7 -در تمام ستاره ها (مانند خورشید) این زنجیره مداوما ادامه دارد
8 – هر چه دمای ستاره بیشتر باشد، انرژی محیط بیشتر است در نتیجه ،عناصر سنگین تر بیشتری تولید می شود.

برای دانلود جزوه فصل اول شیمی دهم به انتهای مطلب مراجعه کنید

جدول تناوبی عناصر :
– بر اساس افزایش عدد اتمی سازماندهی شده.
– تعداد کل عناصر 118 است
– به ردیف های افقی جدول دوره و به ستون های عمودی گروه میگویند.
– عناصر موجود در هر گروه خواص شیمیایی مشابه دارند.(دوره اینگونه نیست)
– هر خانه جدول تناوبی به یک عنصر تعلق دارد.

– اگر عنصری ایزوتوپ داشته باشد، ایزوتوپی که بیشتریت درصد فراوانی و پایداری داشته باشد را در خانه جدول می نویسند.
– بقیه ایزوتوپ های عنصر ، هم در همان خانه جدول قرار دارند و خواص شیمیایی یکسانی با ایزوتوپ اصلی و بقیه اعضای گروه خود
دارند.

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از

مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

تبلیغات متنی