جدیدترین اصلاحات آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی ۹۸ اعلام شد

اصلاحات جدید رشته های آزمون دکتری تخصصی سال ۱۳۹۸ گروه علوم پزشکی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصلاحات جدید آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۱۳۹۸ گروه علوم پزشکی برای رشته های زیست پزشکی سامانه ای، بیوشیمی بالینی، علوم تغذیه و سیاست های غذا و تغذیه اعلام شده است.

رشته کنترل مواد خوراکی وآشامیدنی (با پایه کارشناسی علوم تغذیه) به رشته های مجاز برای شرکت در آزمون رشته های علوم تغذیه و سیاست های غذا و تغذیه اضافه شد.

رشته زیست پزشکی سامانه ای به صورت مجموعه همراه با رشته بیوشیمی بالینی به رشته های آزمون دکتری تخصصی اضافه شد. دروس و ضرایب و مدارک مورد پذیرش آن نیز اعلام شده است.

داوطلبان رشته بیوشیمی بالینی توجه کنند که ضریب درس بیوشیمی بالینی برای آنها ۵ خواهد بود.

رشته آزمون مدارک مورد پذیرش

زیست پزشکی سامانه ای

Systems Biomedicine

دکتری عمومی در رشته های پزشکی؛ داروسازی و دندانپزشکی

کارشناسی ارشد رشته های بیوشیمی بالینی؛ زیست شناسی سلولی مولکولی (کلیه گرایشها)؛ علوم و فناوری میکروبی (کلیه گرایشها)؛ میکروب شناسی پزشکی؛ انگل شناسی پزشکی؛ قارچ شناسی پزشکی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ علوم و فناوری نانو (کلیه گرایشها)؛ زیست شناسی گرایش بیوفیزیک؛ ژنتیک انسانی؛ آمار
زیستی؛ نانوفناوری پزشکی؛ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) پزشکی؛ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) میکروبی؛ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) مولکولی؛ بیوانفورماتیک؛ انفورماتیک پزشکی

رشته دکتری تخصصی (Ph.D) دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
بیولوژی سلولی مولکولی بیوشیمی بالینی استعداد تحصیلی
تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب
زیست پزشکی سامانه ای ۲۵ ۵ ۷۵ ۳ ۳۰ ۱
بیوشیمی بالینی ۲۵ ۲ ۷۵ ۵ ۳۰ ۱

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • جزوه مکتب آروین
  • علوم پزشکی نخبگان
  • پایان نامه
  • آموزش یار

تبلیغات متنی