مکتبستان مکتبستان

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 96

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 96

مصاحبه های اختصاصی و مفصل بدون سانسور و تبلیغات با رتبه های برتر آزمون سراسری 96

 

 

 

 


 

مصاحبه های اختصاصی و مفصل سایت کنکور با نفرات برتر

 

رشته تجربی

مصاحبه اختصاصی با رتبه 59 منطقه 2 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 2 منطقه 3 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 35 منطقه 2 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 149 منطقه 3 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 254 منطقه 1 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 454 منطقه 1 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 1094 کشور کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 1544 کشور کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 636 منطقه 2 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 604 منطقه 2 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 812 منطقه 2 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 898 منطقه 2 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 972 منطقه 2 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 998 منطقه 1 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 319 منطقه 3 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 963 منطقه 3 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 2491 کشور کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 1130 منطقه 2 کنکور تجربی 96

 

 

رشته ریاضی

مصاحبه اختصاصی با رتبه 10 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 41 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 43 منطقه 1 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 68 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 97 منطقه 3 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 127 منطقه 3 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 297 منطقه 1 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 345 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 454 منطقه 1 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 841 منطقه 2 کنکور ریاضی 95

مصاحبه اختصاصی با رتبه 1274 منطقه 1 کنکور ریاضی 96

 

 

رشته انسانی

مصاحبه اختصاصی با رتبه 67 منطقه 2 کنکور انسانی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 179 منطقه 3 کنکور انسانی 96

 


 

مصاحبه های خبرگزاری ها با نفرات برتر کنکور

مصاحبه با رتبه 1 کنکور تجربی 96

مصاحبه با رتبه 4 کنکور تجربی 96

مصاحبه با رتبه 6 کنکور تجربی 96

مصاحبه با رتبه 1 کنکور ریاضی 96

مصاحبه با رتبه 2 کنکور ریاضی 96

مصاحبه با رتبه 3 کنکور ریاضی 96

مصاحبه با رتبه 1 کنکور انسانی 96

مصاحبه با رتبه 2 کنکور انسانی 96

مصاحبه با رتبه 4 منطقه 2 کنکور انسانی 96

مصاحبه با رتبه 1 ایثارگران کنکور انسانی 96

مصاحبه با رتبه 1 کنکور زبان 96

 

 

مطالب مرتبط :

مصاحبه های اختصاصی با نفرات برتر کنکور 95

مصاحبه های اختصاصی با نفرات برتر کنکور 94

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی