مکتبستان

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 96

مصاحبه با نفرات برتر کنکور 96

مصاحبه های اختصاصی و مفصل بدون سانسور و تبلیغات با رتبه های برتر آزمون سراسری 96


مصاحبه های اختصاصی و مفصل سایت کنکور با نفرات برتر

رشته تجربی

مصاحبه اختصاصی با رتبه 59 منطقه 2 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 2 منطقه 3 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 35 منطقه 2 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 149 منطقه 3 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 254 منطقه 1 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 454 منطقه 1 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 1094 کشور کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 1544 کشور کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 636 منطقه 2 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 604 منطقه 2 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 812 منطقه 2 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 898 منطقه 2 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 972 منطقه 2 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 998 منطقه 1 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 319 منطقه 3 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 963 منطقه 3 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 2491 کشور کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 1130 منطقه 2 کنکور تجربی 96

رشته ریاضی

مصاحبه اختصاصی با رتبه 10 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 41 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 43 منطقه 1 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 68 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 97 منطقه 3 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 127 منطقه 3 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 297 منطقه 1 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 345 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 454 منطقه 1 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 841 منطقه 2 کنکور ریاضی 95

مصاحبه اختصاصی با رتبه 1274 منطقه 1 کنکور ریاضی 96

رشته انسانی

مصاحبه اختصاصی با رتبه 67 منطقه 2 کنکور انسانی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 179 منطقه 3 کنکور انسانی 96


مصاحبه های خبرگزاری ها با نفرات برتر کنکور

مصاحبه با رتبه 1 کنکور تجربی 96

مصاحبه با رتبه 4 کنکور تجربی 96

مصاحبه با رتبه 6 کنکور تجربی 96

مصاحبه با رتبه 1 کنکور ریاضی 96

مصاحبه با رتبه 2 کنکور ریاضی 96

مصاحبه با رتبه 3 کنکور ریاضی 96

مصاحبه با رتبه 1 کنکور انسانی 96

مصاحبه با رتبه 2 کنکور انسانی 96

مصاحبه با رتبه 4 منطقه 2 کنکور انسانی 96

مصاحبه با رتبه 1 ایثارگران کنکور انسانی 96

مصاحبه با رتبه 1 کنکور زبان 96

مطالب مرتبط :
مصاحبه های اختصاصی با نفرات برتر کنکور 97

مصاحبه های اختصاصی با نفرات برتر کنکور 96

مصاحبه های اختصاصی با نفرات برتر کنکور 95

مصاحبه های اختصاصی با نفرات برتر کنکور 94

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی