حضور ۳ دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشکده های ورزشی دنیا

نظام رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۱۷ میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشکده ها و بخش علوم ورزشی دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرد که ۳ دانشگاه ایرانی در جمع برترین ها حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمد جواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: نظام رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۱۷ میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشکده ها و بخش های علوم ورزشی دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرد.

وی گفت: رتبه بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می شود. این رتبه‌بندی در قالب یک پروژه بزرگ در کشـور چیـن برای اولین بار در ژوئـن سال ۲۰۰۳ میلادی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد و به صورت سالانه روزآمد می شود.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: نظام رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۱۷ میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشکده ها و بخش های علوم ورزشی  دانشگاه های برتر دنیا را آغاز کرد.

دهقانی اظهار داشت: دانشگاه دیکین استرالیا (دانشکده ورزش و علوم تغذیه)، دانشگاه لافبورو انگلستان (دانشکده ورزش، بهداشت و علوم تغذیه) و دانشکده علوم ورزشی نروژ به ترتیب در جایگاه اول تا سوم برترین دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دنیا در رتبه بندی سال ۲۰۱۷ شانگهای قرار گرفتند.

وی گفت: از کشور ایران ۳ دانشگاه در جمع برترین دانشکده های ورزشی دنیا حضور دارند. دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران به ترتیب در بازه ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفتند.

سرپرست ISC ادامه داد: انتخاب دانشگاه ها بر اساس دو معیار بوده است. اول اینکه دانشگاه ها، دانشکده ورزشی (تربیت بدنی) داشته باشند. معیار دوم این که دانشکده یا دپارتمان در پنج سال گذشته بطور فعال به پژوهش پرداخته باشد. در مجموع، ۳۶۷ دانشگاه انتخاب و رتبه بندی شده اند.

وی افزود: دانشگاهها توسط چندین شاخص علمی یا پژوهشی رتبه بندی می شوند که شامل مقالات نمایه شده در وب آف ساینس، استنادهای کل، استنادهای هر مقاله، مقالات منتشر شده در ۲۵ درصد مجلات برتر و درصد مقالات یک موسسه که با همکاری های بین المللی منتشر شده، است.

دهقانی گفت: برای هر شاخص، موسسه با بالاترین امتیاز، نمره ۱۰۰ را به خود اختصاص می دهد و سایر موسسات به عنوان درصدی از بالاترین نمره لحاظ می شوند.

شاخص ها و وزن ها: رتبه بندی دانشکده ها و بخشهای تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

معیار

شاخص

وزن

خروجی پژوهشی

مقالات نمایه شده در web of science

تعداد کل استنادات به مقالات منتشر شده توسط یک موسسه

۲۰ درصد

۲۰ درصد

کیفیت پژوهش

تعداد استنادات به هر مقاله

مقالات منتشر شده در ۲۵ درصد مجلات برتر

۲۵ درصد

۲۵ درصد

همکاری های بین المللی

درصد انتشارات یک موسسه با همکاری نویسندگان بین المللی

۱۰ درصد

نمره کل

 

۱۰۰ درصد

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • علوم پزشکی نخبگان
  • جزوه مکتب آروین
  • آموزش یار
  • پایان نامه

تبلیغات متنی