اطلاعیه‌ سازمان سنجش درباره نتایج سومین آزمون استخدامی متمرکز

 سازمان سنجش و آموزش کشور در خصوص نتایج سومین آزمون استخدامی متمرکزاطلاعیه‌ ای صادر کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

 با عنایت به برگزاری سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی در تاریخ 95/08/21، پیرو اطلاعیه مورخ 95/09/20 و اطلاعیه‌های بعدی در تاریخ 3، 5، 13، 19، 24 و 95/11/27 و 1، 8، 18، 21 و 95/12/25 و 96/01/21، 96/03/31 ، 96/04/11، 96/05/03 96/05/25 و 96/06/29 در رابطه با نتایج شغل محل های دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نتیجه شغل محل ها(به جز هفت خوشه شغلی) دانشگاه های علوم پزشکی اراک، تربت حیدریه، زاهدان، قزوین ، شاهرود و لرستان که نتایج آنها نهایی و مورد تأیید قرار گرفته برای سیر سایر مراحل استخدامی اعلام می شود.

بدیهی است سایر رشته شغل محل های باقیمانده که فرآیند بررسی مدارک  یا مصاحبه استخدامی آنها نهایی نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

ارسال دیدگاه

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی