۳۱ دانشگاه در جمع موثرترین دانشگاه های مهندسی دنیا قرار گرفتند - کنکور


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
عضویت در خبرنامه

     

    آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .    کل مطالب سایت


    دانشجویان و کنکور ارشد


    مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

X
گیفت کارت
ads 


بازدید : 384 بار
نظرات :

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: براساس اطلاعات مستخرج از پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی (ESI) تعداد ۳۱ دانشگاه کشور در بین موثرترین دانشگاه های مهندسی دنیا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر افزود: یک درصد از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در سطح بین المللی در زمره موثرترین ها قرار می گیرند. این فهرست هر دو ماه یکبار روزآمد شده و فقط دانشگاه ها و موسساتی که کیفیت تحقیقات آنها بالا باشد و حد آستانه استنادها را دریافت کنند در این فهرست باقی خواهند ماند.

دهقانی اظهار داشت: در حوزه علوم رایانه در بین دانشگاه های جامع نام دانشگاه تهران مشاهده می شود. در بین دانشگاه های صنعتی، امیرکبیر، صنعتی شریف و علم صنعت ایران در بین برترین های دنیا قرار دارند. در بین دانشگاه های غیرمتمرکز نیز دانشگاه آزاد اسلامی در بین دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفته است.

وی افزود: در بین دانشگاه های جامع دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه سمنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه گیلان، دانشگاه ارومیه، دانشگاه رازی، دانشگاه کاشان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه یزد، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه شهرکرد و دانشگاه یاسوج در بین موثرترین دانشگاه های دنیا در حوزه مهندسی قرار گرفته اند.

سرپرست ISC گفت: در بین دانشگاه های مهندسی، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه صنعتی سهند در بین دانشگاه های یک درصد برتر دنیا در حوزه مهندسی قرار گرفتند.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی نیز در زمره دانشگاه های یک درصد برتر دنیا در حوزه مهندسی قرار گرفته است.

  رتبه بین المللی بر حسب تعداد مقالات، تعداد استنادها و CCP تعداد مدارک، مقالات برتر، استنادها و CCP
حوزه موضوعی نوع دانشگاه نام دانشگاه رتبه تعداد مدارک رتبه  تعداد استناد رتبه نسبت استناد به مقاله (CPP) رتبه مقالات برتر تعداد مدارک تعداد استنادها نسبت استناد به مقاله (CPP) تعداد مقالات برتر
علوم رایانه جامع دانشگاه تهران ۱۶۷ ۲۵۳ ۲۷۷ ۵۲ ۷۷۰ ۴۳۲۰ ۵.۶۱ ۳
صنعتی دانشگاه امیرکبیر ۱۲۳ ۱۸۱ ۲۶۷ ۴۵

۹۷۰

۵۶۷۰ ۵.۸۵ ۱۰
دانشگاه صنعتی شریف ۱۴۸ ۳۱۱ ۳۱۹ ۵۰ ۸۳۸ ۳۶۲۴ ۴.۳۲ ۵
دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۰۸ ۳۱۲ ۲۷۰ ۴۹ ۶۲۵ ۳۶۱۸ ۵.۷۹ ۶
غیرمتمرکز دانشگاه آزاد اسلامی ۷۳ ۱۶۷ ۳۱۴ ۴۴ ۱۳۰۴ ۵۹۹۸ ۴.۶

۱۱

علوم مهندسی جامع دانشگاه تهران ۵۰

۷۲

۴۹۱ ۳۵ ۴۶۸۲ ۳۰۶۰۷ ۶.۵۴ ۶۸
// // دانشگاه تربیت مدرس ۱۹۵ ۲۰۳ ۳۵۵

۷۱

۲۰۴۳ ۱۶۴۵۳ ۸.۰۵ ۲۸
// // دانشگاه شیراز ۲۷۶ ۳۵۷ ۵۳۶ ۹۳ ۱۶۳۶ ۹۹۰۷ ۶.۰۶ ۶
// // دانشگاه فرودسی مشهد ۲۹۷ ۳۹۸ ۵۴۰ ۷۲ ۱۴۹۵ ۸۹۶۲ ۵.۹۹ ۲۷
// // دانشگاه تبریز ۲۹۹ ۲۸۸ ۳۵۸ ۷۳ ۱۴۹۲ ۱۱۹۷۳ ۸.۰۲ ۲۶
// // دانشگاه شهید بهشتی ۴۱۸ ۵۸۲ ۵۸۵ ۹۲ ۱۰۲۴ ۵۵۸۲ ۵.۴۵

۷

// // دانشگاه سمنان ۵۲۸ ۶۱۷ ۴۴۳ ۸۲ ۷۴۰ ۵۲۴۷ ۷.۰۹ ۱۷
// // دانشگاه شهید باهنر کرمان ۵۷۷ ۹۰۳ ۶۳۵ ۹۷ ۶۵۷ ۳۰۹۳ ۴.۷۱ ۲
// // دانشگاه اصفهان ۵۸۷ ۸۴۴ ۵۹۷ ۹۷ ۶۴۵ ۳۴۱۸ ۵.۳ ۲
// // دانشگاه گیلان ۵۹۵ ۸۱۰ ۵۵۹ ۸۱ ۶۲۹ ۳۶۳۰ ۵.۷۷ ۱۸
// // دانشگاه ارومیه ۶۰۸ ۸۳۳ ۵۵۴ ۹۷ ۶۰۲ ۳۵۰۲ ۵.۸۲

۲

// // دانشگاه رازی ۶۴۰ ۸۱۷ ۴۹۵ ۸۷ ۵۵۵ ۳۶۰۵ ۶.۵ ۱۲
// // دانشگاه کاشان ۶۹۰ ۷۸۹ ۳۹۳ ۹۰ ۴۸۶ ۳۷۲۳ ۷.۶۶ ۹
// // دانشگاه بوعلی سینا ۶۹۷ ۶۷۴ ۲۰۲ ۸۴ ۴۷۵ ۴۶۸۰ ۹.۸۵ ۱۵
// // دانشگاه یزد ۷۰۰ ۹۶۴ ۵۴۸ ۹۷ ۴۷۲ ۲۷۸۶ ۵.۹ ۲
// // دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۸۴۴ ۱۱۴۷ ۴۲۵ ۸۲ ۲۹۲ ۲۱۳۶ ۷.۳۲ ۱۷
// // دانشگاه خلیج فارس ۸۸۴ ۱۱۶۹ ۲۹۱ ۹۷ ۲۳۶ ۲۰۶۷ ۸.۷۶

۲

// // دانشگاه محقق اردبیلی ۸۸۹ ۱۱۵۸ ۲۶۳ ۹۷ ۲۳۱ ۲۱۰۶ ۹.۱۲ ۲
// // دانشگاه شهرکرد ۸۹۰ ۱۲۰۵ ۳۱۵ ۹۲ ۲۳۰ ۱۹۵۶ ۸.۵ ۷
// // دانشگاه یاسوج ۹۰۸ ۹۹۰ ۵۸ ۸۶ ۲۰۶ ۲۶۷۵ ۱۲.۹۹ ۱۳
علوم مهندسی صنعتی دانشگاه امیرکبیر ۴۹

۹۰

۵۴۵ ۶۶ ۴۷۰۰ ۲۷۹۴۰ ۵.۹۴ ۳۳
// // دانشگاه صنعتی شریف ۵۱ ۹۳ ۵۵۴ ۷۹ ۴۵۹۹ ۲۶۷۸۳ ۵.۸۲ ۲۰
// // دانشگاه علم و صنعت ایران ۵۵

۱۰۱

۵۱۴ ۷۲ ۴۱۵۷ ۲۶۱۳۴ ۶.۲۹ ۲۷
// // دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۱۹۹ ۲۹۹ ۵۶۷ ۸۱ ۲۰۱۴ ۱۱۴۳۵ ۵.۶۸ ۱۸
// // دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۶۳ ۳۲۰ ۵۰۰ ۸۸ ۱۶۷۴ ۱۰۷۹۳ ۶.۴۵ ۱۱
// // دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۴۳۳ ۴۳۴ ۳۲۰ ۵۵ ۹۶۵ ۸۱۵۷ ۸.۴۵ ۴۴
// // دانشگاه صنعت نفت ۶۴۲ ۱۱۵۵ ۶۸۳ ۸۸ ۵۵۰ ۲۱۱۳ ۳.۸۴

۱۱

// // دانشگاه صنعتی شیراز ۶۷۴ ۷۱۷ ۳۱۴

۹۰

۵۱۱ ۴۳۴۷ ۸.۵۱

۹

// // دانشگاه صنعتی شاهرود ۷۰۳ ۹۸۷ ۵۶۱ ۹۸ ۴۶۸ ۲۶۸۷ ۵.۷۴ ۱
// // دانشگاه صنعتی سهند ۷۵۳ ۱۰۳۹ ۵۲۵ ۸۹ ۴۰۳ ۲۴۸۷ ۶.۱۷ ۱۰
علوم مهندسی غیرمتمرکز دانشگاه آزاد اسلامی ۱۶ ۴۴ ۵۹۹ ۱۳ ۷۴۸۱ ۳۹۴۶۰ ۵.۲۷ ۱۲۰


اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید


مارکت کنکور 
 
بر چسب های نوشته :
ارسال شده در تاریخ 21 مرداد 1396 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات


 

دانلود کتاب های دانشگاهی

» دانلود جزوه نکات مهم مقاومت مصالح

» دانلود جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

» دانلود جزوه کنترل فرآیند مهندسی شیمی

» دانلود جزوه الکترونیک 2 دانشگاه صنعتی شریف

» دانلود جزوه تکنیک پالس

» دانلود جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیر

» دانلود جزوه معماری معاصر

» دانلود جزوه معماری معاصر ایران

» دانلود جزوه الکترونیک 1 و 2 استاد فولادیان

» دانلود رایگان کتب و جزوات پیام نور

» دانلود کتاب کنترل سیستم های چند متغیره

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 رشته مهندسی مکانیک

» جزوه درس دینامیک

» جزوه درس کارگاه جوشکاری رشته مکانیک‎

» دانلود کتاب و حل المسائل طراحی دیجیتال موریس مانو ویرایش 5

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی دکتر بیژن طائری

» دانلود کتاب اصول ارتعاشات میروویچ

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی استاد بهمردی

» دانلود تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی

» دانلود کتاب تئوری سیستم های خطی

» دانلود جزوه پایداری سیستم های چند متغیره دکتر خاکی صدیق

» دانلود کتاب اطلاعات معماری نویفرت ترجمه فارسی

» دانلود کتاب ضروریات نرم افزار متلب برای مهندسین و دانشمندان

» دانلود کتاب و حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک محیط پیوسته مایکل لی

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی دکتر سیاهی

» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 و 2

» دانلود جزوه فیزیک عمومی 1 و 2 دانشگاه

» دانلود جزوه شیمی عمومی 1 و 2 مورتیمر

» دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن در مکانیک با استفاده از متلب

» لیست جدید منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی 97

» منابع آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی

» منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زیست شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی برق

» منابع آزمون ارشد بهداشت محیط

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه ریاضی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تاریخ

» منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

» منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

» منابع آزمون ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فتونیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی هوا فضا

» منابع آزمون ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مواد

» منابع آزمون ارشد پرستاری

» منابع آزمون ارشد مجموعه علوم اجتماعی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی عمران

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی، پرورش طیور

» منابع آزمون ارشد مجموعه زمین شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فیزیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان عربی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان انگلیسی

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی برق ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی عمران 93

» آزمونهای آمادگی تسلط سازمان سنجش رشته مکانیک ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای سنجش تکمیلی ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان رشته مهندسی برق ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی مکانیک ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان مجموعه کامپیوتر ارشد 91

» مصاحبه با رتبه 9 ارشد 96 علم اطلاعات و دانش شناسی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد 96 رشته زبان و ادبیات فارسی

» مصاحبه با رتبه 5 ارشد 96 رشته علوم ارتباطات اجتماعی

» مصاحبه با رتبه 33 ارشد 96 رشته فوتونیک

» مصاحبه با رتبه 12 ارشد 96 رشته سینما

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته جامعه شناسی

» مصاحبه با رتبه 27 ارشد 96 رشته مهندسی معدن

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته های مدیریت کارآفرینی و جهانگردی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد حسابداری 95

» مصاحبه با رتبه 1 رشته علوم ارتباطات گرایش مدیریت رسانه ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 13 مجموعه مهندسی معدن ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد برق قدرت 93

» مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد رشته حسابداری

» مصاحبه با رتبه 41 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی درکنکور ارشد 92 مجید کامرانی فر

» مصاحبه با رتبه 91 رشته مهندسی نرم افزار 92 مصطفی جاویدان

» مصاحبه با رتبه 9 در مهندسی فناوری اطلاعات 92 محمد صادق رفیعی

» مصاحبه با رتبه 84 در کنکور مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 جواد جهانگیری

» مصاحبه با رتبه 58 رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 92 عارف ریون

» مصاحبه با رتبه 92 درکنکور کارشناسی ارشد92 مکانیک گرایش طراحی کاربردی حسن ستایش

» مصاحبه با رتبه 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات 92 رضا حبیبی

» رتبه 1 – مهندسی عمران – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی مکانیک – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی صنایع – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی برق – الکترونیک و مخابرات – سال 92

» رتبه 3 – مهندسی برق – کنترل – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی کامپیوتر – نرم افزار- سال 92

» رتبه 1 – علوم جغرافیایی – سال 92

» رتبه 1 – هنرهای پژوهشی – صنایع دستی – سال 92

» رتبه 1 – علوم اجتماعی – برنامه ریزی منطقه ای – سال 92

» رتبه 1 – زبان و ادبیات فارسی – سال 92آخرین ارسالهای انجمن کنکور
1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد