مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 بیوتکنولوژی کشاورزی

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 بیوتکنولوژی کشاورزی

 

اصلاح نباتات

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 (اردیبهشت سال 95) رشته‌ زراعت و اصلاح نباتات، در درس اصلاح نباتات، بیشترین تعداد سؤالات مربوط به مباحث اصلاح گیاهان خودگشن و دگرگشن و اصلاح خصوصی و مهندسی ژنتیک بوده است.
روند کلی سؤالات نشان می‌دهد که ضریب سختی این درس در سال جاری بیشتر از سال گذشته بوده است، هر چند که تعداد سؤالات محاسباتی کمتری دارد اما حتی سؤالات حفظی سخت تری نسبت با سال گذشته از مباحث مختلف طرح شده است. در آزمون امسال فصل‌های وراثت پذیری و ژنتیک کمی، اصلاح برای مقاومت به بیماری ها و آفات و هتروزیس در درجه دوم اهمیت قرار داشته‌اند. تعداد سؤالات مباحث نرعقیمی و آپومیسکی مشابه سال 94 بوده است. همچنین میزان پراکندگی سؤالات امسال بیشتر از سال گذشته است.
به نظر می رسد اکثر سؤالات مربوط به کتاب های اصول اصلاح نباتات د. فارسی، اصلاح نباتات د. محمدی و اصول اصلاح نباتات د. ارزانی باشد.


آفات و بیماری‌های گیاهی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 (اردیبهشت ماه سال 95) رشته‌ بیوتکنولوژی در کشاورزی، در گرایش بیوتکنولوژی در کشاورزی درس آفات و بیماری‌های گیاهی بخش آفات، نسبت به سال 94 نوع سوالات به کلی تغییر کرده است. در سال 95 اکثر سوالات بخش آفات مربوط به مبحث اصول کنترل آفات، تراکم جمعیت، آستانه اقتصادی و روش‌های نمونه برداری می‌باشد. همچنین می توان گفت بخش عمده ی سوالات بر مبحث تراکم جمعیت تمرکز دارند. در این بخش می توان از کتاب و جزوات درسی دکتر سراج از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز استفاده کرد. در بخش بیماری‌ها سبک سوالات شبیه به سال 94 می باشد با این تفاوت که فقط از مباحث مربوط به قارچ ها سوال طرح شده و از دیگر عوامل بیماری‌زای عفونی (پروکاریوت‌ها، نماتدها و ویروس‌ها) سوال طرح نشده است. همچنین یک سوال از تأثیر عوامل غیر عفونی طرح شده است که در سال گذشته از این مبحث سوال طرح نشده بود. در این بخش نیز می توان از کتب بیماری-شناسی گیاهی آگریوس به ویژه جلدهای اول و دوم استفاده کرد. از نظر سطح سوالات می توان گفت که سطح سوالات آفات نسبت به سال گذشته کمی آسان‌تر می باشد ولی در بخش بیماری‌ها در همان سطح سال 94 می باشد.


بیوشیمی

به طور کلی و همان طور که مشاهده می شود سوالات درس بیوشیمی پراکنش سالانه زیادی دارند به طوری که مشاهده می‌شود از چندین مبحث سال 95 تست طراحی نشده است اما سال 94 طراحی شده است و بر عکس. این گویای این مطلب هست که دانشجو می‌بایست تمام فصول را مطالعه کند. همچنین مانند سنوات گذشته از مباحث کربوهیدرات و پروتئین‌ها و متابولیسمشان بیشترین سوالات را به خود اختصاص داده است. به طوری که بیش یک سوم سوالات از این مباحث می‌باشند.
از این رو سوالات نسبت به سال گذشته از درجه سختی بالاتر برخوردار نیستند. بلکه مشابه می‌باشند.


ژنتیک

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 (اردیبهشت 95) رشته‌ بیوتکنولوژی در کشاورزی، در درس ژنتیک، بیشترین تعداد سوالات مربوط به مباحث ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک، پیوستگی (کراسینگ اور) و ژنتیک کمی بوده است. به طور کلی ضریب سختی سوالات سال 95 بیشتر از سال 94 بود.
نکته جالب توجه این است که سوالات مربوط به ژنتیک کمی شاید تنها سوالات سخت کنکور 95 بودند. همچنین می‌توان استنباط نمود که پراکنش سوالات امسال بیشتر از سال گذشته بوده به طوری که از اکثر فصل‌ها حداقل یک سوال طرح شده است. تعداد سوالات مبحث پیوستگی از نکات جالب توجه دیگر در کنکور 95 است، با توجه به اهمیت این مبحث لازم است داوطلبان عزیز به خوبی آن را فراگیرند.
همچنین تعداد سوالات حفظی (9 سوال) نسبت سال گذشته کاهش یافته، در حالی که تعداد سوالات مفهومی و محاسباتی (21 سوال) افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به روند سوالات می‌توان گفت سوالات دچار دگرگونی خاصی شده اند که لازم است هر داوطلب کلیه جنبه های مهم هر مبحث را مدنظر قرار داده و تنها به روند سوالات در سال‌های گذشته اکتفا نکند.
همه سوالات طرح شده مربوط به کتاب‌های ژنتیک د. استانسفیلد، ژنتیک د. یزدی صمدی، ژنتیک د. امیدی و ژنتیک د. میرلوحی بودند و با مطالعه دقیق این منابع می‌توان به تمامی سوالات پاسخ داد.


فیزیولوژی گیاهی

به طور کلی و همان طور که مشاهده می شود سوالات درس فیزیولوژی پراکنش سالانه زیادی دارند به طوری که مشاهده می‌شود از چندین مبحث سال 95 تست طراحی نشده است اما سال 94 طراحی شده است و بر عکس. این گویای این مطلب هست که دانشجو می‌بایست تمام فصول را مطالعه کند. همچنین مانند سنوات گذشته فصل فتوسنتز بیشترین سوالات را به خود اختصاص داده است. به طوری که بیش یک سوم سوالانت از این مبحث می باشند. فصل تنفس نیز در مرتبه بعدی از لحاظ تعداد سوالات را دارد. که با همدیگر بیش از 50 درصد سوالات را شامل می‌شوند.
از این رو سوالات نسبت به سال گذشته از درجه سختی بالاتر برخوردار نیستند. بلکه مشابه می‌باشند.

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • پایان نامه

تبلیغات متنی