مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 علوم و مهندسی آب

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 علوم و مهندسی آب 

 

آمار واحتمالات

در آزمون کارشناسی ارشد سال95 رشته‌ مهندسی کشاورزی آب، در درس آمار و احتمالات، بودجه‌بندی طرح تست از قسمت‌های شاخص‌های تمایل مرکزی و پراکندگی، احتمالات، توزیع‌های احتمالی، رگرسیون، همبستگی، کای اسکوئر و قضاوت‌های آماری (آزمون‌های فرض) بوده است. سال 94 از تعداد سوالات حل کردنی زیاد شده و به سوالات مفهومی اضافه سطح سوالات سال 95 با سوالات سال 94 بسیار سخت‌تر بوده. البته با توجه به مقایسه کردن آزمون مدرسان و کنکور 95 می‌توان این نتیجه را گرفت که بالای 50 درصد سوالات شبیه بودن که در آزمون‌های آزمایشی طرح شده است.


سازه های آبی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 (اردیبهشت 95) رشته‌ مهندسی آب، در درس ساختمان های توزیع و انتقال آب، به نسبت سال 94 ساده‌تر بوده است. و توزیع سوالات از نظر مبحثی شبیه سال گذشته می‌باشد.
سوالات مشکل‌تر در کنکور سال 95 مربوط به مبحث اصول طراحی سدهای کوتاه و مخصوصاً پایداری سدهای کوتاه بوده است ولی در مجموع سطح سوالات متوسط ارزیابی می‌شود.
قسمت عمده‌ سوالات مربوط سازه‌های انتقال آب بخصوص فلوم‌ها و سازه‌های تقاطعی می‌باشد.
در پایان می‌بایست به این نکته اشاره کرد که برخلاف سال 94 که سوالات صرفاً حفظی از تعداد کمی برخوردار بود در آزمون سال 95 تعداد این سوالات به 5 سوال رسیده و 25 درصد سوالات را تشکیل می‌دادند که بسیار قابل توجه است.
بیشتر سؤالات هم از کتاب سازه‌های انتقال آب دکتر کریم بیرامی طرح شده بود. و لازم به ذکر است که نشریه‌های معیار‌ها و ضوابط طراحی ساختمان‌های آبی هم منبع طرح سوالاتی در این کنکور بوده‌اند.


مکانیک خاک

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 (اردیبهشت 95) رشته‌ مهندسی آب، در درس مکانیک خاک، به نسبت سال 94 ساده‌تر بوده است. و برخلاف کنکور سال 94 که تأکید طراحان بیشتر بر مبحث فشار جانبی و پایداری شیروانی‌ها بود، در سال 95 توزیع سوالات بین مباحث مختلف درس متعادل‌تر بوده و می‌توان گفت که مبحث تحکیم بیشترین درصد سوالات را بخود اختصاص داده است.
سوالات مشکل‌تر در کنکور سال 95 مربوط به مبحث حرکت آب در خاک بوده است ولی در مجموع سطح سوالات متوسط ارزیابی می‌شود.
قسمت عمده‌ سوالات مبحث مقاومت برشی مربوط به آزمایشات تعیین مقاومت برشی از جمله آزمایشات سه محوری می‌باشد.
در پایان می‌بایست به این نکته اشاره کرد که سوالات صرفاً حفظی در سال جاری طرح نشده و سوالات مفهومی ـ محاسباتی تمام سوالات این درس در آزمون‌ 95 را شامل می‌شود.
بیشتر سؤالات هم از کتاب مکانیک خاک ام داس و کتاب ارشیر اطیابی طرح شده بود.


ریاضیات

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 (اردیبهشت 95) در رشته کشاورزی آب در درس ریاضیات تعداد سؤالات همانند سال گذشته 25 سؤال می‌باشد که از مباحث تابع ـ مثلثات‌ ـ مفاهیم پایه ،حد و پیوستگی،مشتق و کاربردهای آن (یک متغیره)،دنباله و سری،مشتق جزئی (چند متغیره)،ماتریس‌ها و دستگاه معادلات خطی، اعداد مختلط، دستگاه قطبی، انتگرال دوگانه و چندگانه ـ رویه‌ها،معادلات دیفرانسیل،انتگرال یگانه ـ کاربردها،توابع چند متغیره وهندسه تحلیلی طرح شده بود. سؤالات دستگاه قطبی و انتگرال دو و چندگانه ـ رویه‌ها نسبت به سال گذشته سخت‌تر بود.
بیشتر سؤالات از کتاب‌ مدرسان شریف و جورج توماس طرح شده بود.


دروس رابطه آب و خاک و گیاه و مهندسی زهکشی و سیستم‌های آبیاری

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 رشته‌ آبیاری و زهکشی، در دروس رابطه آب و خاک و مهندسی زهکشی بیشتر سوالات حفظی و در درس طراحی سیستم آبیاری بیشتر سوالات مفهومی و محاسباتی بود. سطح سوالات این دروس تقریباً برابر سطح سوالات کنکور 94 بود. سوالات طوری طراحی شده بودند که داوطلبان به هیچ عنوان مشکل کمبود زمان را نداشته باشند. تقریباً 70 درصد سوالات این دروس گزیده‌ای از سوالات سال‌های قبل می‌باشد و اگر داوطلبان به سوالات کنکور سال های قبل تسلط داشته بودند می‌توانستند به راحتی و با کمترین زمان ممکن به اکثر سوالات پاسخ صحیح بدهد.
تقریبا همه سوالات حفظی از کتاب‌های دکتر امین علیزاده طراحی شده بودند.
برخی سوالات نیاز به دانش ریاضی و خلاقیت داشتند. برای مثال در سوال 150، برای بدست آوردن حداکثر عملکرد باید از خاصیت مشتق اول استفاده می‌شد.
در مجموع سطح سوالات دروس آبیاری، زهکشی و رابطه آب و خاک متوسط بود.


منابع آب

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 (اردیبهشت 95) رشته‌ مهندسی منابع آب در درس ـ منابع آب بر خلاف سال‌های گذشته که سوالات تکراری بودند و با مطالعه سوالات در سال گذشته امکان پاسخگویی به 40 تا 50 درصد سوالات وجود داشت در این آزمون اینطور نبود.
در این آزمون سوالات بهینه‌سازی به خصوص محدوده جواب و روش‌های حل مسائل بهینه سازی بسیار مورد توجه قرار گرفته بودند 2 سئال آز قانون توزیع عادلانه آب و وظایف نهاد‌ها و ارگان‌ها آمده بود.
تعداد 5 عدد از سوالات نیز به اطلاعات هیدرولوژیکی داوطلب بستگی داشتند.
اکثر سوالات در این درس از جوه دکتر حداد و دو نشریه نشریه بهره‌برداری از شبکه آبیاری (170) و نشریه راهنمای مطالعات بهره‌برداری از مخازن سدها (272) طرح شده بودند.


هیدرولوژی آب‌های سطحی و زیرزمینی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 (اردیبهشت 95) رشته‌ مهندسی منابع آب مانند سال گذشته تمرکز اصلی سوالات بر روی آب‌های زیر زمینی بود و 9 سوال از این مبحث در آزمون طرح شده بود که اکثر سوالات با خواندن 3 فصل آب‌های زیر زمینی در کتاب علیزاده قابل پاسخگویی بود.
از مباحث نفوذ تفات و رواناب 6 سوال در این آزمون آمده بود که نسبت به سال‌های اخیر میزان قابل توجهی بود که 3 سوال آن مسئله و 3 سوال باقی مفهومی بودند.
در مجموع سوالات این درس نسبت به سال‌های اخیر و سایر سوالات آزمون مدیریت منابع آب آسان‌تر بود و اکثر سوالات آن از کتاب هیدرولوژی علیزاده بود.


هیدرولوژی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 (اردیبهشت 95) رشته‌ مهندسی منابع آب سوالات برخلاف سال گذشته که اکثرا از مبحث آمار بودند در کنکور امسال بین مباحث پخش شده بود و تعداد سوالات حفظی در این آزمون 8 عدد بود. برای اولین بار در 5 سال اخیر از کیفیت آب در هیدرولوژی سوال آمده بود.
سوالات در این آزمون به جای محاسبه میزان یک پارامتر بیشتر بر روی عوامل دخیل در فرمول‌های محاسباتی نظیر حوضه آبریز و خصوصیات آن، تبخیر، بارش و … متمرکز شده بودند.
اکثر سوالات در این آزمون از کتاب هیدرولوژی علیزاده مطرح شده بودند.


هیدرولیک انهار

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 (بهمن ماه سال 94) رشته‌ مهندسی منابع آب سوالات 11 سوال از درس هیدرولیک کانال‌های باز و 9 سوال از سیالات آمده بود که نوع و سبک سوالات نسبت به سال‌های اخیر تفاوت پیدا کرده بود و بیشتر سوالات مفهومی بود و در درس سیالات سوالات بیشتر در قالب سوالات مجاری تحت فشار و افت ناشی از ضریب دارسی ویسباخ بودند.
اکثر سوالات در این درس از کتاب هیدرولیک کانال‌های باز ابریشمی برای سوالات انهار و کتاب سیالات استریتر برای سوالات سیالات استفاده شده بود.

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • پایان نامه

تبلیغات متنی