مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه علوم دام و طیور

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه علوم دام و طیور

 

آناتومی و فیزیولوژی دام

سوالات بخش فیزیولوژی و تولید مثل کنکور 95 تقریباً مثل سال‌های پیش، روی بخش تولید مثل مانور بیشتری داده، مطالعه مولکولی و تشریحی سوالات بخش تولیدمثل بسیار ضروری و فهم مطالب در پاسخگویی سوالات بسیار تأثیرگذار است علاوه بر این توصیه می‌شود روی فصل‌های مربوط به هورمون‌، اصطلاحات انگلیسی مطالب و آناتومی تمرکز بیشتری به خرج داده تا بتوانند مطالب را با هم ارتباط دهند.
سوالات امسال فیزیولوژی دام از نظر کیفی مشابه سال‌های گذشته بود و سوالات درس فیزیولوژی عمدتاً از 2 منبع فیزیولوژی دام و فیزیولوژی تولید مثل ضمیری و فیزیولوژی و آناتومی حیوانات اهلی دکتر زارع گرفته شده و با توجه به تمرکز سال‌های اخیر بر مبحث تولید مثل کتاب نگرشی نوین بر روند آبستنی و زایمان در حیوانات اهلی ترجمه دکتر کهرام به دلیل پرداختن تخصصی تر بر فرآیند تولیدمثل از جنبه‌های مولکولی و تخصصی توصیه می‌شود.
سوالات بخش فیزیولوژی و تولید مثل کنکور 95 تقریباً مثل سال‌های پیش، روی بخش تولید مثل مانور بیشتری داده، مطالعه مولکولی و تشریحی سوالات بخش تولیدمثل بسیار ضروری و فهم مطالب در پاسخگویی سوالات بسیار تأثیرگذار است علاوه بر این توصیه می‌شود روی فصل‌های مربوط به هورمون‌، اصطلاحات انگلیسی مطالب و آناتومی تمرکز بیشتری به خرج داده تا بتوانند مطالب را با هم ارتباط دهند.
سوالات امسال فیزیولوژی دام از نظر کیفی مشابه سال‌های گذشته بود و سوالات درس فیزیولوژی عمدتاً از 2 منبع فیزیولوژی دام و فیزیولوژی تولید مثل ضمیری و فیزیولوژی و آناتومی حیوانات اهلی دکتر زارع گرفته شده و با توجه به تمرکز سال های اخیر بر مبحث تولید مثل کتاب نگرشی نوین بر روند آبستنی و زایمان در حیوانات اهلی ترجمه دکتر کهرام به دلیل پرداختن تخصصی تر بر فرآیند تولیدمثل از جنبه‌های مولکولی و تخصصی توصیه می‌شود.


بیوشیمی

به طور کلی و همان طور که مشاهده می شود سوالات درس بیوشیمی پراکنش سالانه زیادی دارند به طوری که مشاهده می‌شود از چندین مبحث سال 95 تست طراحی نشده است اما سال 94 طراحی شده است و بر عکس. این گویای این مطلب هست که دانشجو می‌بایست تمام فصول را مطالعه کند. همچنین مانند سنوات گذشته از مباحث کربوهیدرات و پروتئین‌ها و متابولیسمشان بیشترین سوالات را به خود اختصاص داده است. به طوری که بیش یک سوم سوالات از این مباحث می‌باشند.
از این رو سوالات نسبت به سال گذشته از درجه سختی بالاتر برخوردار نیستند. بلکه مشابه می‌باشند.


پرورش دام

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 رشته‌ علوم دام و طیور‌، در درس پرورش دام و طیور از مباحث سه گانه پرورش گاو، بزو گوسفند و طیور طرح شده بود که نکته قابل توجه در مورد سوالات امسال طرح سوالات از بخش‌های جدید و معمولا غیرمتعارف مثل فرآوری محصولات دامی و نکات پرورشی مربوط به محیط پرورشی طرح شده بود. می‌توان به این نکات توجه کرد که در طرح سوالات هر دو سال پراکندگی زیادی وجود دارد یعنی از فصل‌های مختلف کتاب‌های مربوطه سوال طرح شده بود اما امسال بخصوص در پرورش طیور سوالات در چند فصل مثل بهداشت و ضدعفونی بیشتر از فصل‌های دیگر طرح شده است. سوالات سال 95 به نسبت چند سال قبل سخت‌تر و نوع سوالات جدیدتر می‌باشد. توصیه قابل ذکر برای داوطلبان سال‌های آینده مطالعه منابع اصلی و عدم تمرکز بر بخش‌های تکراری و سوالات کنکور سال‌های گذشته است.


تغذیه دام

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 (اردیبهشت ماه 95) رشته‌ علوم دام وطیور، در درس تغذیه دام، نسبتاً مشابه سال 94 بوده است. می‌توان به این نکات توجه کرد که سوالات هر دو سال مربوط به سر فصل‌های مشخص و تقریباً به صورت یکنواخت از کل فصل‌ها مهم کتاب‌ها طرح شده است و کتاب‌های مک دونالد و اسکات بهترین منابع جهت مطالعه این درس می باشد البته در کتاب مک دونالد می‌توان از بعضی از فصل‌های آن چشم پوشی کرد و با توجه به سوالات سال‌های قبلی می توان محتوای این چند فصل را مشخص کرد و بیشتر وقت خود را روی فصول مهم آن قرار داد. آزمون درس تغذیه دام سال 95 به نسبت سال‌های قبل نسبتاً آسان‌تر می‌باشد. از طرف دیگر با توجه به مشابه بودن سوالات هر دو سال از بعضی از فصل‌های کتاب مثل سیلو و کنسانتره‌های پروتئینی و… سوالی طراحی نشده است لذا لازم به ذکر است که برای سال بعد این فصول نیز مطالعه گردد زیرا امکان دارد که سال بعد از این فصول هم سوال طرح گردد.
قسمت عمده‌ سوالات مربوط به مباحث پروتئین‌ها و انرژی و مواد خوراکی می‌باشد که در کل سوالات واضح بوده و پیچیدگی کمتری در سوالات مشاهده شده است.
در پایان می‌بایست به این نکته اشاره کرد که سوالات مفهومی ـ محاسباتی در سال جاری کمترطرح شده و سوالات حفظی بخش عمده‌ای از آزمون‌های 95 را شامل می‌شود.


ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایشات

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 همانند سال گذشته 30 به دروس ژنتیک ، اصلاح دام و طرح آزمایشات اختصاص یافته است که سهم هر کدام از دروس 10 سوال می‌باشد حدود 40 درصد سوالات مربوط به درس اصلاح دام می‌باشد. به طور عمده در درس اصلاح دام و ژنتیک و طرح آزمایشات مباحث قابل پیش بینی سال‌های قبل از جمله‌: ژنتیک جمعیت و تخمین پارامترهای ژنتیکی‌، وراثت‌پذیری و تکرار پذیری ، هتروزیس ،کوواریانس و واریانس و هم خونی انواع کروموزوم و ژنتیک مندلی،اپیستازی و پیوستگی ژن‌ها، ژنتیک جمعیت،ژنتیک جنسیت،طرح‌های پایه، مقایسات میانگین و ضریب همبستگی و تببین (مربوط به بخش همبستگی آمار) و آزمایشات فاکتوریل بخش عمده‌ای از سوالات طرح شده را شامل می‌شود که سوالات مطرح شده در این بخش به طور متوالی در طی سال‌های مختلف از فرم سوالات حفظی و فرمولی متناوباً تغییر کرده اما می‌توان گفت نسبت هر بخش در سال‌های مختلف تقریباً یکسان می‌باشد. نکته قابل توجه سوالات اصلاح امسال تمرکز بر مبحث کوواریانس و آمیخته‌گری و به طور کلی مفاهیم پایه‌ای اصلاح می‌باشد. به طور کلی در کنکور امسال 6 سوال درس اصلاح فرمولی و تنها 4 سوال حفظی از این درس قابل مشاهده می‌باشد. بخش عمده سوالات حفظی درس اصلاح دام مربوط به درس ژنتیک می‌باشد که سوالات کمتری در قالب این درس مطرح می‌شود. سوالات امسال نسبت به سال‌های قبل به خصوص 92 و 94 نیاز به درک بیشتری بر مسائل اصلاحی و مفاهیم این درس داشته است.

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • پایان نامه

تبلیغات متنی