مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 علوم و مهندسی باغبانی

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 علوم و مهندسی باغبانی 

 

ازدیاد نباتات

در آزمون سال 95 بر خلاف آزمون‌های سال‌های گذشته از مباحث ساختار‌های افزایش و محیط کشت و همچنین مبحث افکندن سوالی مطرح نشده است. در مبحث تکثیر جنسی، تعداد سوالات نسبت به سال 94 افزایش یافته بود. در مبحث تکثیر جنسی، سوالات نسبت به سال گذشته ریزبینانه‌تر و سخت‌تر بوده و به نکات ریز توجه بیشتری شده است.
در مبحث قلمه تعداد سوالات نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و از 4 سؤال در سال 94 به 3 عدد در آزمون امسال رسیده و سطح سوالات نسبت به سال قبل بسیار آسان‌تر است.
در مبحث اصول ازدیاد رویشی نیز تعداد سوالات از 2 سؤال در سال 94 به 5 سؤال در امسال افزایش یافته و سطح سوالات نسبت به سال گذشته سخت‌تر بوده و نیازمند مطالعه بیشتری است.
در مبحث پیوند نیز تعداد سوالات از 4 سؤال در سال 94 به 2 سؤال در امسال کاهش یافته ولی سطح سوالات آسان‌تر شده و از مباحثی مطرح شده است که در گذشته نیز سوالات مشابه آمده بود.
در مبحث کشت بافت نیز تعداد سوالات نسبت به سال قبل از 3 به دو سوال کاهش یافته.
متأسفانه امسال نیز سازمان سنجش برای سؤال 95، دو گزینه ی صحیح انتخاب کرده است.


خاکشناسی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95(اردیبهشت ماه 95) در درس خاکشناسی بیشترین حجم سوالات آزمون مربوط به مباحث فیزیک خاک و سپس مباحث بیولوژی می باشد و تعداد سوالات کمتری در دیگر مباحث مطرح شده است. البته تعداد سوالات مطرح شده در مبحث فیزیک خاک نسبت به کنکور 94به تعداد یک سوال کاهش یافته است.
سوالات کنکور 95 نسبت به سال 94 از سطح دشواری کمتری برخوردار بوده ولی تعداد سوالات مفهومی و محاسباتی همانند سال گذشته می‌باشد.
بیشتر سوالات کتاب های خاکشناسی عمومی دکتر شهلا محمودی و جزوه خاکشناسی عمومی دانشگاه تهران طرح شده است.
متأسفانه سؤال 65 که مربوط به این درس می باشد اشتباه بوده و توسط سازمان سنجش حذف شده است.


سبزی‌کاری و گلکاری

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95، در درس سبزی کاری همانند سال های گذشته بیشترین تعداد سوال (5 عدد) از مبحث سبزی های میوه ای مطرح شده است که تقریباً از نظر سختی، مشابه سال 94 بوده است. در مبحث سبزی‌های پیازی، غده‌ای و ریشه‌ای تعداد سوالات 3 عدد بود که نسبت به سال 94 یک سوال کمتر بود، اما نسبت به سال گذشته آسان‌تر بوده و از مباحث تکراری که در سال‌های گذشته نیز مطرح شده بود، آمده است. در بحث سبزی کاری عمومی، تعداد 3 سوال آمده است که نسبت به سال قبل یک عدد افزایش داشته و سطح دشوارتری نیز دارد و برای پاسخگویی نیازمند مطالعه منابع بیشتر مانند جزوه سبزی کاری دکتر دلشاد است. در مبحث قارچ مانند سال 94، یک عدد سوال و در مبحث کلم‌ها و سبزی‌های دانه‌ای 2 سوال آمده بود که نسبت به سال قبل دشوارتر بود.
در درس گلکاری بیشترین تعداد سوال از مبحث گل‌های شاخه بریده بود (5 عدد) که افزایش بسیار چشم‌گیری نسبت به سال 94 (یک عدد) داشت و سطح سوالات نیز سخت بود و نیازمند مطالعه جلد دوم کتاب گلکاری دکتر خوشخوی نیز می‌باشد. در مبحث گلکاری عمومی 3 سوال مطرح شد که نسبت به سال 94 یک عدد افزایش داشته و سطح بالاتری نیز برخوردار بود و از کتاب گلکاری دکتر خوشخوی طرح شده بود. در مبحث گل‌های پیازی، همانند سال گذشته یک سوال مطرح شده است که تقریباً می‌توان گفت در سطح سوالات سال قبل می‌باشد. از مبحث گل‌های گلدانی و سیکاس‌ها نیز سوال مطرح نشده بود.
متأسفانه سؤال 163 که مربوط به این درس می باشد اشتباه بوده و توسط سازمان سنجش حذف شده است.


فیزیولوژی پس از برداشت

همانند سال 94 اغلب سوالات فیزیولوژی پس از برداشت از بخش فیزیولوژی و بیوشیمی طرح شده بود. همه سوالات حفظی بوده و در مجموع سطح سوالات آزمون 95 ساده‌تر از 94 بود. به نظر می‌رسد اغلب سوالات از کتاب فیزیولوژی پس از برداشت دکتر رسول جلیلی مرندی طرح شده بود.


گیاه شناسی

در بخش گیاه شناسی آزمون سال 95 پراکندگی سوالات به نسبت مناسب بود ولی با این حال بیشتر سوالات از دو بخش رده بندی و مورفولوژی دستگاه زایشی مطرح شده بود و از بخش‌های فتوسنتز و تنفس و نیز ویژگی‌های سلول گیاهی سوالی طرح نشده بود.
بطور کلی سطح سختی سوالات در مقایسه با سال 94 تا حدودی مشابه بود و به نظر می‌رسد منابع اصلی برای طرح سوالات گیاه‌شناسی سال 95 جزوات گیاه‌شناسی دکتر وحیده ناظری دانشگاه تهران و سیستماتیک دکتر وزوایی بوده است.


میوه کاری

سوالات میوه‌کاری آزمون ارشد سال 95 بطور کلی از درجه سختی کمتری نسبت به آزمون 94 برخوردار بودند. تعداد سوالات مفهومی و حفظی آزمون 95 تقریباً برابر بود و حدود نصف سوالات مربوط به میوه‌کاری عمومی و خشکبارها بود و بر خلاف سال‌های پیش از بخش میوه‌های دانه ریز و میوه‌های گرمسیری سوالات کمتری مطرح شده بود.
به نظر می‌رسد که منبع اصلی سوالات میوه‌کاری آزمون 95 کتاب‌های میوه‌کاری دکتر رسول جلیلی مرندی بود.

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • پایان نامه

تبلیغات متنی