تحلیل آزمون سال 95 کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

تحلیل آزمون سال 95 کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

 

اصول فلسفه و عرفان اسلامی

با توجه به سؤالات آزمون سراسری سال 95 محور سؤالات درس اصول فلسفه و عرفان اسلامی، حول سؤالات کلیدی و مفهومی می‌چرخد. همانند سال گذشته از مبحث فلاسفه یونان سؤالی مطرح نشد، در حالی که از 20 سؤال مطرح شده 14سؤال مربوط به مباحث فلاسفه ایرانی ـ اسلامی، فلسفه اسلامی و اقسام آن می باشد. در کنکور 95 از مبحث تصوف سؤالی مطرح نشده و از مبحث تأویل آیه هنر دینی4 سؤال مطرح شده در حالی که در آزمون سال قبل از هر دو مبحث 1 سؤال مطرح شده بود. با توجه به سئوالات سال 95به نظر می‌رسد بیشتر تست‌ها از کتاب‌های ماجرای فکری فلسفی در جهان اسلام، تارخ فلاسفه ایرانی، فلسفه عرفان، عرفان نظری طرح شده بود.


شناخت مواد و مصالح

سؤالات عمومی در کنار سؤالات تخصصی در آزمون سال 95 از یکسان نبودن سطح سؤالات خبر می‌دهد، عمده سؤالات این آزمون از فصول فلزات و نافلزات و شیشه طرح شده‌اند و چندین سؤال مشابه آزمون سال قبل می‌باشد و علاوه بر این مابقی سؤالات حاشیه‌ای و غیرقابل پیش بینی بودند. از مبحث مواد و مصالح ساختمانی و سفال و سرامیک سال گذشته 7 سؤال اما سال جاری 1 سؤال مطرح شد. سؤالات این درس همانند سال گذشته جنبه حفظی داشت و سؤالات مفهومی طرح نشده بود.
متأسفانه سؤال 125 که مربوط به این درس می باشد اشتباه بوده و توسط سازمان سنجش حذف شده است.


فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان

همانند کنکور سال 94 در آزمون سال 95 نیز عمده سؤالات از تاریخ هنر ایران و جهان بود و به بخش ادبیات توجه بسیار کمی شده است. جنبه سؤالات حفظی و دشواری سؤالات نسبت به سال گذشته بیشتر شده بود. با توجه به سئوالات سال 95 به نظر می‌رسد بیشتر تست‌ها از کتاب‌های تاریخ اساطیر، تاریخ هنر ایران و جهان، تاریخ ادبیات ایران، مکتب‏های ادبی، دایره المعارف هنر طرح شده بود.


فلسفه غرب و زیبایی شناسی

در کنکور سال 95 عمده سؤالات از مبحث آراء فلاسفه در باب هنر و زیبایی می باشد و مشابه سال های پیش به مبحث نظرات فلسفی کانت توجه بیشتری شده است. در سال 95 بیشتر سؤالات جنبه حفظی داشته و از 20 سؤال مطرح شده 17 سؤال به صورت حفظی قابل پاسخ گویی بود. با توجه به سؤالات سال 95 به نظر می‌رسد بیشتر تست‌ها از کتاب‌های حقیقت و زیبایی، تاریخ و مسائل زیباشناسی، آشنایی با آرای متفکران درباره هنر، آشنایی با فلسفه غرب طرح شده بود.


نقد هنری و ادبی

سؤالات در آزمون سال 95 به طور یکسانی مابین مباحث اصلی پخش شده اند. از مبحث تاریخ هنر در دو سال اخیر هیچ سؤالی مطرح نشده است. اما از مبحث نقاشی دیواری و مکاتب نقاشی و شاخه های مرتبط در آزمون امسال 3 سؤال مطرح شد در حالی که سال گذشته سؤالی مطرح نشده بود. درصد سؤالات حفظی بیشتر از سؤالات مفهومی بود. با توجه به سؤالات سال 95 به نظر می‌رسد بیشتر تست‌ها از کتاب‌های حقیقت و زیبایی، نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز، تاریخ هنر ایران و جهان، نقد ادبی، فن شعر ارسطو طرح شده بود.


هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان

در آزمون سال 95 بیشترین توجه به مبحث نقاشی و نگارگری شده است و مابقی مباحث همچون سال 94 از درجه اهمیت یکسانی برخوردار می باشند. از مبحث مجسمه سازی در دو سال اخیر سؤالی مطرح نشده است. همانند سال گذشته درصد بیشتری از سؤالات به صورت مفهومی بوده است. با توجه به این سؤالات به نظر می رسد بیشتر تست ها از کتاب های سیری در صنایع دستی ایران، تاریخ هنر ایران و جهان، کتب مرتبط با محصولات نساجی و بافندگی طرح شده اند.


زبان عمومی و تخصصی

سوالات زبان رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در آزمون 95 مانند سال‌های گذشته از30 تست اعم از 15 تست زبان عمومی و 15 تست زبان تخصصی تشکیل شده است.10 تست زبان عمومی مربوط به واژگان عمومی بود که همگی آنها در کتاب”Barron`s 1100 Words You Need To Know” موجود است و داوطلب با مطالعه دقیق آن‌ها می‌توانست به تمامی سؤالات پاسخ دهد. 5 سؤال بعدی زبان عمومی مربوط به گرامر می-باشد که در قالب کلوز تست آمده است و سطح آن نسبت به سال پیش تفاوتی نداشته است. برای زدن تست‌های این قسمت باید غیر از دانش گرامر متن را نیز ترجمه کنید. سطح کلی این 15 تست نسبت به سال پیش تغییری نداشته است. سؤالات زبان تخصصی این رشته دارای 3 متن تقریباً متوسط بوده و سطح دشواری آزمون امسال نسبت به سال پیش تفاوت چندانی نداشته است.

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • پایان نامه
  • علوم پزشکی نخبگان
  • آموزش یار
  • دکتر معینی

تبلیغات متنی