مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

 

تاریخ شهر و شهرسازی

در سنجش میان سؤالات آزمون سال 1395 با آزمون سال 1394 در درس تاریخ شهر و شهرسازی، در هر دو سال، با سؤالات واضحی روبه‌رو بودیم به طوری که داوطلب با مطالعه‌ی دقیق مباحث کتاب‌ها و جزوات مطرح دانشگاه‌ها و همچنین مطالعه‌ی تست‌های کنکورهای سال‌های گذشته، به آسانی می‌توانست تقریباً به همه‌ی سؤالات پاسخ دهد و موضوعی خارج از بحث‌های مطرح شده در این بخش‌ها وجود نداشت. تعداد سؤالات مربوط به تاریخ جهان کاهش زیادی داشته و بیشترین سؤالات به تاریخ ایران اختصاص دارد. تعداد سؤالات حفظی در درس تاریخ کماکان بیشتر از سؤالات مفهومی است. با توجه به اینکه سؤالات مربوط به تاریخ جهان در سال 95 کاهش چشمگیری داشته به نظر می رسد سطح دشواری سؤالات نسبت به کنکور 94 پایین تر است. تعدادی سؤالات تکراری نیز در میان سؤالات دیده می شود که این امر ضرورت مطالعه‌ی تست‌های کنکورهای سال های گذشته را آشکارتر می نماید. از 25 سؤال مربوط به این درس در گرایش برنامه ریزی شهری تنها 9 سؤال به سؤالات مفهومی اختصاص داشته است. افزایش تعداد سؤالات بخش تاریخ ایران در کنکور 2 سال اخیر حاکی توجه بیشتر طراحان به سؤالات مربوط به این زمینه است.


مباحث عمومی شهرسازی ایران

در سنجش میان سؤالات آزمون سال 1395 با آزمون سال 1394 در درس مباحث عمومی شهرسازی ایران، در هر دو سال با سؤالات واضحی روبه‌رو بودیم به طوری که داوطلب با مطالعه‌ی دقیق مباحث کتاب‌ها و جزوات مطرح دانشگاه‌ها و همچنین مطالعه‌ی تست‌های کنکورهای سال‌های گذشته، به آسانی می‌توانست تقریباً به همه‌ی سؤالات پاسخ دهد و موضوعی خارج از بحث‌های مطرح شده در این بخش‌ها وجود نداشت. تعداد سؤالات در مقایسه با 2 سال در هر بخش تقریباً یکسان است و افزایش سؤالات بخش مراجع در هر 2 سال را نشان می دهد. با توجه به بیشتر بودن سؤالات حفظی سال 94، به نظر می‌رسد سؤالات این سال از سطح دشواری بالاتری در درس مباحث برخوردار بوده است. بیشتر سؤالات، سؤالات حفظی بوده، تعداد سؤالات تکراری نیز در میان سؤالات دیده می شود که این امر ضرورت مطالعه ی تست های کنکورهای سال های گذشته را آشکارتر می نماید. از30 سؤال مربوط به این درس در گرایش برنامه ریزی شهری تنها 8 سؤال به سؤالات مفهومی اختصاص داشته و افزایش تعداد سؤالات بخش قوانین، طرح‌ها و مراجع در کنکور 2 سال اخیر حاکی از توجه بیشتر طراحان به سؤالات مربوط به قوانین و طرح های مصوب است. وجود سؤالات مربوط به تاریخ ایران و سیر اندیشه ها که عموماً مربوط به سؤالات درس تاریخ شهر می باشد در سؤالات درس مباحث و افزایش این تعداد سؤالات قابل توجه است. متأسفانه امسال نیز سازمان سنجش برای سؤال 50، دو گزینه ی صحیح انتخاب کرده است.


مبانی نظری برنامه ریزی شهری٬ منطقه ای و مدیریت شهری

در سنجش میان سؤالات آزمون سال 1395 با سال آزمون سال 1394 در درس مبانی نظری برنامه ریزی شهری٬ منطقه ای و مدیریت شهری شاهد افزایش سؤالات مفهومی می باشیم. هرچند تعداد سؤالات حفظی هنوز هم قابل توجه است اما رفتن سؤالات درس مبانی برنامه ریزی شهری به سمت سؤالات مفهومی روشن است. تعداد سؤالات در مقایسه ی 2 سال در هر بخش تقریباً یکسان است و تنها در بخش سؤالات مربوط به محیط زیست و رویکردهای نوین شاهد کاهش سؤالات هستیم. بیشترین سؤالات در کنکور 2 سال اخیر و همچنین سال های قبل تر به بخش نظریات و مفاهیم پایه و مفهومی اختصاص دارد. با توجه به مفهومی تر شدن سؤالات سال 95 نسبت به سال 94 به طور کلی می توان گفت که سطح دشواری سؤالات 95 تا حد زیادی بالاتر بوده است. سؤالات تکراری هنوز هم مشاهده می شود و مجدداً این امر ضرورت مطالعه ی تست های کنکورهای سال های گذشته را آشکارتر می نماید. از30 سؤال مربوط به این درس در گرایش برنامه ریزی شهری 16 سؤال به سؤالات مفهومی اختصاص داده شده است و این افزایش در تعداد سؤالات مفهومی حاکی از توجه و تمایل بیشتر طراحان اخیر به سمت سؤالات مفهومی است.


زبان عمومی و تخصصی

سؤالات زبان رشته برنامه‌ریزی شهری در سال 95 مانند سال‌های گذشته از 30 سؤال اعم از 15 سؤال زبان عمومی و 15 سؤال زبان تخصصی تشکیل شده بود. 10 سؤال زبان عمومی مربوط به واژگان عمومی بود که همگی آن‌ها در کتاب”Barron`s 1100 Words You Need To Know” موجود می‌باشد و داوطلب با مطالعه دقیق آن‌ها می‌توانست به تمامی سؤالات پاسخ دهد. 5 سؤال بعدی زبان عمومی مربوط به گرامر می باشد که در قالب کلوز تست آمده است و سطح آن نسبت به سال پیش تفاوتی نداشته است. برای پاسخگویی صحیح به سؤالات این قسمت باید غیر از دانش گرامر به دانش ترجمه متن نیز تسلط کافی داشت. سطح کلی این 15 سؤال نسبت به سال پیش تغییری نداشته است.
سؤالات زبان تخصصی این رشته دارای 3 متن نسبتاً متوسط بوده و سطح دشواری آزمون امسال نسبت به سال پیش تاحدودی پایین تر آمده است.

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • پایان نامه

تبلیغات متنی