مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 طراحی شهری

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 طراحی شهری

 

تاریخ معماری و شهرسازی

در سنجش میان سؤالات آزمون سال 1395 با آزمون سال 1394 در درس تاریخ معماری و شهرسازی، در سال 95 سطح دشواری سؤالات کمی بالاتر است اما کماکان داوطلب با مطالعه‌ی دقیق مباحث کتاب‌ها و جزوات مطرح دانشگاه‌ها و همچنین مطالعه‌ی تست‌های کنکورهای سال‌های گذشته، به آسانی می‌توانست تقریباً به همه‌ی سؤالات پاسخ دهد و موضوعی خارج از بحث‌های مطرح شده در این بخش‌ها وجود نداشت. بیشترین تعداد سؤالات مربوط به سؤالات تاریخ جهان است و برخلاف سؤالات تاریخ رشته ی برنامه-ریزی تعداد کاهش در تست های مربوط به جهان به هیچ وجه دیده نمی شود. تعداد سؤالات حفظی در درس تاریخ بیشتر از سؤالات مفهومی است. از 25 سؤال مربوط به این درس در گرایش برنامه ریزی شهری تنها 9 سؤال به سؤالات مفهومی اختصاص دارد. باتوجه به اینکه در کنکور94 تعداد سؤالات عکس دار و مفهومی بیشتر بوده است سطح دشواری سؤالات کنکور 95 در این بخش پایین تر است. تعداد سؤالات تکراری نیز در میان سؤالات دیده می شود که این امر ضرورت مطالعه ی تست های کنکورهای سال های گذشته را آشکارتر می نماید. در مجموع سؤالات تاریخ 95 به گونه ای است که با مطالعه ی جزوات دانشگاهی و مطالعه ی تست های کنکور سال های گذشته تقریباً تمامی تست ها قابل پاسخگویی است.


تحلیل فضاهای معماری و شهری

در سنجش میان سؤالات آزمون سال 1395 با آزمون سال 1394 در درس تحلیل فضاهای معماری و شهری، در سال 95 سطح دشواری سؤالات کمی بالاتر است. بیشترین تعداد سؤالات مربوط به سؤالات کالبدی و ریخت شناسی فضاهای عمومی است. تعداد سؤالات مفهومی نسبت به سؤالات مفهومی سال گذشته ی این درس افزایش پیدا کرده است. سؤالات شکل دار همانند سال گذشته سهم نسبتاً زیادی از تست ها را به خود اختصاص داده اند. از 25 سؤال مربوط به این درس11سؤال به سؤالات مفهومی اختصاص دارد سطح دشواری سؤالات کنکور 95 در این درس بالاتر است. باز هم همانند سایر درس ها و کنکورهای گذشته سؤالات تکراری در میان سؤالات دیده می شود که این امر ضرورت مطالعه ی تست های کنکورهای سال های گذشته را آشکارتر می نماید. در مجموع سؤالات 95 به گونه ای است که داوطلبان تنها با مطالعه ی جزوات دانشگاهی و مطالعه ی تست های کنکور سال های گذشته و درک عمیق مفاهیم و مطالب قادر به پاسخگویی به همه ی سؤالات هستند.


مباحث عمومی شهرسازی ایران

در سنجش میان سؤالات آزمون سال 1395 با آزمون سال 1394 در درس مباحث عمومی شهرسازی ایران، در هر دو سال با سؤالات واضحی روبه‌رو بودیم به طوری که داوطلب با مطالعه‌ی دقیق مباحث کتاب‌ها و جزوات مطرح دانشگاه‌ها و همچنین مطالعه‌ی تست‌های کنکورهای سال‌های گذشته، به آسانی می‌توانست تقریباً به همه‌ی سؤالات پاسخ دهد و موضوعی خارج از بحث‌های مطرح شده در این بخش‌ها وجود نداشت. تعداد سؤالات در مقایسه-ی2سال در هر بخش تقریباً یکسان است و افزایش سؤالات بخش مراجع در هر2سال را نشان می دهد. با توجه به بیشتر بودن سؤالات حفظی سال94، به نظر می رسد سؤالات این سال از سطح دشواری بالاتری در درس مباحث برخوردار بوده است. بیشتر سؤالات حفظی بوده، تعدادی سؤالات تکراری نیز در میان آن ها دیده می شود که این امر ضرورت مطالعه ی تست های کنکورهای سال های گذشته را آشکارتر می نماید. از 25 سؤال مربوط به این درس در گرایش طراحی شهری تنها 6 سؤال به سؤالات مفهومی اختصاص داشته و افزایش تعداد سؤالات بخش قوانین، طرح ها و مراجع در کنکور 2 سال اخیر حاکی از توجه بیشتر طراحان به سؤالات مربوط به قوانین و طرح های مصوب است. وجود سؤالات مربوط به تاریخ ایران و سیر اندیشه ها که عموماً مربوط به سؤالات درس تاریخ شهر می باشد در سؤالات درس مباحث عمومی و افزایش این تعداد سؤالات قابل توجه است.
متأسفانه امسال نیز سازمان سنجش برای سؤال 46 که مربوط به این درس می باشد، دو گزینه ی صحیح انتخاب کرده است.


مبانی نظری معماری

در سنجش میان سؤالات آزمون سال 1395 با آزمون سال 1394 در درس مبانی نظری معماری، در هر دو سال با سؤالاتی مفهومی روبه رو هستیم، به طوری که داوطلب تنها با مطالعه‌ی دقیق و مفهومی مطالب قادر به پاسخگویی خواهد بود. تعداد سؤالات در مقایسه ی 2 سال در هر بخش تقریباً یکسان است. با توجه به بیشتر بودن تعداد سؤالات مفهومی در سال 95، به نظر می رسد سؤالات امسال از سطح دشواری بالاتری در این درس برخوردار بوده است. تعدادی سؤالات تکراری نیز در میان سؤالات دیده می شود که این امر کماکان ضرورت مطالعه ی تست های کنکورهای سال های گذشته را آشکارتر می-نماید. از 25 سؤال مربوط به این درس در گرایش برنامه ریزی 15سؤال به سؤالات مفهومی اختصاص داشته و این امر حاکی از توجه بیشتر طراحان سؤال اخیراً به مفهوم است. در مجموع آن که داوطلبان تنها با مطالعه ی دقیق و مفهومی جزوات دانشگاهی و همچنین مطالعه ی تست های کنکور سال‌های گذشته قادر به پاسخگویی سؤالات خواهند بود.


زبان عمومی و تخصصی

سؤالات زبان رشته طراحی شهری در سال 95 مانند سال‌های گذشته از 30 سؤال اعم از 15 سؤال زبان عمومی و 15 سؤال زبان تخصصی تشکیل شده بود. 10 سؤال زبان عمومی مربوط به واژگان عمومی بود که همگی آن‌ها در کتاب”Barron`s 1100 Words You Need To Know” موجود می‌باشد و داوطلب با مطالعه دقیق آن‌ها می‌توانست به تمامی سؤالات پاسخ دهد. 5 سؤال بعدی زبان عمومی مربوط به گرامر می باشد که در قالب کلوز تست آمده است و سطح آن نسبت به سال پیش تفاوتی نداشته است. برای پاسخگویی صحیح به سؤالات این قسمت باید غیر از دانش گرامر به دانش ترجمه متن نیز تسلط کافی داشت. سطح کلی این 15 سؤال نسبت به سال پیش تغییری نداشته است.
سؤالات زبان تخصصی این رشته دارای3 متن نسبتاً متوسط بوده و سطح دشواری آزمون امسال نسبت به سال گذشته تا حدودی کاهش یافته است.
متأسفانه سؤال 8 که مربوط به درس زبان عمومی می باشد اشتباه بوده و توسط سازمان سنجش حذف شده است.

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • پایان نامه

تبلیغات متنی