مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه علوم اجتماعی

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه علوم اجتماعی

 

حوزه مردم شناسی

امسال در درس مکاتب مردم شناسی تعداد سوال‌های نظریه به همان تعداد پارسال بود در حالی که از تعداد سوال‌های انسان شناسی فرهنگی و روش تحقیق کم شد. علی‌رغم تأکید طراحان سوال در چند سال اخیر بر بخش انسان شناسی فرهنگی (سال 94 5 سوال از این بخش طرح شده بود) امسال شاهد سوال‌های کمتری در این حوزه بودیم. سوال‌های نظریه این درس آسان‌تر از سال قبل بود. در بخش روش تحقیق سوالات مفهومی‌تر و سخت‌تری طرح شده بود در حالی که نظریه‌ها با دانستنی‌های حفظی قابل پاسخ بود. سوالات مربوط به بحث زیست شناسی مفهومی‌تر از پارسال و همچنین دشوارتر بودند. می‌توان از استقبال بیشتر طراحان امسال از بحث‌های زیست شناسی حرف زد در حالی که سوالات پارسال بیشتر رنگ و بوی انسان شناسی فرهنگی داشت.
می‌توان در مجموع گفت سوالات انسان شناسی امسال از سال قبل کمی آسان تر بود و بیشتر رنگ و بوی حفظی داشت. از کتاب نظریه‌های انسان شناسی ناصر فکوهی سوال‌های بسیاری طرح شده بود.


توسعه روستایی

به‌طور کلی می‌توان بیان نمود که در آزمون ارشد سال95(اردبیهشت ماه) رشته‌ مجموعه علوم اجتماعی، گرایش توسعه روستایی سوالات به مراتب آسان‌تر از سال 94 می‌باشد و طرح مجموع سوالات بین کتب مختلف تقسیم شده است. ولی در سال 94 به تعداد 13 سوال از سه کتب (جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران، جامعه شناسی توسعه، مدیریت روستایی در ایران) طرح گردیده است.
در سال 95 کتبی که همچنان از اهمیت بالایی در انتخاب سوالات برخوردار بوده است؛ می‌توان جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران و جامعه شناسی توسعه اشاره کرد. و کمتر به مباحث مدیریتی روستایی پرداخته شده است؛ به نوعی که 2 سال از کتب مدیریت روستایی آورده شده است؛ با این وجود سوالات این درس نسبت به تشابه پارسال آن سخت‌تر طرح گردیده است. از طرف دیگر امسال کتاب توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران نسبت به سال‌های قبلی بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است، به نوعی که 4 سوال؛ از 20 سال این گرایش از این کتاب اخذ گردیده است. سوالات درس جامعه شناسی توسعه بیشتر به سمت مکاتب توسعه (نوسازی، وابستگی و غیره) سیر کرده است. و سوالات کتاب جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران بیشتر سرفصل‌های انواع بهره‌برداری و قشر را شامل می شود. سوالات کتاب جامعه شناسی روستایی در دو سال تقریباً بطور یکسانی آورده شده است.
ذکر دو نکته در تحلیل آزمون سال 95 در گرایش توسعه روستایی مهم می‌باشد. اولاً بیشتر سوالات متفرقه‌ از کتاب مقدمه‌ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی آورده شده است. دوم آنکه به طور دقیق 5 سوال (187، 195، 201، 202،204)، و با اغماض 1 یک سوال دیگر (188) که در مجموع 6 سوال می باشند؛ به طور دقیق کپی برابر اصل سوالات سال 94 می‌باشد.


جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 (اردیبهشت ماه سال 95) رشته‌ مجموعه علوم اجتماعی، در درس جمعیت شناسی آزمون‌های مبحث کاربرد جمعیت، نسبتاً مشابه سال 94 بوده است. در مجموع از ۲۰ سوال قسمت جمعیت شناسی، ۶ سوال به سوالات کاربرد جمعیت اختصاص داده شده است که مباحثی که از آن‌ها سوال طرح شده است تقریباً مشابه سال‌های گذشته بوده است.
در مباحث مرتبط به تحلیل جمعیت شناسی، سوالات سال 95 از سهولت بسیار بیشتری نسبت به سال گذشته برخوردار بوده‌اند.
‌ سوالات مبحث اطلاعات آماری ایران و جهان، سوالات در مورد اطلاعات آماری ایران واضح بوده اما از سختی بیشتری نسبت به سال گذشته برخوردارند و در مورد اطلاعات آماری جهان پیچیدگی کمتری در سوالات مشاهده شده است .
در پایان می‌بایست به این نکته اشاره کرد که سوالات محاسباتی در سال جاری طرح نشده و سوالات حفظی و مفهومی بخش عمده ای از آزمون‌های 95 را شامل می‌شود از سویی دیگر از مبحث جدول عمر و محاسبات آن تنها یک سوال مطرح شده است که آن هم محاسباتی نبوده است و بیشتر مفهومی است.
بیشتر سؤالات هم از کتاب گفتاری در باب جمعیت شناسی کاربردی دکتر محمد میرزایی و کتاب جمعیت شناسی: مبانی و زمینه‌ها دکتر حسن سرایی طرح شده بود.


حوزه‌های مختلف جامعه شناسی

در سوالات مروبط به درس حوزه‌های جامعه شناسی امسال بر خلاف سال قبل از حوزه‌های سازمان‌ها، آموزش و پرورش، کار و شغل و معرفت سوالی طرح نشد. در حالی که از حوزه قشربندی اجتماعی سه سوال بسیار سخت طرح شد و توجه به جامعه شناسی پزشکی بیشتر شد و ما شاهد طرح دو پرسش از این حوزه بودیم. همچنین پس از سال‌ها دو سوال از جامعه شناسی شهری طرح شد، حوزه ای که در چند سال اخیر نزد طراحان آزمون جامعه شناسی مهجور مانده بود. طرح نشدن هیچ سوالی از جامعه شناسی سازمان‌ها و پزشکی (‌به عنوان پای ثابت سوال‌های حوزه‌های چند سال اخیر) از اتفاقات جالب آزمون حوزه‌های امسال بود. در مجموع می‌توان گفت سوال‌های حوزه امسال از پارسال کمی سخت‌تر بود و سعی شده بود از حوزه‌هایی مثل جامعه‌شناسی هنر و جامعه‌شناسی پزشکی که معمولاً کمتر سوال طرح می‌شد، استفاده شود. و از این حیث کمی غافلگیرکننده بود. همچنین برخلاف پارسال که از حوزه انقلاب سوالی طرح نشد امسال از این حوزه دو سخت طرح شد. منابع حوزه‌های امسال کتاب‌های تخصصی حوزه‌های مختلف به شکل پراکنده بود. از جمله کتاب جامعه‌‌شناسی آنتونی گیدنز، کتاب قشربندی کیت نش (سه سوال قشر)‌، کتاب نظریه‌های انقلاب، وقوع، فرآیند و پیامدها محمد حسین پناهی، جامعه‌شناسی توسعه ازکیا، جامعه شناسی خانواده ساروخانی و… بود.


روش تحقیق

با توجه به اینکه فصول مورد سوال در آزمون 95 نسبت به آزمون های قبلی دارای گستردگی بیشتر و تقسیم بندی مساوی تر فصول است، می‌توان گفت که آزمون 95 اندکی دشوارتر از آزمون‌های قبلی است. نکته عطفی که در آزمون 95 در اختلاف با سال 94 دیده می‌شود، فصل انواع روش‌ها و تکنیک‌های تحقیق می‌باشد؛ که سال 95 کمتر از آن سوال آورده شده ولی در ازای آن مبحث اعتبار و پایای بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
قابل ذکر است که تأکید زیادی بر فصل تحلیل داده‌ها شده است، به نوعی که از سوال 49 تا 55 و همچنین دو سوال دیگر این فصل را به خود اختصاص داده است و بیشتر سئوالات این بخش مفهوم ـ حفظی بوده، تا اینکه محاسباتی باشد. قابل ذکر است که در سال 95 سوالات طرح شده از اعتبار و پایایی سوالات تقریباً ساده‌ای است، هر چند دو سال از این 4 سوال مفهومی طرح گردیده است. بعد از فصول تحلیل داده و اعتبار، فصول رویکردهای روش شناختی و عناصر اساسی تحقیق بیشتر مورد تأکید قرار گرفته‌اند، که بخش روش شناختی سوالات از کتب جلد اول باقر ساروخانی (روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی) و کتاب کندوکاوها و پنداشته‌ها و فصول مشابه طرح گردیده است. در مجموع می‌توان بیان نمود فصول سوالات نسبت به سال 94 از گستردگی بیشتری برخوردار بوده است و همچنین داوطلب با مطالعه دقیق منابعی از قبیل کتاب‌های روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (ساروخانی)، فصول اول کتاب کندوکاوها و پنداشته‌ها، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی (بیکر)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی (دی.واس) می‌توانست به بخش زیادی از سوالات پاسخ دهد.
متأسفانه سؤال 32 که مربوط به این درس می باشد اشتباه بوده و توسط سازمان سنجش حذف شده است.


نظریه‌های جامعه‌شناسی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 رشته علوم اجتماعی، در درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی» سوالات نسبتاً ساده و کمتر ترکیبی بوده است. سوالات نسبتاً زیادی از دو مبحث «کارکردگرایی و نوکارکردگرایی» و «کنش متقابل نمادین» طرح شده است. همچنین در مبحث «کارکردگرایی و نوکارکردگرایی» سوالات زیادی از بخش پارسونز طرح شده است.
شباهتی فرمی میان سوالات 94 و 95 مشاهده می‌شود. از این قرار که بیش از تعمیق باید بر اشراف بر مباحث تمرکز کرد. بخش اعظم سوالات طرح شده از کتاب «نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر» تألیف جورج رتیزر می‌باشد، که نشان از اهمیت فوق‌العاده این کتاب برای طراحان سؤال در سال‌های اخیر می‌باشد.

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • پایان نامه

تبلیغات متنی