تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل - کنکور


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
بهترین دکتر بینی
بهترین دکتر عمل بینی
بهترین دکتر جراح بینی
بهترین دکتر بینی در تهران
عضویت در خبرنامه

     

    آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .    کل مطالب سایت


    دانشجویان و کنکور ارشد


    مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

X
گیفت کارت
ads 


بازدید : 69 بار
نظرات :

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 

 

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی

در آزمون كارشناسي ارشد سال 95 رشته علوم سياسي و روابط بين‌الملل در درس اصول روابط بين‌الملل و سياست خارجي بودجه‌بندي طرح تست از مباحث نظريه‌هاي ليبراليسم، هم‌گرايي منطقه‌اي، واقع‌گرايي، نوواقع‌گرايي، نظام جهاني، انتقادي و تجزيه و تحليل سياست خارجي نسبتاً مشابه سال 94 بوده است و از لحاظ سطح دشواري اين مباحث نسبت به كنكور 94، طرح سؤالات آسان‌تر شده است.
در مبحث ليبراليسم كه شامل آرمان‌گرايي، ليبراليسم، نوليبراليسم و نظريه هم‌گرايي است، 8 سؤال طرح شده است كه با مباحث ليبراليسم در كنكور 94 كاملاً هماهنگي دارد و از نظر تعداد سؤالات بيشتر شده است.
در مبحث نوواقع‌گرايي و واقع‌گرايي 4 سؤال مطرح شده است كه البته در ماهيت سؤال 71 كه آيا مربوط به نوواقع‌گرايي است يا نظريه كاركردي رژيم‌ها شك و شبهه وجود دارد.
در مبحث نظام جهاني نيز 2 سؤال مطرح شده است كه در كنكور 94 اصلاً به آن اشاره نشده است و همچنين 3 سؤال از رويكرد‌هاي انتقادي و پست مدرنيسم و فرانظري در كنكور 95 مطرح شده است كه از سطح نسبتاً آساني برخوردار مي‌باشد.
در مبحث تجزيه و تحليل سياست خارجي و منافع ملي هم 3 سؤال مطرح شده است كه از سطح نسبتاً آساني برخوردار مي‌باشد.
در كنكور 95 از مبحث تجزيه و تحليل سيستم‌ها هيچ سؤالي مطرح نشده است و سطح سؤالات 95 نسبت به كنكور 94 آسان‌تر بوده است و حدود 8 سؤال به صورت مفهومي و 12 سؤال به صورت حفظي طراحي شده است.
منابع درس اصول روابط بين‌الملل به ترتيب اولويت طرح سؤال شامل: 1) كتاب اصول سياست خارجي دكتر قوام و كتاب روابط بين‌الملل (نظريه‌ها و رويكردها) دكتر قوام 2) كتاب رژيم‌هاي منطقه‌اي و جزوه درسي نظريه‌هاي مختلف روابط بين‌الملل دكتر فيروز‌آبادي 3) كتاب اصول روابط بين‌الملل دكتر قاسمي مي‌باشد.


اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران

در آزمون كارشناسي ارشد 95 رشته مجموعه علوم سياسي و روابط بين‌الملل در درس انديشه سياسي غرب 2 سؤال از قرن بيستم و 5 سؤال از دوران باستان و سده‌هاي ميانه و 3 سؤال از عصر جديد طرح شده است كه نوع طراحي سؤالات نسبت به سال 94 مشكل‌تر و مفهومي‌تر شده است.
اين در حالي است كه در كنكور 94، 7 سؤال از عصر جديد طراحي شده بود و هيچ سؤالي از سده‌هاي ميانه و يونان باستان طراحي نشده بود.
در درس انديشه‌ سياسي در اسلام طراحي سؤالات از مباحث انديشمندان سني و شيعي از كتاب مباني انديشه سياسي در اسلام دكتر حقيقت بوده است كه تا به امروز بي‌سابقه بوده است و از تله‌هاي بصري و علمي بسياري استفاده شده است كه اين نوع طراحي سؤال باعث سخت‌تر شدن سؤالات نسبت به كنكور 94 شده است.
مي‌توان گفت در درس انديشه سياسي (غرب و اسلام) 10 سؤال به صورت حفظي و 10 سؤال به صورت مفهومي طراحي شده است. منابع درس انديشه سياسي در اسلام به ترتيب الويت شامل: 1) كتاب تاريخ فلسفه سياسي غرب دو جلدي دكتر عالم، قرن بيستم دكتر قادري و قرن بيستم دو جلدي دكتر بشريه و كتاب مباني انديشه‌هاي سياسي در اسلام دكتر حقيقت، انديشه‌هاي سياسي در اسلام و ايران دكتر قادري و نظام سياسي و دولت در اسلام دكتر فيرحي.


تاریخ روابط بین الملل

در آزمون كارشناسي ارشد سال 95 رشته مجموعه علوم سياسي و روابط بين الملل در درس تاريخ روابط بين‌الملل بودجه‌بندي طرح تست از قسمت جنگ جهاني اول تا پايان جنگ جهاني دوم تعداد 2 سؤال كمتر از كنكور طراحي شده است يعني در مجموع 10 سؤال از اين مبحث در كنكور 95 طراحي شده است.
در كنكور 95 از مباحث كنگره وين و انقلابات پس از آن هيچ سؤالي طرح نشده است در حالي كه در كنكور 94 حدود 4 سؤال طراحي شده است. در كنكور 95 از مبحث بيسمارك تا جنگ جهاني اول 7 سؤال طراحي شده است و 3 سؤال نيز مربوط به دوران جنگ سرد است كه در كنكور 94 به هيچ عنوان از اين مبحث (جنگ سرد) سؤالي مطرح نشده است.
به صورت اجمالي بايد گفت كه در كنكور 95 حدود 30% سؤالات از كنكور سنوات گذشته بوده است مانند كنكور 94 و همچنين از لحاظ سطح دشواري و آساني سؤالات كنكور 95 نسبت به كنكور 94 آسان‌تر بوده است.
منابع درس تاريخ روابط بين‌الملل به ترتيب اولويت طرح سؤال شامل موارد زير مي‌باشد:
1) تاريخ ديپلماسي و روابط بين‌الملل دكتر نقيب‌زاده
2) تاريخ روابط بين‌الملل دكتر بزرگمهري
متأسفانه امسال نیز سازمان سنجش برای سؤال 228، دو گزینه ی صحیح انتخاب کرده است.


تاريخ سياست خارجي ايران

در آزمون كارشناسي ارشد سال 95 در رشته مجموعه علوم سياسي و روابط بين‌الملل در درس تاريخ سياست خارجي ايران طراحي سؤالات از لحاظ مبحث مانند سال 94 بوده است و از لحاظ سطح دشواري و آساني كنكور 95 نسبت به كنكور 94 آسان‌تر شده است.
در كنكور 95 مجموعاً 7 سؤال از تاريخ صفويه و قاجاريه و تا پايان جنگ جهاني اول مطرح شده است در حالي كه در كنكور 94 از اين مبحث 8 سؤال طرح شده بود در كنكور 95 از مبحث رضاشاه و محمدرضاشاه مجموعاً 5 سؤال طرح شده است در حالي كه در كنكور 94 از اين مبحث 7 سؤال مطرح شده بود.
در كنكور 95 از مبحث جمهوري اسلامي ايران مجموعاً 8 سؤال مطرح شده است در حالي كه در كنكور 94 از اين مبحث 5 سؤال مطرح شده بود. به طور اجمالي طرح سؤال در كنكور 95 نسبت به كنكور 94 آسانتر شده است.
منابع درس سياست خارجي ايران از صفويه تا امروز به ترتيب اولويت طرح سؤال شامل موارد زير مي‌باشد:
1) تاريخ روابط خارجي ايران دكتر مهدوي
2) روابط خارجي ايران 57-1320 دكتر ازغندي
3) سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران دكتر فيروز‌آبادي


تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تاکنون)

در آزمون كارشناسي ارشد سال 95 در رشته مجموعه علوم سياسي و روابط بين‌الملل در درس تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران طرح سؤالات نسبت به كنكور 94 و ساير كنكورهاي سال‌هاي گذشته آسان‌تر شده است و سؤالات به صورت كلي مطرح شده است كه نشانگر آسان‌تر شدن اين درس دركنكور 95 مي‌باشد.
در كنكور 95 از مبحث تاريخ اجتماعي ايران و انقلاب مشروطه و گروه‌هاي شركت‌كننده در مجلس شوراي ملي و زمينه‌هاي پيدايش عصر رضاشاه و دوره رضاشاه مجموعاً 10 سؤال طرح شده است. در حالي كه در كنكور 94 از اين مبحث 7 سؤال طرح شده بود.
در كنكور 95 از دوره محمدرضا شاه مجموعاً 9 سؤال طرح شده است در حالي كه در كنكور 94 از اين مبحث 7 سؤال طراحي شده بود.
در كنكور 95 از مباحث انقلاب اسلامي ايران و دوران پس از آن يك سؤال مطرح شده است در حالي كه در كنكور 94 از اين مبحث 3 سؤال مطرح شده بود.
به طور اجمالي طرح سؤال در درس تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران سؤالات آسان‌تر از كنكور 94 بوده است. منابع درس تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران به ترتيب اولويت طرح سؤال شامل موارد زير مي‌باشد:
1) ايران بين دو انقلاب آبراهاميان
2) تاريخ سياسي معاصر ايران جلال‌الدين مدني
3) تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران دكتر ازغندي
4) تحولات سياسي و اجتماعي ايران پس از انقلاب اسلامي دكتر فوزي
متأسفانه امسال نیز سازمان سنجش برای سؤال 118، دو گزینه ی صحیح انتخاب کرده است.


جامعه شناسی سیاسی

در آزمون كارشناسي ارشد سال 95 در رشته مجموعه علوم سياسي و روابط بين‌الملل در درس جامعه‌شناسي سياسي طرح سؤالات نسبت به سال 94 سخت‌تر شده است.
در كنكور 95 از مبحث بازيگران و نيروهاي سياسي مجموعاً 8 سؤال طرح شد، كه در كنكور 94 تنها 2 سؤال مطرح شده است همچنين در كنكور 95 از مبحث شكاف‌هاي اجتماعي و پايگاه‌هاي اجتماعي دولت و انواع جامعه‌شناسي سياسي مجموعاً 4 سؤال مطرح شده است در حالي كه در كنكور 94 تنها 2 سؤال طرح شده بود.
در كنكور 95 از مبحث سياسي شدن جامعه و قدرت و سلطه و چهارچوب‌هاي نظري در جامعه‌شناسي سياسي مجموعاً 8 سؤال مطرح شده است در حالي كه در كنكور 94 تنها 4 سؤال مطرح شده در مجموع طراحي سؤالات در درس جامعه‌شناسي سياسي در كنكور 95 نسبت به كنكور 94 سخت‌تر شده است.
منابع درس جامعه‌شناسي سياسي به ترتيب اولويت طرح سؤال شامل موارد زير مي‌باشد:
1) جامعه‌شناسي سياسي دكتر بشريه
2) درآمدي بر جامعه‌شناسي سياسي دكتر نقيب‌زاده
3) جامعه‌شناسي معاصر كيت نش
4) نگرشي بر جامعه‌شناسي سياسي دكتر ابوالحسني
5) جامعه‌شناسي سياسي دورژه.


جهان سوم

در آزمون كارشناسي ارشد سال 95 رشته مجموعه علوم سياسي و روابط بين‌الملل در درس جهان سوم و مسائل آن بودجه‌بندي سؤالات به طور كامل تغيير كرده است و اكثر سؤالات مربوط به تاريخچه پيدايش استعمار و امپرياليسم و تأثير آن بر ساختار كشورها از ديدگاه نظريه‌پردازان ليبرال و ماركسيسم بوده است كه اين نوع طراحي سؤالات در كنكور بي‌سابقه بوده است و به مسائل روز جهان سوم كمتر اشاره شده است. از لحاظ سختي و آساني سؤالات كنكور 95 در درس جهان سوم از سال‌هاي گذشته بسيار سخت‌تر طراحي شده است و در گزينه‌هاي آن تله‌هاي بصري و علمي بسياري به كار رفته است كه منجر به گمراهي دانشجو در زدن تست مي‌شود.
از آن‌جا كه درس جهان سوم يكي از دروس مشكل گرايش علوم سياسي و روابط بين‌الملل است و داراي كثرت منابع بسيار در اين حوزه مي‌باشد براي موفقيت در اين درس مي‌بايست تا آن‌جا كه مي‌شود منابع مربوط به جهان سوم را مطالعه كرد.
در كنكور 95 بر خلاف ساير كنكورهاي سنوات گذشته كمتر از منابع اصلي اين درس كه مربوط به كتاب‌هاي جهان سوم دكتر ساعي مي‌شود سؤال طراحي شده است كه اين امر منجر به سخت شدن اين درس براي دانشجويان آزمون 95 شده است.
منابع درس جهان سوم و مسائل آن: 1) مسائل سياسي و اقتصادي جهان سوم دكتر ساعي 2) مسائل جهان سوم دكتر ساعي 3) درآمدي بر شناخت مسائل اقتصادي و اجتماعي جهان سوم دكتر ساعي 4) امپرياليسم دكتر ساعي 5) امپرياليسم دكتر الهي 6) توسعه در مكاتب متعارض دكتر ساعي 7) عقلانيت و آينده توسعه‌يافتگي ايران دكتر سريع‌القلم


حقوق بین الملل

در آزمون كارشناسي ارشد سال 95 رشته مجموعه علوم سياسي و روابط بين‌الملل در درس حقوق بين‌الملل عمومي طراحي سؤالات نسبت به سال 94 آسان‌تر شده است.
در كنكور 95 حدود 50% از سؤالات عيناً از كنكور سنوات گذشته طراحي شده است كه در اين مورد همانند كنكور سال 94 مي‌باشد. در كنكور 95، 8 سؤال از مبحث درياها و فضا طراحي شده است در حالي كه در كنكور 94 از اين مبحث 4 سؤال طراحي شده است و همچنين از مبحث معاهدات و جانشيني و شناسايي در كنكور 95، 5 سؤال طراحي شده است در حالي كه در كنكور 94 از اين مباحث 7 سؤال طراحي شده بود.
در كنكور 95 از مبحث مفهوم كلي حقوق بين‌الملل و مباني حقوق بين‌الملل و اعضاي جامعه ملل 5 سؤال طراحي شده و 1 سؤال نيز از مبحث مسئوليت بين‌المللي طراحي شده است در حالي كه در كنكور 94 از اين مباحث 7 سؤال طراحي شده بود. به طور ميانگين سطح سؤالات در كنكور 95 نسبت به كنكور 94 آسان‌تر شده است.
پس با توجه به سؤالات طرح شده در كنكور 95 اين مهم قابل تبيين است كه تنها از نيمي از مباحث از اين درس سؤال طرح شده است چرا كه به مباحثي چون عرف بين‌الملل، سازمان ملل متحد، جنگ و توسل به زور، حقوق ديپلماتيك و كنسولي و فيصله مسالمت‌آميز اختلافات هيچ اشاره نشده است.
منابع شامل موارد زير مي‌باشد:
1ـ كتاب مدرسان شریف2ـ حقوق بين‌الملل عمومي (دكتر ضيايي بيگدلي) 3ـ بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي (دكتر موسي‌زاده) 4ـ حقوق بين‌الملل عمومي (دوجلدي) (دكتر سيدباقر ميرعباسي) 5ـ حقوق بين‌الملل (ترجمه دكتر سيدقاسم زماني) 6ـ حقوق بين‌الملل عمومي (هوشنگ مقتدر) 7ـ حقوق بین الملل عمومی (دکتر حمید نظری)


روش پژوهش

در آزمون كارشناسي ارشد سال 95 در رشته مجموعه علوم سياسي و روابط بين‌الملل براي درس روش پژوهش حدود 10 سوال از مبحث روش‌شناسي (اثبات‌گرايي گفتماني، تفسيري، انتقادي، پست مدرن) مطرح شده است در حالي كه در آزمون 94 از اين مباحث مجموعاً 4 سؤال مطرح شده بود و اين امر نشانگر توجه به مباني و مباحث ايجاد كننده روش پژوهش در كنكور 95 است كه باعث آسا‌ن‌تر شدن كنكور 95 نسبت به 94 شده است.
در كنكور 95 از روش‌هاي كيفي و كمي كه شامل (انواع مصاحبه‌ها، پيمايش‌ها، تحليل محتوا و مشاهدات ميداني و …) مي‌باشد. مجموعاً 8 سؤال مطرح شده است در حالي كه در آزمون 94 از اين مباحث مجموعاً 12 سؤال مطرح شده بود. در كنكور 95 از مباحث طراحي پژوهش و انواع متغيرها 2 سؤال مطرح شده است. در كنكور 94 از اين مباحث هم 2 سؤال مطرح شده بود.
به طور اجمالي طراحي سؤال روش پژوهش در كنكور 95 نسبت به كنكور 94 آسان‌تر شده است. منابع درس روش پژوهش به ترتيب اولويت طرح سؤال شامل موارد زير مي‌باشد:
1) كتاب پژوهش در علوم سياسي دكتر امامي
2) كتاب روش و نظريه در علوم سياسي دكتر حاجي يوسفي
3) كتاب روش تحقيق در علوم سياسي دكتر طاهري


سازمان‌های بین المللی

در آزمون كارشناسي ارشد سال 95 رشته مجموعه علوم سياسي و روابط بين‌الملل در درس سازمان‌هاي بين‌المللي بودجه‌بندي طرح تست مانند كنكور 94 مي‌باشد و حدود 30% از سؤالات تكرار سنوات گذشته است.
در كنكور 95 از تاريخچه سازمان‌هاي بين‌المللي و نحوه شكل‌گيري و انواع آن 4 سؤال طرح شده بود، ولي در كنكور 94 تنها 3 سؤال مطرح شده بود. از مبحث جامعه ملل در كنكور 95 مجموعاً 2 سؤال طرح شده است در حالي كه در كنكور 94 تنها 1 سؤال طرح شده بود.
از مبحث سازمان ملل متحد و اركان و مؤسسات تخصصي آن در كنكور 95 مجموعاً 10 سؤال مطرح شده است در حالي كه در كنكور 94 از اين مبحث 12 سؤال مطرح شده بود. از مبحث سازمان‌هاي فرامنطقه‌اي در كنكور 95 مجموعاً 4 سؤال مطرح شده است در حالي كه در كنكور 94 از اين مبحث 3 سؤال مطرح شده بود. در مجموع طرح سؤال سازمان‌هاي بين‌المللي در سال 95 نسبت به سال‌هاي گذشته آسان‌تر شده است.
منابع درس سازمان‌هاي بين‌المللي به ترتيب اولويت طرح سؤال شامل موارد زير مي‌باشد:
1) سازمان‌هاي بين‌المللي دكتر آقايي
2) سازمان‌هاي بين‌المللي دكتر موسي‌زاده
3) حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي دكتر بيگ‌زاده
متأسفانه امسال نیز سازمان سنجش برای سؤالات 193 و 199، دو گزینه ی صحیح انتخاب کرده است.


نظام‌هاي سياسي تطبيقي

در آزمون كارشناسي ارشد سال 95 در رشته مجموعه علوم سياسي و روابط بين‌الملل در درس نظام‌هاي سياسي تطبيقي 10 سؤال تنها از كتاب سياست‌شناسي دكتر قوام از مبحث سياست‌شناسي مقايسه‌اي كه حدود 60 صفحه است، طرح شده و اين نوع طراحي در نوع خود در كنكور 95 بي‌سابقه بوده و نشان از آسان‌تر شدن طرح سؤالات در كنكور 95 دارد. و مابقي سوالات از كتاب‌ سياست‌هاي مقايسه‌اي دكتر قوام از مباحث فرهنگ سياسي، رهيافت توسعه و نوسازي، طبقه‌بندي نظام‌هاي سياسي، شاخص‌هاي عمده بررسي در مطالعه سياست‌هاي مقايسه‌اي و كتاب نظريه سياست مقايسه‌اي رونالد چيلكوت طرح شده است.
در مجموع مي‌توان گفت كنكور 95 در درس سياست‌هاي مقايسه‌اي نسبت به كنكور سنوات گذشته بسيار آسان‌تر شده است.
منابع درس نظام‌هاي سياسي تطبيقي به ترتيب اولويت طرح سؤال شامل موارد زير مي‌باشد:
1) كتاب سياست‌شناسي دكتر قوام
2) كتاب سياست‌هاي مقايسه‌اي دكتر قوام
3) كتاب نظريه سياست‌هاي مقايسه‌اي رونالد چيلكوت
4) كتاب چالش‌هاي توسعه سياسي دكتر قوام


سیاست و حکومت در منطقه

در آزمون كارشناسي ارشد سال 95 در رشته مجموعه علوم سياسي و روابط بين‌الملل در درس سياست و حكومت منطقه سؤالات همانند سال 94 مطرح شده بود و مي‌توان گفت از سطح ساده‌تري هم برخوردار است. در كنكور 95 از ويژگي‌هاي عمومي جمهوري آسياي مركزي 2 سؤال طرح شده است در حالي كه در كنكور 94 مجموعاً 3 سؤال مطرح شده بود. از بحث كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در كنكور 95 مجموعاً 5 سؤال مطرح شده است در حالي كه در كنكور 94 تنها 4 سوال مطرح شده بود. در كنكور 95 از مبحث سياست و حكومت در آلمان و ايتاليا و فرانسه و انگليس و آمريكا 7 سؤال مطرح شده است در حالي كه در كنكور 94 مجموعاً 9 سؤال مطرح شده بود.
در كنكور 95 از مبحث تركيه و ظهور تكامل ناسيوناليسم عرب 7 سؤال طرح شده است در حالي كه در كنكور 94 تنها 4 سؤال مطرح شده بود.
منابع شامل موارد زير مي‌باشد:
1ـ كتاب مدرسان شریف2ـ سیاست و حکومت در اروپا (دکتر نقیب زاده)3ـ اتحاديه اروپا (دکتر نقیب زاده )4ـ سیاست و حکومت در ایالات متحده آمریکا (محمد امجد) 5ـ جزوه دكتر دهشيار دانشگاه علامه طباطبايي 6ـ سیاست و حکومت در آسیای مرکزی (الهه کولایی) 7ـ سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی (الهه کولایی) 8ـ ریشه های بحران در خاورمیانه (دكتراحمدی)9ـ جنبش‌هاي معاصر (دكتر احمدي)10ـ جزوه دكتر احمدي دانشگاه تهران
متأسفانه امسال نیز سازمان سنجش برای سؤال 284، دو گزینه ی صحیح انتخاب کرده است.


مبانی علم سیاست

در آزمون كارشناسي ارشد سال 95 در رشته علوم سياسي و روابط بين‌الملل در درس مباني علم سياست از پيشينه تاريخي، نظريه دولت و خاستگاه دولت مجموعاً 3 سؤال مطرح شده است در حالي كه در كنكور 94 از اين مباحث هم 3 سؤال مطرح شده است. در كنكور 95 مانند كنكور 94 از مفاهيم جديد علم سياست 5 سؤال مطرح شده است.
از مبحث احزاب سياسي و گروه‌هاي فشار و رژيم‌هاي پارلماني و رياستي در كنكور 95 مانند كنكور 94 مجموعاً 4 سؤال مطرح شده است.
در كنكور 95 از مبحث سياست شناسي مقايسه‌اي و سياست‌شناسي 3 سؤال مطرح شده است در حالي كه در كنكور 94 از اين مباحث هيچ سؤالي طرح نشده بود.
در كنكور 95 در مبحث مكاتب و ايدئولوژي‌هاي سياسي 2 سؤال مطرح شده است در حالي كه در كنكور 94 تنها يك سؤال مطرح شده بود.
در كنكور 95 از مبحث دموكراسي و انواع سرمايه مجموعاً 3 سؤال مطرح شده است در حالي كه در كنكور 94 از اين مباحث جمعاً 4 سؤال مطرح شده است.
به طور اجمالي طرح سؤالات در درس مباني علم سياست در كنكور 95 نسبت به كنكور 94 آسان‌تر شده است.
منابع درس روش پژوهش به ترتيب اولويت طرح سؤال شامل موارد زير مي‌باشد:
1) كتاب بنيادهاي علم سياست دكتر عالم
2) سياست‌شناسي دكتر قوام
3) كتاب آموزش دانش سياسي دكتر بشريهاگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید
مارکت کنکور 

ارسال شده در تاریخ 1 اسفند 1395 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات


 

دانلود کتاب های دانشگاهی

» دانلود جزوه نکات مهم مقاومت مصالح

» دانلود جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

» دانلود جزوه کنترل فرآیند مهندسی شیمی

» دانلود جزوه الکترونیک 2 دانشگاه صنعتی شریف

» دانلود جزوه تکنیک پالس

» دانلود جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیر

» دانلود جزوه معماری معاصر

» دانلود جزوه معماری معاصر ایران

» دانلود جزوه الکترونیک 1 و 2 استاد فولادیان

» دانلود رایگان کتب و جزوات پیام نور

» دانلود کتاب کنترل سیستم های چند متغیره

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 رشته مهندسی مکانیک

» جزوه درس دینامیک

» جزوه درس کارگاه جوشکاری رشته مکانیک‎

» دانلود کتاب و حل المسائل طراحی دیجیتال موریس مانو ویرایش 5

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی دکتر بیژن طائری

» دانلود کتاب اصول ارتعاشات میروویچ

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی استاد بهمردی

» دانلود تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی

» دانلود کتاب تئوری سیستم های خطی

» دانلود جزوه پایداری سیستم های چند متغیره دکتر خاکی صدیق

» دانلود کتاب اطلاعات معماری نویفرت ترجمه فارسی

» دانلود کتاب ضروریات نرم افزار متلب برای مهندسین و دانشمندان

» دانلود کتاب و حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک محیط پیوسته مایکل لی

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی دکتر سیاهی

» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 و 2

» دانلود جزوه فیزیک عمومی 1 و 2 دانشگاه

» دانلود جزوه شیمی عمومی 1 و 2 مورتیمر

» دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن در مکانیک با استفاده از متلب

» لیست جدید منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی 97

» منابع آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی

» منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زیست شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی برق

» منابع آزمون ارشد بهداشت محیط

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه ریاضی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تاریخ

» منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

» منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فتونیک

» منابع آزمون ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی هوا فضا

» منابع آزمون ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مواد

» منابع آزمون ارشد پرستاری

» منابع آزمون ارشد مجموعه علوم اجتماعی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی عمران

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی، پرورش طیور

» منابع آزمون ارشد مجموعه زمین شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فیزیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان عربی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان انگلیسی

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی برق ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی عمران 93

» آزمونهای آمادگی تسلط سازمان سنجش رشته مکانیک ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای سنجش تکمیلی ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان رشته مهندسی برق ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی مکانیک ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان مجموعه کامپیوتر ارشد 91

» مصاحبه با رتبه 9 ارشد 96 علم اطلاعات و دانش شناسی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد 96 رشته زبان و ادبیات فارسی

» مصاحبه با رتبه 5 ارشد 96 رشته علوم ارتباطات اجتماعی

» مصاحبه با رتبه 33 ارشد 96 رشته فوتونیک

» مصاحبه با رتبه 12 ارشد 96 رشته سینما

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته جامعه شناسی

» مصاحبه با رتبه 27 ارشد 96 رشته مهندسی معدن

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته های مدیریت کارآفرینی و جهانگردی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد حسابداری 95

» مصاحبه با رتبه 1 رشته علوم ارتباطات گرایش مدیریت رسانه ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 13 مجموعه مهندسی معدن ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد برق قدرت 93

» مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد رشته حسابداری

» مصاحبه با رتبه 41 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی درکنکور ارشد 92 مجید کامرانی فر

» مصاحبه با رتبه 91 رشته مهندسی نرم افزار 92 مصطفی جاویدان

» مصاحبه با رتبه 9 در مهندسی فناوری اطلاعات 92 محمد صادق رفیعی

» مصاحبه با رتبه 84 در کنکور مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 جواد جهانگیری

» مصاحبه با رتبه 58 رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 92 عارف ریون

» مصاحبه با رتبه 92 درکنکور کارشناسی ارشد92 مکانیک گرایش طراحی کاربردی حسن ستایش

» مصاحبه با رتبه 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات 92 رضا حبیبی

» رتبه 1 – مهندسی عمران – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی مکانیک – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی صنایع – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی برق – الکترونیک و مخابرات – سال 92

» رتبه 3 – مهندسی برق – کنترل – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی کامپیوتر – نرم افزار- سال 92

» رتبه 1 – علوم جغرافیایی – سال 92

» رتبه 1 – هنرهای پژوهشی – صنایع دستی – سال 92

» رتبه 1 – علوم اجتماعی – برنامه ریزی منطقه ای – سال 92

» رتبه 1 – زبان و ادبیات فارسی – سال 92آخرین ارسالهای انجمن کنکور
1396 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد
به ما امتیاز دهید