مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه مهندسی شیمی

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه مهندسی شیمی

 

زبان عمومی

در این درس هم مشابه چند سال اخیر 15 سؤال زبان عمومی برای پاسخ‌گویی داوطلبان ارائه شده است که شامل 10 سؤال واژگان و 5 سؤال گرامر است. از نظر سختی می‌توان گفت که سؤالات زبان عمومی اندکی دشوارتر از سال 94 بوده و یک سؤال نیز توسط سازمان سنجش (سؤال 8) حذف شده است. تمامی سؤال‌ها با تسلط کامل بر کتاب‌های زبان عمومی مدرسان شریف قابل پاسخ‌گویی بود.


زبان تخصصی

تعداد سؤالات زبان تخصصی در دفترچه مهندسی شیمی 15 بوده و بودجه‌بندی آن در سال‌های 93 ، 94 و 95 در جدول زیر ارائه شده است:

1395 1394 1393 سال
Subject
ــ ــ 5 Cloze passage
15 15 10 Reading comprehension

بخش‌های Reading comprehension و Fill the blank with suitable words علاوه بر مهارت‌های فوق نیازمند آشنایی با فرآیندها و تجهیزات و اصول مهندسی شیمی نیز هستند که به آن‌ها اصطلاحاً زبان تخصصی گفته می‌شود.
بخش Reading comprehension درصد زیادی از سؤالات را هر ساله به خود اختصاص می‌دهد، که نیازمند آشنایی داوطلبان با مباحث مهندسی شیمی است. در جدول زیر موضوعات متون مطرح شده در بخش Reading comprehension جهت آشنایی داوطلبان با موضوعات ارائه می‌گردد.

1395 1394 1393 سال
انتقال حرارت جابجایی مهندسی الکتروشیمی ایمنی فرآیند Reading1
کاهش بوی تولید شده در یکی از واحدهای شیمیایی پمپ ها انرژی خورشیدی Reading 2
افزایش نرخ رشد جمعیت، افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی و اثرات آن‌ها اواپراتور ها ارزیابی اقتصادی فرآیند Reading 3

در سال 95 به مانند سال 94 و برخلاف سال‌های 92 و 93 بخش پر کردن جای خالی با گزینه‌ی مناسب حذف شده است و به تعداد سؤالات Reading افزوده شده است. همچنین به مانند سال ۹۳ و برخلاف سال ۹۴ تعداد سؤال های هر Reading یکسان نبوده و برای مثال در Reading 2 با هفت سؤال مواجه می‌شویم. به مانند سال‌های گذشته نیمی از سؤالات مربوط به زبان عمومی و نیمی دیگر مربوط به زبان تخصصی هستند.


انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2

سطح سؤالات کنکور امسال متوسط بود، ولی تعداد سؤالات مفهومی آن نسبت به سال پیش افزایش یافته بود. کلیه‌ی سؤالات با تسلط بر منابع درسی قابل فهم و پاسخ‌گویی بودند و سؤال متفرقه‌ای برخلاف سال‌های پیش وجود نداشت. امسال از 20 سؤال کنکور 95، بیشترین تعداد سؤالات مربوط به فصل تقطیر با تعداد 6 سؤال و فصل نفوذ مولکولی با تعداد 5 سؤال است و می‌توان گفت امسال 1 سؤال از ضرایب انتقال جرم، 1 سؤال از انتقال جرم بین فازها، 1 سؤال از دستگاه‌های عملیات گاز و مایع، 1 سؤال از خشک کردن، 1 سؤال از تبخیرکننده‌ها، 1 سؤال از استخراج مایعات، 1 سؤال از عملیات رطوبت‌زنی و 2 سؤال از جذب سطحی طرح شده است، در حالی که از مبحث استخراج جامدات و جذب گازها سؤالی طرح نشده بود. تعداد سؤالات حفظی 2 سؤال از مبحث نفود مولکولی و تقطیر بود و یکی از سؤالات بازده مورفری خواسته‌ی مسأله بود.


انتقال حرارت 1 و 2

در مجموع سؤالات انتقال حرارت سال 95 نسبت به سال 94 آسان‌تر بود و تنها سه سؤال در آزمون سال 95 بود که کمی نوآوری داشت و مشابه آن در کنکورهای سال گذشته نبود.
از 15 سؤال کنکور امسال، 1 سؤال از جوشش و میعان، 1 سؤال از هدایت حرارتی، 1 سؤال از هدایت حرارتی ناپایا، 2 سؤال از انتقال حرارت جابجایی، 5 سؤال از مبدل‌های حرارتی، 1 سؤال از تشعشع، 2 سؤال از جریان داخلی، 1 سؤال از جابجایی آزاد و 1 سؤال از تشابه انتقال حرکت و گرما طرح شده است.
سؤال 31، 32 و 33 جزو سؤالات ساده و به ترتیب مشابه سؤال 13 آزمون آزمایشی ششم و سؤال 6 انتقال حرارت آزمون آزمایشی سوم و سؤال 2 آزمون پنجم می‌باشد. همچنین سازمان سنجش برای سؤال 32 دو گزینه‌ی صحیح (گزینه‌ی «1» و «4») انتخاب کرده است.
سؤال 34 و 35 جزو سؤال‌های متوسط از مبحث مبدل حرارتی است که مشابه آن‌ها در کتاب انتقال حرارت مدرسان شریف و کنکور سال‌های گذشته آمده است.
سؤال 36 جزو سؤال دشوار و دارای نوآوری از مبحث جریان داخلی می‌باشد.
سؤال 37 تنها سؤال از مبحث تشعشع می‌باشد که جزو سؤال‌های متوسط و مشابه سؤال 9 انتقال حرارت آزمون آزمایشی پنجم مدرسان شریف می‌باشد.
سؤال 38 نیز جزو سؤال‌های متوسط و از مبحث جوشش و میعان می‌باشد که نکته‌ی آن در کتاب انتقال حرارت مدرسان شریف و انتقال حرارت هولمن می‌باشد.
سؤال 39 جز سؤال‌های دشوار می‌باشد که سؤال شبیه آن در آزمون آزمایشی شماره هشتم مدرسان شریف آمده است.
سؤال‌های 40، 41 و 42 جزو سؤال‌های ساده می‌باشد که مشابه آن‌ها به ترتیب در سؤال 6 انتقال حرارت آزمون دوم و سؤال 9 آزمون سوم و سؤال 14 آزمون دوم آمده است.
سؤال 43 جزو سؤال‌های ساده از مبحث جابجایی آزاد می‌باشد که نکته‌ی آن در کتاب‌های انتقال حرارت موجود می‌باشد و مشابه این سؤال در آزمون آزمایشی شماره 10 آمده است.
سؤال 44 و 45 نیز جزو سؤال‌های ساده می‌باشد که مشابه آن‌ها به ترتیب در سؤال 1 آزمون ششم و سؤال 11 آزمون هشتم آمده است.


ترمودینامیک

سطح سؤالات ترمودینامیک متوسط متمایل به آسان و در چند مورد سخت می‌باشد. پیوستگی مطالب مناسب می‌باشد هر چند از مباحثی مانند خواص جزئی مولی چهار سؤال مطرح شده و از تعادل فازی سؤالی مطرح نشده است، لذا این مطلب از مباحث مهم و تست خیز می‌باشد. با تسلط نسبی بر این درس به راحتی می‌توان به کلیه‌ی سؤالات در زمان معین شده پاسخ داد.
در ضمن لازم به ذکر است که سؤالات کنکور تا حد بسیاری مشابه سؤالات آزمون‌های مدرسان شریف و همچنین سؤالات سال‌های گذشته بوده است.
حال اگر بخواهیم به صورت ریزتر در مورد کنکور امسال توضیح دهیم، اینگونه است که از مباحث مقدمه‌ای بر ترمودینامیک، اثرات حرارتی، تولید کار از گرما و تعادل فازی تنها یک سؤال مطرح شده است. بیشترین تعداد سؤالات مربوط به خواص حجمی سیالات خالص، قانون دوم ترمودینامیک، تعادل بخار مایع، ترمودینامیک محلول‌ها (تئوری) و خواص ترمودینامیکی سیالات بوده است. مابقی مباحث مانند قانون اول، کاربرد ترمودینامیک برای فرآیندهای جاری، تبرید و میعان، ترمودینامیک محلول‌ها (کاربرد) و تعادل شیمیایی ـ واکنش هر کدام به طور میانگین 1 سؤال را به خود اختصاص داده بودند.


ریاضیات (کاربردی ـ عددی)

سطح بسیاری از سؤالات امسال متوسط و سخت می‌باشد و برای پاسخ‌گویی صحیح به کل سؤالات باید به این درس تسلط داشت.
از مبحث تبدیل لاپلاس، تعامد و مشتق‌گیری و ماتریس‌ها سؤالی نیامده است. از مبحث معادلات دیفرانسیل پاره‌ای 5 سؤال و از مبحث حل عددی معادلات دیفرانسیل پاره‌ای 3 سؤال طرح شده بود و نسبت به سؤالات 94، حجم محاسبات بیشتر بود و از مبحث میان‌یابی و برازش 2 سؤال، از مبحث انتگرال‌گیری 2 سؤال و فرمولاسیون مدل‌سازی نیز 2 سؤال طرح شده بود. بعد از توضیح این مطالب می‌توان گفت که سازمان سنجش دو سؤال (142 و 149) را از بین سؤالات این درس حذف کرده است و شاید دچار نگرانی داوطلب شود.


سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی

سؤالات کنکور 95 در درس طراحی راکتور کمی سخت‌تر از سؤالات کنکور چند سال اخیر بود، ولی دارای نکته‌ی مبهم و ناگفته‌ای نیست. لذا می‌توان گفت امسال از مباحث، تفسیر نتایج حاصل از انجام واکنش درون راکتورهای ناپیوسته 2 سؤال، طراحی رآکتورهای ایده‌آل برای واکنش منفرد 2 سؤال، طراحی رآکتور برای واکنش‌های منفرد 1 سؤال، طراحی رآکتور برای واکنش‌های چندگانه 9 سؤال و آثار دما و فشار 1 سؤال طرح شده است.
سؤال 116 مشابه سؤال 130 کنکور 94 و مشابه سؤال 1 راکتور آزمون 10 مدرسان شریف می‌باشد.
سؤال 117 جزو سؤالات متوسط است که مشابه آن در کنکور سال‌های گذشته داده شده است.
سؤال 118 جزو سؤالات ساده و مشابه سؤال 1 راکتور در آزمون 4 مدرسان شریف می‌باشد.
سؤال 119 جزو سؤال‌های متوسط و مشابه سؤال 129 کنکور سال 94 می‌باشد
سؤال 120 جزو سؤال‌های متوسط است که نکته‌ی آن در کتاب‌های انتقال حرارت می‌باشد.
سؤال 121 جزو سؤال‌های دشوار است.
سؤال 122 جزو سؤال‌های ساده و مشابه آن در کنکور سال‌های گذشته آمده است.
سؤال 123 جزو سؤال‌های آسان که مشابه آن در کنکور سال‌های گذشته و کنکور آزمایشی مدرسان شریف آمده است.
سؤال 124 و 125 جزو سؤال‌های متوسط که مشابه آن در کنکور سال‌های گذشته آمده است.
سؤال 126 جزو سؤالات متوسط و شبیه سؤال 4 آزمون 7 مدرسان شریف می‌باشد.
سؤال 127 مشابه سؤال 14 آزمون 8 مدرسان شریف می‌باشد.
سؤال 128 جزو سال‌های دشوار و مشابه سؤال 11 آزمون 7 مدرسان شریف می‌باشد.
سؤال 129 جزو سؤالات متوسط است.
سؤال 130 جزو سؤالات ساده است که مشابه آن در کنکور سال‌های گذشته آمده است.


کنترل فرآیندها

سؤالات کنکور 95 در درس کنترل فرآیندها در مقایسه با سال‌های پیش بسیار متوسط و آسان طراحی شده‌اند. به طوری که کلیه‌ی سؤالات با داشتن اطلاعات اولیه از مفاهیم کنترل فرآیند و مطالعه‌ی سؤالات آزمون‌های مدرسان شریف و کنکورهای سال پیش به راحتی قابل پاسخ‌دهی می‌باشند.
استاندارد طرح سؤالات رعایت شده و از تمامی مباحث حداقل یک سؤال و برای برخی از فصول بیش از یک سؤال طرح شده است. فصول بررسی پایداری و پاسخ فرکانسی سیستم بیشترین سهم در سؤالات این درس را داشته‌اند. همچنین یادگیری مفاهیم اساسی از فصول سیستم‌های درجه اول و دوم از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد، به طوری که تقریباً در40% سؤالات نیاز به داشتن اطلاعات مفهومی از فصول سیستم‌های درجه اول و دوم می‌باشد. بنابراین یادگیری این فصول به منظور پاسخ‌دهی به اکثریت سؤالات بسیار با اهمیت می‌باشد.


مکانیک سیالات

در این درس بودجه‌بندی سؤالات و سطح دشواری آن‌ها به صورت زیر می‌باشد:
جریان‌های داخلی تراکم‌ناپذیر و لزج:
از این قسمت فقط سه سؤال 78، 77 و73 طرح شده که نسبتاً ساده بوده، در صورتی که در سال گذشته 4 تا سؤال از این بخش طرح شده است که نسبتاً مشکل بوده‌اند.
خواص سیال (قانون لزجت نیوتون و سیالات غیرنیوتونی):
این قسمت در آزمون امسال مورد توجه طراحان محترم قرار نگرفته و از آن فقط یک سؤال به طور مستقیم طرح شده است. اما در آزمون سال 94 چهار سؤال بطور مستقیم از این قسمت طرح شده است (سؤالات 74، 77، 71 و 70).
استاتیک سیالات:
برعکس سال‌های گذشته امسال این قسمت بسیار مورد توجه طراحان محترم قرار گرفته و سؤالات70 (محاسباتی و دشوار)، 71 (مفهومی و محاسباتی و دشوار)، 72 (محاسباتی و دشوار) و 80 (محاسباتی و ساده) از این قسمت طرح شده است.
توربو ماشین‌ها:
سؤال 67 سخت و مفهومی و محاسباتی بوده و مشابه به سؤالات سال‌های قبل می‌باشد.
دسته‌بندی و تحلیل جریان سیالات‌:
در سال گذشته 2 سؤال که نسبتاً مشکل بودند طرح شده بود، اما امسال تنها 1 سؤال 77 که نسبتاً ساده است، طرح شده است.
جریان تراکم‌پذیر‌:
از این قسمت سؤالات 75 (ساده)، 76 (متوسط) و 79 (نسبتاً ساده) طرح شده است، در صورتی که در سال گذشته از این قسمت تنها یک سؤال (67) طرح شده بود.
تکانه و اندازه حرکت‌:
سؤال 66 که نسبتاً مشکل است از این قسمت طرح شده است.
بسترهای پرشده‌:
سؤال 74 که نسبتاً ساده می‌باشد، از این قسمت طرح شده است در صورتی که سال گذشته از این قسمت سؤالی طرح نشده بود.

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • پایان نامه

تبلیغات متنی