تحلیل آزمون سال 94 کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

تحلیل آزمون سال 94 کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

 

 

فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان

در آزمون کارشناسی ارشد سال 94 (بهمن 93) در درس فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان بیشترین حجم سؤالات آزمون به حوزه تاریخ نقاشی ایران مربوط می‌شد. تعداد سؤالات تاریخ هنر جهان در مقایسه با آزمون سال 93 کاهش داشته و به طورکلی می‌توان گفت در آزمون‌های سال‌های 94 و 93 به مباحث تاریخ هنر ایران و تاریخ نقاشی ایران توجه ویژه‌ای شده بود. سؤالات در مبحث نقاشی ایرانی، نظر طراحان سؤال را به خود جلب کرده بود. به طوری که افزایش تعداد سؤالات این مبحث را در مقایسه با آزمون 93 شاهد بودیم. در هر دو آزمون توجهی به مباحث ادبیات ایران و ادبیات جهان نشده بود. اما در آزمون 94 تا حدودی ادبیات ایران مورد توجه قرار گرفته بود. سؤالات آزمون 93 دارای سطح دشواری بالاتری نسبت به سؤالات آزمون 94 بوده است، زیرا در آزمون 93 سؤالات جنبه تحلیلی و مفهومی داشتند ولی در آزمون 94 سوالات بیشتر حفظی بودند. گزینه‌ها در آزمون 93 طولانی‌تر و مفهومی‌تر از آزمون 94 بوده و جامعیت طرح سوال‌ها از کلیه مباحث بوده ولی در آزمون سال 94 گستردگی مباحث کمتر دیده شده و بیشتر سوالات مربوط به هنر ایران بوده است. با توجه به آزمون 93 و قبل از آن دیگر توجه به سوالات اسطوره کمتر شده بود. با توجه به بررسی انجام شده سطح آزمون 94 در مقایسه با آزمون 93 متوسط بوده و حتی بعضی از سوالات آن ساده طراحی شده بود.
بیشتر سوالات سال 94 از کتاب‌های دایره المعارف هنر از رویین پاکباز، تاریخ ادبیات در ایران ذبیح الله صفا، مکتب‌های ادبی سیدرضا حسینی طراحی شده بود.


 
نقد هنری و ادبی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 94 (بهمن 93) در درس نقد هنری و ادبی حجم سؤالات آزمون در حوزه نقد ادبی بیشتر از حوزه نقد هنری بوده است. اما در مقایسه با سؤالات آزمون 93 کاهش تعداد سؤالات نقد ادبی را در این قسمت مشاهده می کنیم.گستردگی مباحث در هر دو آزمون یکسان بوده است. در حوزه نقد ادبی در آزمون 93 توجه بیشتری به مبحث نقد نو (مدرن و پست مدرن) شده بود. ولی نکته قابل توجه سوالات آزمون 94، در مبحث نقد ادبی سنتی یا کلاسیک بود که با توجه به افزایش تعداد سوالات نسبت به آزمون 93 نقد ایران هم به نقد غرب اضافه شده بود و این روند جدیدی در طرح سوالات آزمون 94 به حساب می‌آمد. در آزمون 93 در مباحث حوزه نقد هنری و نقد ادبی به مدرنیسم و پست‌مدرنیسم و در آزمون 94 به هنر و نقد ایران توجه بیشتری شده بود اما سوالات آزمون 94 مبحث نقد ادبی همچنان توجه به هنر مدرن و پست مدرن می باشد. سؤالات آزمون 94 دارای سطح دشواری بالاتری نسبت به سؤالات آزمون 93 بوده است. اما نمی توان گفت سطح دشواریشان بسیار متفاوت بود. زیرا در آزمون 93 گزینه‌ها طولانی‌تر و مفهومی‌تر و تا حدودی پیچیده‌تر طراحی شده‌ بودند در صورتی که در آزمون 94 جدید بودن سؤالات از بخش نقد ایران عامل دشواری سوالات شده بود. تعداد سوالات حفظی و مفهومی در هر دو آزمون یکسان بوده است.در کل در آزمون 93و94 به حوزه نقد ادبی توجه ویژه‌ای شده بود. اما تعدیل بین دو حوزه نقد ادبی نو و سنتی در آزمون 94 بیشتر از آزمون 93 بود.
بیشتر سوالات سال 94 از کتاب‌های مکتب‌های ادبی سیدرضا حسینی، در جستجوی زبان نو از رویین پاکباز طراحی شده بود.


 
اصول فلسفه و عرفان اسلامی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 94 (بهمن 93) در درس اصول فلسفه و عرفان اسلامی حجم سؤالات آزمون در حوزه فلسفه اسلامی همانند آزمون 93 بیشترین حجم را به خود اختصاص داده بود. در حوزه‌ی عرفان اسلامی و عرفا و متفکران اسلامی نیز افزایش تعداد سوالات مشاهده می‌شود که نشان دهنده‌ی توجه طراحان به این دو حوزه است. در آزمون 94 از هنر اسلامی سوالی طرح نشده بود. گستردگی مباحث در هر دو آزمون یکسان بود. اما همچنان در هر دو آزمون توجه بیشتر به مبحث فلسفه اسلامی بود. ولی تعداد سوالات حفظی در آزمون 94 بیشتر شده بود. در کل آزمون 94 در مقایسه‌ی ضریب سختی با آزمون93 کمی دشوارتر بود ولی به طور کلی آزمون متوسطی بود.
بیشتر سوالات 94 از کتاب‌های تاریخ فلسفه در ایران و جهان علی اصغر حلبی، حکمت هنر و زیبایی در اسلام شهرام پازوکی و شناخت عرفای ایرانی علی اصغر حلبی طرح شده بود.


 
هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان

در آزمون کارشناسی ارشد سال 94 در درس هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان بیشترین حجم سوالات به حوزه تاریخ و صنایع دستی ایران مربوط می‌شد. در مقایسه با سال 93 سؤالی از مبحث هنرهای دستی جهان طرح نشده بود و به طور کلی می‌توان گفت در آزمون‌ سال‌های 94 و 93 به مباحث هنر دستی ایران توجه ویژه‌ای شده بود و در سال 93 طراحان سوالات این حوزه به مبحث خوشنویسی و اصطلاحات هنری توجه ویژه‌ای نشان داده بودند در صورتی‌که در سال 94 مبحث سفال و همچنین اصطلاحات هنری اهمیت ویژه‌ای برای طرح سوال یافته بود. همچنین تعداد سوالات مربوط به مبحث هنرمندان و نظریه پردازان هنرهای دستی در سال 94 افزایش یافته بود. در آزمون 94 سؤالات جنبه تحلیلی و مفهومی بیشتری داشتند. ولی در آزمون 93 تعداد سوالات حفظی بیشتر بوده است. در آزمون سال 93گستردگی مباحث در حوزه سوالات هنر ایران بیشتر بوده و با توجه به آزمون 93 و قبل از آن سوالات تصویری کمتری مطرح شده بود. با توجه به بررسی انجام شده آزمون 94 در مقایسه با آزمون 93 دشوارتر بوده است، ولی درکل ضریب سختی آزمون 94 متوسط می‌باشد.
همچنین داوطلبان می‌توانستند با استفاده از منابعی مانند کتاب‌های حسین یاوری، شیشه ایرانی شینجی فوکا، درآمدی در خوشنویسی ایرانی حمیدرضا قلیچ خانی، معماری ایران از آرتور پوپ و محمد کریم پیرنیا به تمامی سوالات پاسخ دهند.


 
زبان عمومی و تخصصی

سوالات زبان رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در آزمون 94 (بهمن 93) مانند سال‌های گذشته از 30 تست اعم از 15 تست زبان عمومی و 15 تست زبان تخصصی تشکیل شده است. 10 تست زبان عمومی مربوط به واژگان عمومی بود که همگی آنها در کتاب”Barron`s 1100 Words You Need To Know” موجود است و با خواندن آنها دانشجو مشکلی از بابت این قسمت نخواهد داشت. 5 سوال بعدی زبان عمومی مربوط به گرامر در قالب کلوز تست می‌باشد که سطح آن نسبت به سال پیش تفاوتی نداشته است. برای زدن تست‌های این قسمت باید غیر از دانش گرامر متن را نیز ترجمه کنید. سطح کلی این 15 تست نسبت به سال پیش تغییری نداشته است. سوالات تخصصی از 3 متن نسبتاً طولانی بوده است و سطح دشواری آزمون امسال نسبت به سال پیش 25 درصد افزایش یافته است که البته از یک طرف می‌توان این افزایش سختی سوالات را بررسی کرد: اینکه متن‌ها نسبت به سال پیش طولانی‌تر شده است و البته نسبت به سال قبل شما زمان بیشتری را باید به خواندن این متون اختصاص می‌دادید.


 
شناخت مواد و مصالح

در آزمون کارشناسی ارشد سال 94 در درس شناخت مواد و مصالح بیشترین حجم سؤالات آزمون به حوزه صنایع دستی ایران و هنرهای اسلامی مربوط می‌شد. سؤالات این حوزه در مقایسه با آزمون سال 93 افزایش چشمگیری داشته و به طور کلی می‌توان گفت در آزمون‌های سال‌ 94 و 93 به مبحث هنر ایران توجه ویژه‌ای شده بود. تعداد سؤالات در مبحث صنایع دستی جهان و شناخت مواد کاهش یافته بود، همچنین سوالات تصویری دیگر طرح نشده بود. در هر دو آزمون توجهی به مباحث صنایع دستی جهان نشده بود. اما در آزمون 94 نکته قابل توجه این بود که بیشتر سوالات از مبحث شناخت صنایع و هنرهای دستی طرح شده بود مبحث شناخت مواد و مصالح درصد کمتری از سوالات را پوشش داده بود. سؤالات آزمون 93 دارای سطح دشواری بالاتری نسبت به سؤالات آزمون 94 بوده است.گزینه‌ها در آزمون 93 طولانی‌تر و مفهومی‌تر از آزمون 94 بود و جامعیت طرح سوال‌‌ها از کلیه مباحث بوده ولی در آزمون سال 94 گستردگی مباحث کمتر دیده می‌شد. بیشتر سوالات از هنر ایران مطرح شده بود و با توجه به آزمون 93 و قبل از آن دیگر توجهی به سوالات تصویری نشده بود. با توجه به بررسی انجام شده آزمون 94 در مقایسه با آزمون 93 از جهت سطح دشواری سؤال‌ها متوسط بوده است و حتی بعضی از سوالات بسیار ساده مطرح شده بود.
بیشتر سوالات سال 94 از منابعی مانند هنر در گذر زمان از هلن گاردنر، کتاب‌های حسین یاوری و … طرح شده بود.


 
فلسفه غرب و زیبایی شناسی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 94 (بهمن 93) در درس فلسفه غرب و زیبایی شناسی بیشترین حجم سؤالات آزمون در حوزه فلسفه عصر روشنگری تا معاصر بوده و در فلسفه باستان تعداد سؤالات تقریبا یکسان شده‌ بودند. اما در مقایسه با سؤالات آزمون 93، افزایش تعداد سؤالات زیبایی شناسی و آفرینش هنر را در آزمون 94 مشاهده می‌کنیم. گستردگی مباحث در هر دو آزمون یکسان بوده اما همچنان در هر دو آزمون توجه بیشتر به مبحث (مدرن و پست مدرن) بوده است. سؤالات آزمون 94 دارای سطح دشواری بالاتری نسبت به سؤالات آزمون 93 بوده اما نمی‌توان گفت سطح دشواریشان بسیار متفاوت بوده است. زیرا در آزمون 93 گزینه‌ها نیز طولانی‌تر، مفهومی‌تر‌ و تا حدودی پیچیده‌تر طراحی شده‌ بودند در صورتی که در آزمون 94 افزایش تعداد سؤالات از بخش زیبایی شناسی یکی از عوامل دشواری سوالات شده بود ولی تعداد سوالات حفظی افزایش یافته بود که با مطالعه دقیق امکان پاسخگویی به آن‌ها وجود داشت. در کل آزمون 94 در مقایسه‌ی ضریب سختی با آزمون93 کمی دشوارتر بود ولی به طور کلی آزمون متوسطی بود.
همچنین داوطلبان می‌توانستند با مطالعه منابعی از قبیل حقیقت و زیبایی بابک احمدی، تاریخ مختصر فلسفه در اروپا، سیر حکمت در اروپا محمد علی فروغی به تمامی سوالات به راحتی پاسخ دهند.

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • آموزش یار
  • پایان نامه
  • علوم پزشکی نخبگان
  • دکتر معینی

تبلیغات متنی