دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رده یک درصد برترین‌های دنیا قرار دارد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز در میان یک درصد دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفت.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که یک‌درصد دانشگاه‌های برتر کشور در این حوزه را تشکیل می‌دهند، به ترتیب رتبه‌های نخست مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی اصفهان بوده است.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، موسسه پاستور ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمان و بقیه‌الله (عج)در رده بعدی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایرانی در یک درصد برتر دنیا رتبه‌بندی شده‌اند.

در میان دانشگاه‌های جامع کشور نیز نام ۱۲دانشگاه ازجمله دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، شیراز، تبریز، فردوسی مشهد، رازی، بوعلی سینا، کاشان، یاسوج، شهید باهنر کرمان، ارومیه و سمنان مطرح‌شده است، همچنین برترین دانشگاه‌های صنعتی کشور که در زمره یک درصد دانشگاه‌های برتر دنیا رده‌بندی‌شده‌اند، دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، علم صنعت ایران، خواجه‌نصیرالدین طوسی، صنعتی بابل و صنعتی شیراز بوده‌اند.

دانشگاه‌های نامبرده بر اساس تعداد استنادهایی که در ۱۰ سال گذشته دریافت کرده‌اند، انتخاب‌شده‌اند و این فهرست به‌طور دو ماه یک‌بار روزآمد شده است، به طوریکه که با ارزیابی مرتب دانشگاه‌ها، در صورت عدم کسب حدنصاب امتیاز، حذف‌شده‌اند.

بر همین اساس برای انتخاب مؤثرترین‌ها، تمامی دانشگاه‌ها و موسی‌ات تحقیقاتی دنیا برحسب میزان اثرگذاری آن‌ها مشخص و رده‌بندی‌شده و در گام بعدی یک درصد برتر که دارای بیشترین میزان اثرگذاری بوده، انتخاب و معرفی می‌شوند که با تلاش‌های ایرانیان برای حفظ و ارتقای مرجعیت علمی در دنیا، نام سی دانشگاه بزرگ کشور در این فهرست می‌درخشد.

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • پایان نامه
  • علوم پزشکی نخبگان
  • جزوه مکتب آروین
  • آموزش یار

تبلیغات متنی