منابع آزمون ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - کنکور


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
عضویت در خبرنامه

   

  آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .  کل مطالب سایت


  دانشجویان و کنکور ارشد


  مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

X
گیفت کارت
ads 


بازدید : 8,080 بار
نظرات : 2

1103 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

جغرافیای روستایی

تعاریف و مفاهیم ده و روستا

تعاریف و مفاهیم جغرافیای روستایی

اهداف جغرافیای روستایی

روش بررسی در جغرافیای روستایی

شکل گیری روستا در ایران

طبقه بندی روستاهای کشور

اشکال اصلی روستاها

الگوهای سکونتگاه مجتمع

الگوی زمین های زراعی

طرح خانه های روستایی

اصلاحات ارضی

اهداف اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی در جمهوری اسلامی

نظامهای اقتصادی و اجتماعی روستایی قبل از اصلاحات ارضی

نظامهای بهره برداری

نظامهای کار گروهی

مستثنیات اصلاحات ارضی

نظامی اداری روستاها بعد از اصلاحات ارضی

نظامهای اداری و اقتصادی روستاها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

تحولات تاریخی و اطلاعات جمعیتی روستاهای ایران

وجوه تمایز روستا از شهر

تحویل جمعیت روستای در ایران

بررسی تغییرات جمعیت شهری و روستایی طی سه دوره سرشماری

توزیع جمعیت در روستاهای ایران

توزیع جغرافیایی روستاهای ایران با توجه به جمعیت آنها

تحولات جمعیتی در روستاهای کشور

توزیع جمعیت شهری و روستایی در استان های کشور

ترکیب جمعیت روستایی

حرکات جمعیت روستایی

جمعیت زدایی روستایی

انواع مهاجرت های روستاییان

جمعیت و اشتغال روستایی

گروه بندی اجتماع روستایی

کارکرد سکونتگاههای روستایی

وسعت مزارع و روابط نیروی کار

شیوه های تولید زراعی

 

اصول تفسیر عکسهای هوایی و سنجش از دور

تعریفی از علم سنجش از راه دور

تاریخچه عکسبرداری هوایی و موارد استفاده آن

وسایل عکسبرداری هوایی

اصول برجسته بینی و ساختمان چشم

سیستم های برجسته بینی

طیف الکترومغناطیسی

فیلمهای عکسبرداری هوایی

ظهور و چاپ فیلم و عکس

اثرجو زمین بر انرژی خورشید

اثر عوارض زمین بر انرژی خورشید

ضریب انعکاس

جذب انرژی

انواع عکسبرداری های هوایی

انواع تصویر و خصوصیات آنها

پدیده جابجایی در عکس هوایی

اطلاعات حاشیه ای عکس های هوایی

پوشش مشترک در عکس هوایی

محاسبه تعداد عکسهای هوایی هر پروژه

 

ریاضیات و آمار و احتمالات

مجموعه ها و جبرگزاره ها

تعریف مجموعه

اعمال روی مجموعه ها

قوانین دمورگان

تعریف گزاره

خواص ترکیبات عطفی و فصلی

رابطه و تابع

تعریف رابطه

دامنه تعریف رابطه

برد رابطه

تعریف تابع

مقدار تابع

نمایش یک تابع

اعمال جبری روی توابع حقیقی

تابع نمایی و نمودار آن

تابع لگاریتمی و نمودار آن

معادلات و محورهای مختصات و تصاعد

تعریف معادله

معادلات خطی

معادلات درجه دوم و حل کلی این معادلات

دستگاه مختصات دکارتی

دستگاه مختصات قطبی

بحث تقارن در محورهای مختصات

انتقال محورهای مختصات

دایره

بیضی

فاکتوریل

تبدیلات

ترکیبات

بسط دو جمله ای

تصاعد حسابی

تصاعد هندسی

فرمول فاصله بین دو نقطه

معادله خط راستی که از دو نقطه معلوم میگذرد

شرط موازی بودن دو خط

شرط عمود بودن دو خط

تعیین فاصله نقطه از خط

فاصله دو خط موازی

توابع هموگرافیک

ژئومورفولوژی

داده های ساختمان زمین شناسی

سنگهای آذرین یا درونی

سنگهای رسوبی

حرکات زمین ساخت

چین ها

گسلها و خمیدگیها

سکوها و ویژگیهای ساختمانی آنها

سیستمهای چین خورده آلپی

اشکال اولیه ساختمانی

فرسایش کارستی

لاپیه ها

ساختمان سنگهای درونی و دگرگونی

ساختمانهای آتشفشانی

سپرها و گران هوههای قدیمی

ارتباط شبکه آبها با ساختمان زمین شناسی

انطباق و عدم انطباط

فرآیندهای اصلی یا لولیه فرسایش

اعمال مکانیکی هوازدگی و تخریب

اعمال فیزکی و شیمیایی هوازدگی و تخریب

خزش لغزش

سلولی فلوکسیون

شستشو

انواع جریانها

حمل آبرفت ها

برداشت و رسوبگذاری

دشتهای آبرفتی

مخروط های افکنه

یادگانه های آبرفتی

یخچالهای ناحیه ای یا قاره ای

ویژگیهای حرکت یخچالی

اشکال تراکمی یخرفت ها

 

هیدرواقلیم

کاوشهای جوی

عناصر هوا شناسی

تاثیر حرکات عمومی هوا بر دما

تاثیرفعالیتهای انسان بر جو

کمربندهای تابشی

تابش خورشیدی

فرآیندهای انتقال گرما

توازن گرمایی جو

اثر گلخانه ای

بی نظمی در گرم شدن جو

ماهیت و رفتار بخار آب

منابع رطوبت در جو

ادوات رطوبت سنجی

فرآیند میعان

فرآیند بارش

اندازه گیری بارش

الگوهای مختلف بارش

روشهای تخمین بارندگی در سطوح مسطح

روابط بین خصوصیات بارش

تعریف تبخیر و اهمیت آن

تخمین مقدار تبخیر از سطوح آزاد آب

توده های هوا

منشا و نوع توده های هوا

حرکت توده های هوا

افتاهنگ بی در رو در وضعیت خشک و مرطوب

تعادل پایدار وناپایدار

دمای پتانسیل و دمای معادل پتانسیل

فشار هوا و باد

عوامل موثر بر جهت باد

مشاهدات و اندازه گیری باد

واحد ها و مقیاس های اندازه گیری

توفانهای رعد وبرق

جبهه

کم فشار و پر فشار

آنتی سیکلونها و انواع هوای وابسته بر آنها

مه

ابر

فشار سنج  جیوه ای

فشار سنج آنوریید

فشار نگار

تغییرات فشار

اقلیم شناسی

انواع نمودارهای اقلیمی

 

جغرافیای شهری

تعاریف مورد پذیرش از جغرافیای شهری

موثرترین مکاتب بر جفرافیای شهری در سالهای اخیر

قلمروهای جغرافیایی شهری

دو موج بزرگ در تحولات جفرافیای شهری 

مطالعات تطبیقی درجغرافیای شهری

مطالعات ماکرو و میکرو در جغرافیای شهری

سطوح تحلیلی در جفرافیای شهری

تحلیل تصمیمات سیاسی درجغرافیای شهری

تحلیل جغرافیایی از نقش دولتها

تحلیل جغرافیایی تاریخی شهر

سیاسیت اقتصاد کلان در جعرافیای شهری

سیستم اطلاعات جغرافیایی و جغرافیای شهری

انواع برنامه ریزی های شهری

افقهای تازه در جغرافیای شهری

شهر در رابطه با جبر تاریخی و جغرافیایی

ویژگیهای شهری در سیر مونیت

نظریات مربوط به پیدایش نخستین شهرها

شهر از دیدگاه معماران و آرشیتکت ها

شهر از دیدگاه شهرسازان و مدیران اداری شهر

شهر از دیدگاه روانکاوان

شهر از دیدگاه عمران گران

شهر از دیدگاه مورخان

شهر از دیدگاه جامعه شناسان

شهر از دیدگاه بیولوژیست ها

شهر از دیدگاه کارشناسان سیبرنتیک

شهر از دیدگاه شاعران

جغرافیای سنتی و جغرافیای شهری

انقلاب کمی و جغرافیای شهری

ملاکهای شناخت شهر از روستا

نگرشهای جهانی به تعاریف و مفاهیم شناخت شهر از روستا

موقع مطلق و موقع نسبی شهرها

موقع چهارراهی شهرها در ناحیه متجانس

شناخت شهر بر اساس کارکردهای اقتصادی

مفهوم شهر شینی

مفهوم شهرگرایی

تفاوت های شهر و شهرک

ویژگیهای شهرهای جهان سوم

عوامل موثر در ساخت الگوهای فضایی

ویژگی بخش مرکزی شهرها

منطقه گذار

منطقه ولگردان شهری

پارکهای صنعتی

حومه های شهری

مرزهای دهشهر

اقمار شهر

شبکه های شهری

مفهوم مگالاپلیس یا کلان شهر

جغرافیای شهری و بررسی نیازهای جامعه

جغرافیای شهری و اقتصاد جهانی

نقش دولتها و جغرافیای شهری

اکولوژی تطبیقی از شهرها

اکولوژی فرهنگی و جغرافیای شهری

مدل سیاست شهری

ساخت شهر به صورت دوایر متحدالمرکز

ساخت قطاعی شهر(نظریه همرهویت)

ساخت شهر با بررسی آماری (نظریه کالوین اشمید)

ساخت ستاره ای شکل

ساخت چند هسته ای (نظریه چنسی هریس وادوارد اولمن)

ساخت عمومی شهرها (نظریه رابرت دیکنسون)

ساخت طبیعی شهرها

ساخت منطقه واحدهای مسکونی (نظریه جیمز وانس)

ساخت پخش مرکزی شهرها

ساخت خطی یا کریدوری در مقیاس قاره ای و شبه قاره ای

 

جغرافیای زیستی

مفاهیم جغرافیای زیستی و بررسی اکوسیستم

اکوسیستم و مفاهیم بنیادی آن

نحوه اخذ وتثبیت انرژی در تولید کننده ها

زنجیره غذایی و شبکه غذایی

ساختمان اکوسیستمها از دیدگاه شکل ظاهری و گروه بندی آنها

مفهوم چرخه انرژی

اشکال انرژی

قوانین ترمودینامیک

مسیرهای عمده جریان انرژی

چرخه کربن

چرخه ازت

چرخه آب

فرآیند فتوسنتز

مشخصات عمومی چرخش های بیوژئوشیمیایی

اثر دما در توزیع جانوری

بارندگی

رطوبت هوا

جو زمین

عامل باد

عامل آتش و عوامل ادافیک

اسیدی شدن شوری و قلیائیت

خواص فیزیک  خاک و ناهمواریها 

توالی

توسعه اکوسیستم

مکانیسم های کاهش رقابت

تنوع

تحلیل وبررسی میدان اکولوژی

قانون مینیمم

قانون تحمل یا قانون شلفورد

نقش رابطه صید و صیادی در کاهش رقابت

تقسیم بندی نتایج رقابت

اکوتیپ

کلاین یا اکوکلاین

 

زبان تخصصی

کلمات تخصصی

 

جغرافیای روستایی

روابط شهر و روستا و بررسی انواع مدلها

مدل پیوستگی

مدلهای کارکردی

مدلهای مکان مرزی

مدل تجمع (انباشت)

مدل وابستگی

مدل مرکز- پیرامون

منابع آب در روستاها

قنات

انواع قنات ها

چاه

انواع چاه ها در ایران

چشمه

آب های سطح الارض

تعریف اقتصاد

زراعت

قابلیت و تناسب اراضی

شیوه های متداول آبیاری

باغداری

صید و شکار

طبقه بندی صنایع دستی و روستایی در ایران

خدمات (درآمدهای متفرقه)

برنامه ریزی و توسعه روستایی

مفاهیم و اهداف توسعه روستایی

 

اصول تفسیر عکسهای هوایی

پاره ای از تعریف و اندازه گیری بر روی عکسهای هوایی

عوامل موثر به تعبیر و تفسیر عکسهای هوایی

عوامل اصلی شناخت و تقسیر

زمان عکسبرداری هوایی

ابزار تفسیر عکسهای هوایی

انواع پارالاکس و مقدار آن

اندازه گیری ارتفاع درخت با استفاده از پارالاکس

اندازه گیری ارتفاع درخت با استفاده از فرمول جابجایی

اندازه گیری ارتفاع درخت با استفاده از طول سایه

اندازه گیری ارتفاع وقتی که ارتفاع واقعی هیچ عارضه ای را نداریم

انواع روشهای اندازه گیری مساحت در روی عکس هوایی

اندازه گیری و محاسبه ارتفاع نقاط مختلف عکس هوایی از سطح دریا

اندازه گیری شیب

جهت یابی روی عکس هوایی

کاربرد عکسهای هوایی در مطالعه ناهمواریها

معیارهای شناسایی ناهمواریها بر روی عکس هوایی

شناسایی پوشش گیاهی

کاربرد عکسهای هوایی در کشاورزی

کاربرد عکسهای هوایی در بررسی منابع آب

کاربرد عکسهای هوایی در جنگل و مرتع

کاربرد عکس هوایی در مطالعات شهری

ساختار شهری

کاربرد عکس های هوایی در مهندسی راه و ساختمان

کاربرد عکس های هوایی در امور نظامی

تعریف استفاده از زمین

عکسبرداری غیر معمولی

مقایسه ویژگی های سیستم ایده آل و واقعی سنجش از دور

ترموگرافها

عوامل موثر در تفسیر تصاویر حرارتی

حس کننده های حرارتی

معایب تصاویر حرارتی

رادار

ماهواره ها

سیستم های نظاره گر چند طیفی

سیستم سنجنده RBV

تفسیر اطلاعات حاشیه ای تصاویر سنجنده MSS

ماهواره های نسل دوم

ماهواره SPOT

دستگاههای ترکیب رنگ

روش محاسبه قدرت تفکیک زمینی

 

آمار و ریاضیات و احتمالات

تعریف حد

پیوستگی

مشتق پذیری و پیوستگی

تعریف ماکزیمم نسبی

روش تشخیص ماکزیمم و مینیمم با استفاده از مشتق دوم

نقطه عطف یک تابع

قاعده هوپیتال

تعریف انتگرال و دستورهای اساسی انتگرال گیری

محاسبه سطح زیر منحنی

محاسبه سطح محور بین دو منحنی

محاسبه حجم دوار

تعریف ماتریس

تفاضل دو ماتریس

معکوس یک ماتریس

دترمینان یک ماتریس

پیدا کردن معکوس ماتریس با استفاده از ماتریس الحاقی

تعریف آمار

تعریف داده و متغیر

قوانین جمع در آمار

توزیع فراوانی

معیار معرفی کننده داده ها

مد یا نما

تعریف احتمال

قانون جمع در احتمالات

قوانین شمارش در مسائل احتمالاتی

قانون تبدیل یا جایگشت

توزیع احتمال

میانگین و واریانس برای یک توزیع احتمال گسسته

توزیع احتمال دو جمله ای یا Binomial

میانگین و انحراف معیار توزیع دو جمله ای

توزیع نرمال

 

ژئومورفولوژی

جریان هوا

چهره های کاوشی فرسایش بادی

قلوه سنگهای چند وجهی (منشوری)

یاردانگها

اعمال مکانیکی در فرسایش

اعمال شیمیایی و زیستی در تحول اشکال ساحلی

تاثیر نوسان سطح دریاها در اعمال مکانیکی

تاثیر نوسان سطح دریا بر اعمال شیمیایی

دخالتهای خارجی 

دخالت عوامل فرسایشی خشکیها

نقش عوامل خشکی در شکل زایی کمربند ساحلی

نقش عوامل خشکی در تدارکات رسوب برای فرسایش

چهره های متنوع فرسایش انسانی

ژئومورفولوژی ایران 

خطوط اساسی ویژگیهای طبیعی ایران

تحولات تکتونیکی سرزمین ایران

نظریه های جدید

جنبشهای کالدوین و هرسی نین

حرکات کوهزایی آلپی

گسل های مهم ایران

گنبدهای مهم نمکی

شرایط اقلیمی نئوژن

تحولات اقلیمی کواترنر وشواهد و نظریه ها

دوره های بارانی

دریاچه نمک یا کویر قم

ماهیت و کیفیت اقلیم ایران در کواترنر

 

هیدرواقلیم

برگاب

نفوذ و مکانیسم آن

استفاده از منحنی نفوذ

معرفی آبهای زیر زمینی

تخلخل مواد رسمی

حرکت آب در خاک و قانون دارسی

انواع لایه های آبدار

خصوصیات حوضه های آبریز

مساحت و محیط حوضه و طول آبراهه اصلی

ارتفاع حوضه و توزیع ارتفاعات

شیب حوضه

اندازه گیری عمق و سرعت جریان آب

هیدروگراف واحد

روندیابی سیل

متغیرهای هیدرولوژیکی

تحلیل فراوانیها

میانه نما انحراف از میانگین

انحراف از معیار

توزیع پیرسون تیپ 3

تحلیل خطرها در هیدرولوژی

تخمین دادههای غیر موجود

فرسایش و انواع آن

حمل رسوب

محاسبه دبی متوسط مواد معلق

واحدهای اندازه گیری کیفیت آب

عناصر سمی و سنگین

عوامل کنترل کننده آب و هوای ایران

انرژی تابشی خورشید

ناهمواریها

گردش عمومی هوا

تاثیر همسایگان بر آب و هوای ایران

تاثیر دما بر آب و هوای ایران

تاثیر فشار بر آب و هوای ایران

تاثیر رطوبت بر آب و هوای ایران

بارندگی

بررسی درجه حرارت و بارندگی در ناحیه خزری

 

جغرافیای شهری

اواین شهرها در تاریخ

مورفولوژی شهرهای یونانی

مورفولوژی شهرهای رومی 

مورفولوژی شهرهای دوره رنسانس

طبقه بندی شهرهای ماقبل صنعتی

شهرهای صنعتی

مورفولوژی شهرهای اسلامی

شهرهای فرا صنعتی

مفهوم مادر شهر

سه ویژگی مهم مادر شهر

توپوپرافی اجتماعی مارد شهرها

حوزه مادر شهر

نتایج توسعه ناموزون مادرشهرها و حل این مشکل

الگوهای قضایی مادر شهرها

بررسی تاثیرات شهرهای بزرگ

واسطه های تجاری و سیستم جهانی مادرشهرها

مراحل تکوین و روند سیستم جهانی مادرشهرها

تاثیرات متقابل شهر و روستا

مفهوم شهر نشینی

شهر در برابر روستا  در برنامه ریزی توسعه

مفهوم شهر گرایی

فرصت های اشتغال در شهرها

مراحل تحلیل کارکرد شهرها در توسعه روستایی

برخورد سیستمی در جغرافیای شهری

مدل تغییرات سیستم های شهری

تحلیل سیستمهای سکونتگاهی و عوامل موثر در آن

بررسی سیستم های شهری در دوره های مختلف تاریخ

شهر به عنوان یک سیستم سیاسی

شهر به عنوان یک سیستم اقتصادی

نظریه مکان مرکزی

مفهوم آستانه و حوزه نفوذ کالا و خدمات در نظریه مکان مرکزی

سیستم های ناحیه ای (ناحیه به عنوان یک سیستم)

ویژگی های ساختار جمعیتی شهرهای کشورهای رو به رشد

سیاست تمرکز زدایی فضایی

سیاستهای فضایی و مدلهای توسعه

جفرافیای شهری و نظریه های اجتماعی

اقتصاد نفت و شهرهای جهان سوم

وابستگی به اقتصاد جهانی

تقسیم بین المللی کار و شهرهای جهان سوم

تجدد طلبی و شهرهای جهان سوم

استراتژی توسعه وسیاست شهری

مفهوم شهر

شهر و شهرنشینی در دوره باستان قبل از اسلام

شهر و شهرنشینی در دروه معاصر

تحولات شهر و شهرنشینی در جمهوری اسلامی

مکان گزینی شهرهای ایران در عرض های مختلف جغرافیایی

موقعیت ناحیه ای شهرهای ایران

روابط سلسله مراتبی شهرهای ایران

ویژگی های اقتصادی شهرهای ایران در چار چوب تحولات اقتصادی کشور

طرح های شهری درنظام جمهوری اسلامی ایران

طرح های جامع و تفضیلی

ایجاد شهرهای جدید

 

جغرافیای زیستی

ارتباط جغرافیای زیستی و اقلیم شناسی

مفهوم هواشناسی و آب و هواشناسی

اصول و اهداف تقسیم بندی اقلیمی

نحوه انتخاب ضوابط در تقسیم بندی های اقلیمی

تقسیم بندیهای آب و هوایی مبتنی بر تلفیق دو عامل دما و بارندگی

مفهوم تیپ بیولوژیک

طیف زیستی

مفهوم فورماسیون

تقسیم بندی فورماسیونها

انتخاب فورماسیونها با بیومها یا زیستگاه ها

سازنده های درونی و پراکندگی بیوم ها

ساوان

چاپارال یا پوشش درخچه ای فشرده

محیط طبیعی اقیانوس (دریایی)

شرایط زیست محیطی و عملکرد اکوسیستم ها در دریاها

تولید کنندگان و مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان در محیط طبیعی اقیانوسی

چرخش مواد مغذی

نگرشی بر یکی از مفیدترین جانوران دنیا در محیطهای طبیعی

ویژگیهای زیست محیطی ایران

ویژگیهای آب و هوایی

ویژگیهای جغرافیایی جانوری

منابع طبیعی و ثرورتی ایران

اکوسیستم ناحیه خزری

اکوسیستم نواحی کوهستانی

اکوسیستم نواحی بیابانی و حاشیه کویری

اکوسیستم های علفزار (استپی)

بحرانها و اختلالها و آلودگی های زیست محیطی ایران

آلودگی آب

آلودگی هوا

بررسی آلودگی محیط و تخریب منابع

آلودگی محیط و انواع آلودگی

منابع و آلاینده ها

باران اسیدی

مساله ازن

تخریب منابع به ویژه چرخش های بیوژئوشیمیایی کره زمین

نقش انسان در تغییر حوزه انتشار مسیر تحول جانداران

 

زبان تخصصی

Chapter Four

 

 اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید
مارکت کنکور 

 
بر چسب های نوشته :
ارسال شده در تاریخ 16 شهریور 1389 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات

2 دیدگاه برای مطلب “منابع آزمون ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی”

 

 

 1. +2
  عباس
  گفت:

  داداش ضرر نکنی!!!


 2. -4
  noroozi
  گفت:

  SALAM, liste paiin manbae kamele konkoore arshade sanjesh az door va
  GIS hast ke be gheymate 150 toman beforoosh gozashtam. 09389691959
  noroozi
  سنجش از دور(اصول و کاربرد)- حسن علیزاده ربیعی
  سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – کریستوفر ای لگ
  جغرافیای زیستی – شهریار خالدی
  آمار و کاربرد آن در مدیریت ( دو جلد) – عادل آذر ، منصور مومنی
  جغرافیای شهری ایران – اصغر نظریان
  مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی –
  ناصر علی قلی زاده
  مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران( جلد اول: شناخت مسائل جغرافیایی
  روستاها) – مسعود مهدوی
  جغرافیای روستایی ایران – مسعود مهدوی
  اصول تفسیر عکسهای هوایی با کاربرد در منابع طبیعی – محمود زبیری، احمد دالکی
  آب و هوای ایران – بهلول علیجانی
  مبانی سنجش از دور – سید باقر فاطمی ، یوسف رضایی
  مباحثی در ریاضیات پایه – محمود ضابط زاده
  راهنما و بانک سوالات امتحانی آمار و کاربرد آن در مدیریت – دانشگاه پیام نور
  آمار و احتمالات – مسعود نیکوکار ، حمیدرضا مقسمی
  ژئومورفولوژی ساختمانی – فرج الله محمودی
  ریاضی عمومی 1 (درس و تست های تالیفی) – محمد صادق معتقدی
  جغرافیای زیستی – اصغر نیشابوری
  ژئومورفولوژی ایران – جمشید جداری عیوضی
  آمار و احتمال (کاربرد آن در مدیریت و حسابداری) – هادی رنجبران
  ریاضیات (کاربرد آن در مدیریت و حسابداری) – هادی رنجبران
  خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
  – مهشید منزوی ، اسمعیل دلیر
  دیدگاههای نو در جغرافیای شهری – حسین شکوئی
  مبانی آب و هواشناسی – محمدرضا کاویانی ، بهلول علیجانی
  احتمالات و آمار مقدماتی کاربردی – جدائی ، گرامی
  شالوده آمایش سرزمین – مجید مخدوم
  تحلیل های جغرافیایی با استفاده از نرم افزار ILWIS
  پردازش تصاویر ماهواره ای با نرم افزار ژئوماتیکا
  تحلیل های کاربردی GIS
  خودآموز Arc GIS و مفاهیم پایه – امید تی تی دژ 

دانلود کتاب های دانشگاهی

» دانلود جزوه نکات مهم مقاومت مصالح

» دانلود جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

» دانلود جزوه کنترل فرآیند مهندسی شیمی

» دانلود جزوه الکترونیک 2 دانشگاه صنعتی شریف

» دانلود جزوه تکنیک پالس

» دانلود جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیر

» دانلود جزوه معماری معاصر

» دانلود جزوه معماری معاصر ایران

» دانلود جزوه الکترونیک 1 و 2 استاد فولادیان

» دانلود رایگان کتب و جزوات پیام نور

» دانلود کتاب کنترل سیستم های چند متغیره

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 رشته مهندسی مکانیک

» جزوه درس دینامیک

» جزوه درس کارگاه جوشکاری رشته مکانیک‎

» دانلود کتاب و حل المسائل طراحی دیجیتال موریس مانو ویرایش 5

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی دکتر بیژن طائری

» دانلود کتاب اصول ارتعاشات میروویچ

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی استاد بهمردی

» دانلود تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی

» دانلود کتاب تئوری سیستم های خطی

» دانلود جزوه پایداری سیستم های چند متغیره دکتر خاکی صدیق

» دانلود کتاب اطلاعات معماری نویفرت ترجمه فارسی

» دانلود کتاب ضروریات نرم افزار متلب برای مهندسین و دانشمندان

» دانلود کتاب و حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک محیط پیوسته مایکل لی

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی دکتر سیاهی

» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 و 2

» دانلود جزوه فیزیک عمومی 1 و 2 دانشگاه

» دانلود جزوه شیمی عمومی 1 و 2 مورتیمر

» دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن در مکانیک با استفاده از متلب

» لیست جدید منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی 97

» منابع آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی

» منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زیست شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی برق

» منابع آزمون ارشد بهداشت محیط

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه ریاضی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تاریخ

» منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

» منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

» منابع آزمون ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فتونیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی هوا فضا

» منابع آزمون ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مواد

» منابع آزمون ارشد پرستاری

» منابع آزمون ارشد مجموعه علوم اجتماعی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی عمران

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی، پرورش طیور

» منابع آزمون ارشد مجموعه زمین شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فیزیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان عربی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان انگلیسی

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی برق ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی عمران 93

» آزمونهای آمادگی تسلط سازمان سنجش رشته مکانیک ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای سنجش تکمیلی ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان رشته مهندسی برق ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی مکانیک ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان مجموعه کامپیوتر ارشد 91

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 97 علوم سیاسی

» مصاحبه با رتبه 9 ارشد 96 علم اطلاعات و دانش شناسی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد 96 رشته زبان و ادبیات فارسی

» مصاحبه با رتبه 5 ارشد 96 رشته علوم ارتباطات اجتماعی

» مصاحبه با رتبه 33 ارشد 96 رشته فوتونیک

» مصاحبه با رتبه 12 ارشد 96 رشته سینما

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته جامعه شناسی

» مصاحبه با رتبه 27 ارشد 96 رشته مهندسی معدن

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته های مدیریت کارآفرینی و جهانگردی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد حسابداری 95

» مصاحبه با رتبه 1 رشته علوم ارتباطات گرایش مدیریت رسانه ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 13 مجموعه مهندسی معدن ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد برق قدرت 93

» مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد رشته حسابداری

» مصاحبه با رتبه 41 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی درکنکور ارشد 92 مجید کامرانی فر

» مصاحبه با رتبه 91 رشته مهندسی نرم افزار 92 مصطفی جاویدان

» مصاحبه با رتبه 9 در مهندسی فناوری اطلاعات 92 محمد صادق رفیعی

» مصاحبه با رتبه 84 در کنکور مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 جواد جهانگیری

» مصاحبه با رتبه 58 رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 92 عارف ریون

» مصاحبه با رتبه 92 درکنکور کارشناسی ارشد92 مکانیک گرایش طراحی کاربردی حسن ستایش

» مصاحبه با رتبه 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات 92 رضا حبیبی

» رتبه 1 – مهندسی عمران – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی مکانیک – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی صنایع – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی برق – الکترونیک و مخابرات – سال 92

» رتبه 3 – مهندسی برق – کنترل – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی کامپیوتر – نرم افزار- سال 92

» رتبه 1 – علوم جغرافیایی – سال 92

» رتبه 1 – هنرهای پژوهشی – صنایع دستی – سال 92

» رتبه 1 – علوم اجتماعی – برنامه ریزی منطقه ای – سال 92آخرین ارسالهای انجمن کنکور
1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد