راه اندازی پردیس شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تا پایان سال

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از راه اندازی پردیس شماره 2 دانشگاه تا پایان سال خبر داد و گفت: در طرح پردیس شماره 2 دانشکده های پراکنده دانشگاه تجمیع خواهند شد.

دکتر علی اصغر پیوندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح تجمیع دانشکده های پراکنده دانشگاه تا پایان سال کلید می خورد و به این ترتیب دانشکده هایی که پراکنده هستند و یا در دانشگاه شهید بهشتی قرار گرفته اندبا تعامل با این دانشگاه تجمیع می شوند.

وی درباره ایجاد پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ورامین گفت: پردیس های خودگردان طیق ضوابط و مصوبه وزارت بهداشت باید در محل دانشگاه مادر ایجاد شوند از همین رو پردیس خودگردان دانشگاه ما هم در تهران راه اندازی می شود.

ارسال دیدگاه

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی