شيوه هاي پذيرش دانشجو در آزمون سراسري سال 1393 - کنکور


مهندس منتظری فرهیختگان
موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
دندانپزشک زیبایی
بهترین دندانپزشک زیبایی در تهران
دندانپزشک خوب در تهران
لمينت دندان
عضویت در خبرنامه

     

    آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .    کل مطالب سایت


    دانشجویان و کنکور ارشد


    مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

مکتبستان

 

مکتبستان

دانلود ورود

بازدید : 779 بار
نظرات :

مقدمه:
براساس ماده5 قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالي کشور مصوب 10/6/92 مجلس شوراي اسلامي و مصوبه اولين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 6/9/92، مقرر شده است که در آزمون سراسري سال 1393، پذيرش دانشجو براي حدود 60 درصد ظرفيت دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالي صرفاً براساس سوابق تحصيلي صورت گيرد؛ لذا در راستاي اجراي مصوبات فوق همانند سال 1392، در تعدادي از کدرشته‌محل‌هاي دانشگاه پيامنور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي با توجه به تعداد متقاضيان آنها، پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل کتبي ديپلم) صورت مي­‌پذيرد؛ بنابراين، پذيرش دانشجو در آزمون سراسري سال 1393به دو صورت ذيل انجام مي‌شود:
1-    پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل کتبي ديپلم)؛
2-    پذيرش براساس آزمون سراسري (نمرات حاصل ازآزمون و تاثير قطعي سوابق تحصيلي).
در اين قسمت از سلسله گزارش­هاي آشنايي داوطلبان با ضوابط پذيرش دانشجو به تبيين اين دو شيوه پذيرش مي­پردازيم.
1- پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي
براي اولين بار در بهمن ماه 1391 پذيرش در تعدادي از کدرشته‌محل‌هاي دانشگاه پيام‌نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل کتبي ديپلم) انجام شد. در سال 1392 نيز دو بار پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي صورت گرفت. ابتدا در شهريور ماه 92 پذيرش کدرشته‌محل‌هاي فوق همزمان با ساير کد رشته‌ محل‌ها انجام شد و در بهمن 92 نيز مجدداً پذيرش در تعدادي از کدرشته محل­ها صرفاً براساس سوابق تحصيلي انجام شد. در آزمون سراسري سال 1393 نيز همانند سال 1392، همه متقاضيان، چه داوطلباني که در جلسه آزمون حاضر بوده و مجاز به انتخاب رشته شده و چه داوطلبان غير مجاز، غايب آزمون يا افرادي که در آزمون فوق ثبت‌نام نکرده‌اند و در زمان انتخاب رشته امکان ثبت‌نام روي سايت سازمان سنجش به آنها داده مي‌شود، در صورت تمايل مي‌توانند اين قبيل کدرشته محل‌ها را انتخاب نمايند. لازم به ذکر است داوطلباني که مجاز به انتخاب رشتهنشده­اند و همچنين داوطلبان غايب، نيازي به ثبت نام مجدد روي سايت سازمان سنجش ندارند و فقط کافي است که نسبت به انتخاب رشته اين گونه کد رشته محل‌ها اقدام نمايند.
پذيرش در کليه کدرشته‌هاي تحصيلي فوق به روش متمرکز انجام مي‌شود و ملاک پذيرش با در نظرگرفتن شرايط و ضوابط آزمون (از نظر گزينش بومي، سهميه‌‌بندي و .. ) معدل کتبي ديپلم داوطلبان واجد شرايط است، و اگر رشته­اي(مانند رشته تربيت بدني و …) داراي شرايط خاصي باشد ضوابط مربوط در دفترچه درج 
مي­شود و بايد رعايت گردد. نظر به اينکه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه به نوع ديپلم آنان (رياضي، تجربي، انساني و ….) متفاوت است، چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي که متقاضي آن است متفاوت باشد، درصد اعمال معدل کتبي متفاوت بوده و ميزان تاثير آن، براساس نوع ديپلم داوطلب و گروه آزمايشي مورد تقاضا طبق جدول شماره 1 است.
توجه: معدل کتبي ديپلم، نمره‌اي است که از ميانگين وزني نمرات امتحانات نهايي که ملاک عمل گواهي پايان دوره متوسطه صادره از آموزش و پرورش است، به دست مي‌آيد.
جدول شماره 1: ضريب تاثيراعمال سوابق تحصيلي با توجه به نوع ديپلم و گروه آزمايشي در رشته‌هايي که پذيرش آنها صرفاً با سوابق تحصيلي صورت مي‌گيرد
نوع ديپلم    
 
گروه آزمايشي
رياضي فيزيک (کد10)
علوم تجربي (کد11)
ادبيات و علوم انساني (کد12)
علوم و معارف اسلامي (کد18و19)
ساير عناوين ديپلم (کدهاي 13، 14، 15، 16، 17 و 20)
علوم رياضي
100
4/74
4/31
4/31
4/31
علوم تجربي
9/80
100
4/31
4/31
4/31
علوم انساني
2/41
2/41
100
100
2/41
هنر
100
100
8/69
8/69
8/69
زبان
100
100
100
100
100
 
براي وضوح بيشتر، سه مثال از وضعيت‌هاي مختلف نوع ديپلم داوطلب و گروه آزمايشي که متقاضي پذيرش در آن است، براساس جدول فوق ارايه مي‌شود.
مثال1: اگرداوطلب داراي ديپلم ادبيات و علوم انساني باشد و در گروه آزمايشي علوم تجربي شرکت نمايد، تاثير معدل کتبي ديپلم او 4/31 درصد است؛ به عبارت ديگر، چنانچه معدل کتبي ديپلم داوطلب 18 باشد، معدل نهايي اعمال شده وي براي گزينش در گروه آزمايشي علوم تجربي 65/5  =314/0´18 است.
مثال2: اگرداوطلب داراي ديپلم رياضي فيزيک باشد و در گروه آزمايشي علوم انساني شرکت نمايد، تاثير معدل کتبي ديپلم او 2/41درصد است؛ به عبارت ديگر، چنانچه معدل کتبي ديپلم داوطلب 18 باشد، 42/7 لحاظ خواهد شد.
مثال3: اگرداوطلب داراي ديپلم رياضي فيزيک باشد و در گروه آزمايشي علوم رياضي شرکت نمايد، تاثير معدل کتبي ديپلم او 100درصد است؛ به عبارت ديگر، چنانچه معدل کتبي ديپلم داوطلب 18 باشد، معدل 18 وي به صورت کامل در گزينش لحاظ خواهد شد.
تذکر مهم: مطابق با مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 31/4/93 ، در مدرک تحصيلي فارغ­التحصيلان اين قبيل رشته­ها، شيوه پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي درج نمي­شود و مدرک فارغ التحصيلي اين گونه پذيرفته شدگان مشابه داوطلبان پذيرفته شده براساس آزمون است.
2- پذيرش براساس آزمون (نمرات حاصل ازآزمون و تاثير قطعي سوابق تحصيلي)
پذيرش براي تمامي کد رشته‌ محل­هاي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور در دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نيمه‌حضوري، مجازي، پرديس خودگردان (بين‌الملل)، پيام‌نور، غيرانتفاعي، به جز تعدادي از کدرشته‌محل‌هاي دانشگاه پيام‌نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي که در بند 1به آن اشاره شد، براساس آزمون سراسري (نمره حاصل از آزمون و سوابق تحصيلي؛ چنانچه داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصيلي باشد) صورت مي‌پذيرد. بديهي است که اين کد رشته‌ محل‌ها را تنها داوطلباني مي‌توانند انتخاب نمايند که در جلسه آزمون سراسري سال 1393 حاضر بوده و مجاز به انتخاب رشته شده‌اند. پذيرش در اين قبيل کدرشته‌هاي تحصيلي به روش متمرکز يا نيمه‌متمرکز انجام مي‌شود. ملاک پذيرش با درنظرگرفتن شرايط و ضوابط آزمون (از نظر گزينش بومي، سهميه‌‌بندي و ..) در اين کد رشته‌ محل­ها  نمرهکل نهايي  زيرگروه‌ مربوط به رشته مورد نظر است که اين نمره در کارنامه داوطلب درج شده است.
لازم به ذکر است که براساس قانون «سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه­ها و مراکزآموزش عالي کشور» مصوب 10/6/92 مجلس شوراي اسلامي، درآزمون سراسري سال 1393،آن دسته ازديپلمه‌هاي رياضي فيزيک، علوم‌تجربي، علوم‌‌انساني و علوم و معارف اسلامي که ديپلم خود را طي ‌سال­هاي 1384 لغايت 1392 اخذ نموده‌اند و امتحانات يک يا چند درس آنها به صورت نهايي وکشوري ‌برگزارشده است، مشمول سوابق تحصيلي‌ هستند و سوابق‌تحصيلي‌موجود به ميزان حداکثر 25 درصد و به صورت تاثيرقطعي درنمره‌آزمون‌آنان لحاظ مي­شود.
(در مبحث نمره‌کل‌سازي در آزمون سراسري و همچنين مبحث آشنايي با محتواي کارنامه نتايج علمي آزمون سراسري به تفصيل نمره کل و نحوه ساخت آن، بيان شده است).
نکات مهم:
1-   داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسري سال 1393 که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند مي‌توانند در گروه‌هاي آزمايشي و دوره‌هايي که مجاز به انتخاب رشته هستند، کد رشته ‌محل‌هايي از هر دو شيوه پذيرش را انتخاب نمايند. اين داوطلبان امکان انتخاب 150 کدرشته‌محل را دارند.
2-   داوطلبان غيرمجاز، غايبان آزمون و ثبت‌نام کنندگان جديدي که در زمان انتخاب رشته ثبت‌نام مي‌نمايند و قبلاً ثبت نام نکرده‌اند، تنها مي‌توانند کد رشته‌محل­هايي را که پذيرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصيلي انجام مي‌شود انتخاب نمايند. اين داوطلبان امکان انتخاب 150 کدرشته‌محل (فقط از ميان رشته‌ محل‌هايي که پذيرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصيلي است) را دارند.
3-   در هر دو روش (پذيرش باآزمون و پذيرش با سوابق تحصيلي) هرداوطلب مي‌تواند متقاضي يک گروه آزمايشي اصلي (علوم رياضي‌ و  فني، علوم‌تجربي‌و علوم‌انساني) و دو گروه ‌آزمايشي‌ هنر و زبان‌هاي‌خارجي‌باشد. بديهي است که يک داوطلب نمي­تواند همزمان متقاضي دوگروه آزمايشي از ميان گروه­هاي آزمايشي اصلي، يعني گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني، باشد. در هر صورت، هر داوطلب فقط امکان انتخاب 150 کد رشته محل را داراست؛ به عبارت ديگر، به ازاي گروه‌هاي آزمايشي مختلف و شيوه پذيرش متفاوت، انتخاب رشته فقط در يک فرم 150 کد رشته محلي امکان‌پذير است (به ازاي گروه‌هاي آزمايشي مختلف فرم انتخاب رشته متفاوت وجود ندارد) و داوطلب بر اساس علاقه‌مندي لازم است که تمامي انتخاب­هاي خود را در يک فرم درج نمايد.

پذيرش پرديس‌هاي خودگردان مانند رشته‌هاي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و … مربوط به رشته‌هاي تابع وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکي و همچنين پرديس‌هاي خودگردان دانشگاه­ها مانند رشته‌‌هاي دانشگاه صنعتي اميرکبير به صورت متمرکز انجام مي­گيرد و ملاک گزينش در آنها فقط نمره‌کل نهايي و انتخاب رشته داوطلب است؛ به عبارت ديگر، مصاحبه‌اي براي پذيرش اين گونه رشته‌محل‌ها در آزمون سراسري سال 1393 صورت نمي‌پذيرد؛ هر چند پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف علاوه بر آزمون، براي پذيرش دانشجو اقدام به مصاحبه با داوطلبان نيز مي­کند.اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید 
بر چسب های نوشته :
ارسال شده در تاریخ 13 مرداد 1393 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات


 


آخرین ارسالهای انجمن کنکور

 

آرشیو آزمونهای آزمایشی

قلمچی

گزینه 2

سنجش

سال تحصیلی 97-96

دانلود رایگان

دانلود رایگان

سال تحصیلی 96-95

دانلود رایگان

دانلود رایگان

آزمونهای گاج

سال تحصیلی 95-94

دانلود رایگان

دانلود رایگان

دانلود رایگان

سال تحصیلی 94-93

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته هنر

رشته زبان

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته ریاضی

رشته تجربی

سال تحصیلی 93-92

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته هنر

رشته زبان

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته ریاضی

رشته تجربی

سال تحصیلی 92-91

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته هنر

رشته زبان

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته ریاضی

رشته تجربی

سال تحصیلی 91-90

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته هنر

رشته زبان

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته ریاضی

رشته تجربی

 


X
X
X

1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد
به ما امتیاز دهید