تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 93 مهندسی صنایع سیستم

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 93 مهندسی صنایع سیستم

 

اصول مدیریت و تئوری سازمان

طبق رویه‌ی سال‌های گذشته، در سال 93 هم بیشترین تعداد سؤالات از کتاب «مبانی سازمان و مدیریت» رضاییان (14 سؤال) مطرح شده است و تعداد سؤالات مطرح شده از سایر منابع (مدیریت عمومی الوانی، رفتار سازمانی رضاییان، منابع انسانی سعادت، تجزیه و تحلیل سیستم رضاییان) حجم کمی از کل سؤالات را به خود اختصاص می‌دهد (2 سؤال). از لحاظ بودجه‌بندی 5 سؤال از کلیات مدیریت، یک سؤال از خلاقیت و نوآوری، یک سؤال از برنامه‌ریزی، 4 سؤال از مدیریت راهبردی، 2 سؤال از سازمان‌دهی و هماهنگی، یک سؤال از کنترل، یک سؤال از رفتار سازمانی و یک سؤال از تجزیه و تحلیل سیستم مطرح شد. البته به طور غیره منتظره‌ای 4 سؤال خارج از مباحث تئوری سازمان مطرح شده که یک سؤال مربوط به اقتصاد و سه سؤال دیگر مربوط به مدیریت مالی هستند. معمولاً بیشترین سؤال از مبحث کلیات مدیریت و مبحث سازماندهی و هماهنگی مطرح می‌شود که البته این رویه امسال در مورد مبحث سازماندهی و هماهنگی نقض شده است و به جای آن از مبحث مدیریت راهبردی سؤالات زیادی مطرح شده است.
با نگاهی به بودجه‌بندی سؤالات امسال و سال‌های گذشته می‌توان دریافت که با مطالعه‌ی دقیق کتاب «مبانی سازمان و مدیریت» به راحتی می‌توان بالای 80 درصد سؤالات این درس را پاسخ داد.
به علت حجم زیاد مباحث حفظی و مطرح شدن سؤال به صورت کاملاً جزئی، پیشنهاد می‌شود مباحث این درس به صورت کلی، حفظی ـ مفهومی مطالعه شود. در خیلی از مباحث با فهمیدن کلیت موضوع به راحتی می‌توان سؤالات جزیی را پاسخ داد و نیازی به حفظ کردن آنها نیست. نکته‌ی دیگر در مورد این درس، فرار بودن مباحث آن است که این مشکل نیز با مرور و تکرار زیاد مرتفع می‌شود. نکته‌ی آخر این که در دروسی مثل ریاضی، تست زدن زیاد باعث می‌شود که دانشجو با انواع نمونه سؤالات آن درس آشنا شود و احتمال پاسخ‌گویی به سؤالات در جلسه‌ی امتحان زیاد شود. اما در دروسی مانند تئوری سازمان، تست زدن زیاد باعث تسلط شما نمی‌شود، بلکه بیشترین تأثیر در عملکرد شما با مطالعه‌ی دقیق و مرور و تکرار مطالب به دست می‌آید.


اقتصاد عمومی 1 و 2

مباحث درس اقتصاد خرد با یک توالی منطقی تکامل پیدا می‌کنند، ولی این بدین معنی نیست که مباحث هر فصل وابسته به فصول قبل است، بلکه تنها فصل بازارهاست که وابستگی کمی به فصول قبلی دارد. در مورد درس اقتصاد کلان نیز همین موضوع صادق است و فقط فصل تعادل همزمان بازار کالا و پول است که به فصول گذشته وابستگی دارد. همچنین بین مباحث درس اقتصاد خرد و درس اقتصاد کلان هیچ وابستگی و پیوستگی وجود ندارد و باید به صورت جداگانه و دقیق مورد مطالعه قرار گیرند.
با نگاهی به سؤالات می‌توان دریافت که سؤالاتی که از مباحث درس اقتصاد خرد طرح شده 9 سؤال و مابقی سؤالات (11 سؤال) از درس اقتصاد کلان مطرح شده است. بنابراین، برای کسب حداقل نمره قابل قبول، می‌توان تنها درس اقتصاد خرد یا اقتصاد کلان را مطالعه کرد و نیازی به مطالعه هر دو درس که مباحث متفاوتی را بیان می‌کنند، نیست. اما برای کسب نمره ممتاز و عالی، این کار به هیچ عنوان کافی نیست و تسلط کامل بر هر دو درس ضروری خواهد بود.
از لحاظ بودجه‌بندی در سال 93 یک سؤال از بخش کلیات علم اقتصاد، یک سؤال از بخش عرضه و تقاضا و کشش، دو سؤال از بخش تئوری رفتار مصرف‌کننده، دو سؤال از بخش تئوری رفتار تولید کننده، یک سؤال از بخش هزینه‌های تولید و دو سؤال از بخش بازارها برای درس اقتصاد خرد مطرح شده است. برای درس اقتصاد کلان نیز یک سؤال از بخش کلیات اقتصاد کلان، یک سؤال از بخش حسابداری ملی و شاخص قیمت‌ها، چهار سؤال از بخش مدل‌های تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست‌های مالی، یک سؤال از بخش تعادل همزمان بازار کالا و پول، یک سؤال از بخش نظریه‌های مصرف و سرمایه‌گذاری، دو سؤال از بخش نظریه‌های تورم و بیکاری و یک سؤال از بخش تراز پرداخت‌ها آمده است.
شایان ذکر است که سؤالات درس اقتصاد خرد و کلان، همانند سایر دروس کنکور، سال به سال به سمت مفهومی‌تر شدن پیش می‌روند، شاید بتوان گفت که امسال تنها دو سؤال را می‌شد بصورت حفظی پاسخ داد وگرنه مابقی سؤالات مفهومی/ محاسباتی بودند. ضمن آنکه سؤالات محاسباتی این درس نیاز به انجام محاسبات قابل توجه و پیچیده ریاضی ندارند و در صورتی که دانشجو تسلط کافی بر مباحث درس داشته باشد، به راحتی می‌تواند سؤالات محاسباتی را پاسخ دهد.
همچنین با نگاهی به سؤالات سال 93 می‌توان گفت که امسال سؤالات از بین مباحث مختلف آورده شده است، به طوری که از تمام مباحث اقتصاد خرد حداقل یک سؤال طرح شده و در درس اقتصاد کلان نیز سؤالات بین بخش‌های مختلف تقسیم شده است. در نتیجه دانشجو برای کسب نمره عالی در این درس باید بر کلیه مباحث درس اقتصاد خرد و کلان تسلط کافی داشته باشد.


تحقیق در عملیات 1

در آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع ـ سیستم سال 93 از درس تحقیق در عملیات مانند سال گذشته 20 سؤال مطرح شده است. به طور کلی آزمون سال 93 از سطح دشواری متوسطی برخوردار بود، به طوری که می‌توان تعداد 8 سؤال را در حد ساده، 7 سؤال را در حد متوسط و 5 سؤال را در حد دشوار و کاملاً وقت‌گیر ارزیابی کرد که کار داوطلبان را برای کسب درصدهای بالاتر از 75 درصد بسیار دشوار می‌کند، اما می‌توان انتظار داشت که داوطلبان از میانگین درصد بالاتری در این درس نسبت به سال‌های گذشته برخوردار باشند. بودجه‌بندی مباحث سؤالات به صورت جبر خطی 1 سؤال، روش سیمپلکس 6 سؤال، دوگان و تحلیل حساسیت 9 سؤال و مدل حمل و نقل و تخصیص 4 سؤال می‌باشد، در حالی ‌که از مباحثی چون مدل‌سازی و حل هندسی سؤالی مطرح نشده است. از نکات قابل توجه دیگر در آزمون امسال وجود 9 تست غیر محاسباتی و کاملاً مفهومی است، در حالی‌که سؤالات محاسباتی مبنای سؤالات تحقیق در عملیات در سال‌های گذشته بوده‌ است.
در آزمون امسال شاهد سؤالاتی بودیم که در صورت عدم کامل تسلط داوطلب به مباحث، حل آن‌ها زمان زیادی را از داوطلب می‌گرفت. همچنین وجود سؤالات ترکیبی (گنجاندن چندین مبحث درسی در غالب یک سؤال) و افزایش سؤالات مفهومی در چند سال اخیر، آشنایی کامل داوطلب به تمامی مباحث را برای آزمون‌ سال آینده می‌طلبد.


تئوری احتمال و آمار مهندسی

درس تئوری احتمال و آمار مهندسی همانند سال‌های گذشته دارای 20 سؤال در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 بود. از نظر بودجه‌بندی تعداد سؤالات مبحث مجموعه‌ها در سال 93 برابر 1 سؤال بود، در صورتی که در سال 92 سؤالی از این مبحث نداشتیم. از مباحث امید ریاضی و ضریب همبستگی هر کدام 2 سؤال، احتمال و نظریه برآورد هر کدام 3 سؤال، توزیع‌های آماری پیوسته 4 سؤال و آزمون فرض 5 سؤال طرح شده بود. در مبحث آزمون فرض 4 سؤال از آزمون میانگین و یک سؤال از آزمون واریانس آمده است. سؤالات به طور کلی استاندارد بودند و سؤال سختی که قابل حل نباشد در سؤالات دیده نمی‌شد.
اگر داوطلبان بخواهند به درصد بالایی در این درس دست پیدا کنند، باید یک کتاب جامع که دارای درسنامه قوی مثال و تمرین زیاد باشد را مطالعه کنند. خوشبختانه کتاب آمار و احتمال مدرسان شریف از این حیث کتابی جامع است و دانشجویان با خواندن کامل این کتاب می‌توانند به در صد بالایی دست پیدا کنند.


ریاضیات عمومی 1 و 2

با نگاهی به سؤالات می‌توان دریافت، سؤالاتی که به طور مستقیم از مباحث درس ریاضیات عمومی 1 طرح شده، 9 سؤال و مابقی سؤالات (11 سؤال) از درس ریاضیات عمومی 2 مطرح شده است. بنابراین، برای کسب حداقل نمره قابل قبول در این درس، نیاز است که درس ریاضیات عمومی 2 با دقت و موشکافی بیشتری مطالعه گردد و داوطلبانی که این بخش از درس ریاضیات عمومی را به هر دلیل، کنار گذاشته‌اند، موفق به کسب نمره مطلوبی در این درس نخواهند شد. البته برای کسب درصد عالی در این درس، لازم است که داوطلبان، درس ریاضیات عمومی 1 را نیز با دقت مطالعه کنند. از لحاظ بودجه‌بندی در سال 93، از فصل تابع و حد و پیوستگی سؤالی مطرح نشده بود. از فصل مشتق و کاربرد مشتق، یک سؤال، از فصل انتگرال 2 سؤال، از فصل کاربرد انتگرال نیز 2 سؤال، از فصل دنباله و سری 3 سؤال، از فصل اعداد مختلط 1 سؤال، از فصل توابع چند متغیره 7 سؤال، از فصل توابع برداری یک سؤال، از فصل انتگرال‌های دوگانه و سه گانه 3 سؤال و از فصل انتگرال میدان‌های برداری 1 سؤال مطرح گردیده بود.
لازم به ذکر است که سؤالات درس ریاضیات عمومی 1 و 2 در آزمون سال 93 نسبت به سال 92، دارای 10 سؤال بیشتر است، بنابراین اهمیت هر سؤال در این درس، در این سال کاهش یافته است. مشابه با سال‌های گذشته، سؤالات درس ریاضیات عمومی 1 و 2، بیشتر سؤالاتی مفهومی بوده، که با تسلط بر مطالب درسی و البته تکرار و تمرین و استفاده از نکات تستی، می‌توان به آن‌ها پاسخ داد.

 

*مدرسان شریف

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • پایان نامه
  • علوم پزشکی نخبگان
  • آموزش یار
  • جزوه مکتب آروین

تبلیغات متنی