تجربی – غیر پزشکی – مهندسی >> زراعت - کنکور


مهندس منتظری فرهیختگان
موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
دندانپزشک زیبایی
بهترین دندانپزشک زیبایی در تهران
دندانپزشک خوب در تهران
لمينت دندان
عضویت در خبرنامه

     

    آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .    کل مطالب سایت


    دانشجویان و کنکور ارشد


    مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

مکتبستان

 

مکتبستان

دانلود ورود

بازدید : 546 بار
نظرات :

رشته زراعت و اصلاح نباتات يکي از گرايشهاي مهم و اساسي در مجموعه مهندسي کشاورزي به شمار مي آيد. مجموعه مهندسي کشاورزي نيز از رشته هاي پراهميت و جذاب در مجموعه علوم تجربي مي باشد که توسط داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي انتخاب مي گردد. ايران کشوري است که از توانمنديهاي خوب بالقوه و بالفعل کشاورزي برخوردار بوده وکشاورزي در برنامه هاي توسعه کشور از محورهاي اصلي است… 

رشته زراعت و اصلاح نباتات يکي از گرايشهاي مهم و اساسي در مجموعه مهندسي کشاورزي به شمار مي آيد. مجموعه مهندسي کشاورزي نيز از رشته هاي پراهميت و جذاب در مجموعه علوم تجربي مي باشد که توسط داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي انتخاب مي گردد. ايران کشوري است که از توانمنديهاي خوب بالقوه و بالفعل کشاورزي برخوردار بوده وکشاورزي در برنامه هاي توسعه کشور از محورهاي اصلي است. 

توسعه کشاورزي نيازمندنيروي انساني ماهر است که بتواند عمليات کشاورزي مربوط به محصولات زراعي و باغي رابر اساس يافته هاي جديد علمي انجام دهد و بيشترين بازدهي و محصول را در بهره گيرياز منابع به دست آورد. 

بدين منظور براي تأمين نيروي انساني متعهد و متخصص در رشتهزراعت و اصلاح نباتات، براي نيل به خودکفايي در مواد اوليه غذايي و صنعتي لازم استمتخصصاني تربيت شوند که بتوانند با استفاده از دانش و تجربيات خود، توليد اقتصاديمحصولات زراعي را به طور علمي امکان پذير سازند و از امکانات موجود کشور حداکثراستفاده را برده، در امور تحقيقات و آموزش و برنامه ريزي کشاورزي نيز خدمت نمايند

تربيت کاردان فني، به عنوان رابط بين مهندسان و متخصصان کشاورزي و کشاورزان درکشور، داراي اهميت فوق العاده است و از نظر تعداد نيروي انساني در حال حاضر در سطحپاييني قرار دارد. تأمين نيروي انساني در اين مقطع مي تواند نقش سازنده اي را درتوسعه کشاورزي ايفا نمايد

-1 زراعت و اصلاح نباتات 

1-1) 
تعريف و هدف
 

مطالعه و بررسي در زمينه کاشت و پرورش گياهان زراعي و انتخاب ارقام مناسب اينگياهان و برداشت صحيح محصولات آنها در رشته اي از علوم دانشگاهي قرار مي گيرد که باعنوان زراعت و اصلاح نباتات ناميده مي شود. اين رشته در دو مقطع کارداني و کارشناسيارائه مي شود

هدف از ايجاد دوره کارشناسي در رشته زراعت و اصلاح نباتات تربيتافرادي است که بتوانند به عنوان کارشناس در زمينه هاي مختلف توليدي کار و در برنامهريزيهاي منطقه اي و مطالعاتي و همچنين به صورت مربي آموزشي در دبيرستانها وهنرستانهاي کشاورزي، و به عنوان مجري امور تحقيقات کشاورزي و يا به عنوان مدير ومجري واحدهاي توليدي دولتي و خصوصي بخش کشاورزي منشأ خدمت باشند. 
در دورهکارداني توليدات گياهي و امور زراعي افرادي تربيت مي شوند که بتوانند برنامه هايتوليدي تدوين شده در اين رشته را زير نظر مهندسان کشاورزي بر اساس اصول علمي اجراکنند. اين افراد همچنين قادر خواهند بود طرحهاي تحقيقاتي را زير نظر متخصصان مربوطاجرا نموده، در برنامه هاي آموزش کشاورزي به عنوان مروج کشاورزي خدمت نمايند

1-2) اهميت و جايگاه در جامعه 

ايجاد رشته زراعت و اصلاح نباتات براي تربيتکارشناساني است که بتوانند در جهت افزايش سطح زيرکشت محصولات اصلي کشاورزي، استفادهبهينه از زمان و بالا بردن عملکرد اين محصولات در واحد سطح (هکتار) تلاش کنند. باتوجه به اين که در حال حاضر حدود 16 ميليون هکتار از اراضي کشور زيرکشت محصولاتمختلف زراعي قرار دارد و با عنايت به اين که مساحت زمينهاي قابل کشت در کشور حدود 50 ميليون هکتار است، و نظر بر اين که ايران از تنوع آب و هوايي برخوردار است؛ بابرنامه ريزي صحيح و دقيق و با استفاده از دانش کارشناسان رشته زراعت و اصلاحنباتات، مي توان به ميزان هر چه بيشتر از زمينهاي کشور براي افزايش توليد کمي وکيفي بهره برداري نمود. 

اين مطالب ضرورت و اهميت تربيت افرادي را که بتوانند با بهکار گرفتن دانش خود در جهت رسيدن به اين اهداف اقدام نمايند، مشخص مي کند. همچنيناز جمله مشکلات کشاورزي در کشور ما همواره اين بوده است که مجريان فعاليتهاي توليديکشاورزي، کمتر تحصيلاتي در زمينه کشاورزي داشته اند؛ به طوري که روشهاي کار همچنانسنتي و قديمي باقي مانده است. در حالي که در سطوح بالاتر يعني کارشناسان و يا مراکزبرنامه ريز و هدايت گر، توان بالايي براي تأمين فن آوري مورد نياز وجود دارد. ازبين بردن اين خلا يعني تربيت کاردانها در اين رشته، مي تواند ضمن بهره گيري ازتواناييهاي متخصصان و صاحبنظران سطوح بالاتر، با به کارگيري دانش و فنون جديد درامور کاشت و نگه داري محصولات زراعي و باغي، برنامه هاي کشاورزي را با بازدهيبيشتري قرين سازد.

رديف
نام درس
1
آبياري عمومي
2
آفات مهم گياهان زراعي
3
آمار و احتمالات
4
ازدياد نباتات
5
اصلاح نباتات خصوصي
6
اصول اصلاح نباتات
7
اصول تبديل و نگهداري فرآورده‌هايکشاورزي
8
اصول ترويج و آموزش كشاورزي
9
اقتصاد کشاورزي
10
اکولوژي
11
باغباني عمومي
12
برنامه نويسي کامپيوتر
13
بيماريهاي گياهي
14
بيماريهاي مهم گياهان زراعي
15
بيوشيمي عمومي
16
جلسه بحث
17
حاصلخيزي خاک و کودها
18
حشره‌شناسي و دفع آفات
19
خاک‌شناسي عمومي
20
خاک‌هاي شور و قليايي
21
دامپروري عمومي
22
ديم‌کاري
23
رابطه آب و خاک و گياه
24
روشهای پیشرفته آماری
25
رياضيات عمومي
26
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای
27
زراعت عمومي
28
زراعت غلات
29
زراعت نباتات صنعتي
30
زراعت نباتات علوفه‌اي
31
ژنتيک
32
سیتولوژی
33
شيمي آلي
34
شيمي عمومي
35
طرح آزمايشهاي كشاورزي1
36
طرح آزمایشگاههای کشاورزی 2
37
علف‌هاي هرز و کنترل آنها
38
عمليات کشاورزي
39
عملیات کارگاهی
40
فيزيولوژي گياهان زراعتي
41
فيزيک عمومي
42
گياهشناسي 1(فيزيولوژي و تشريح )
43
گیاه شناسی 2 (سیستماتیک و مرفولوژی)
44
ماشين‌هاي کشاورزي
45
ماشینهای برداشت
46
مديريت و حسابداري
47
مرتع‌داري
48
مساحی و نقشه برداری
49
مکانیزاسیون کشاورزی
50
هوا و اقليم شناسي
51
کارآموزي
52
کنترل و گواهی بذر
بازار کار:

تواناييهاي لازم براي داوطلبان اين رشته و ادامه تحصيل در آن 

سابقه طولاني رشته شيمي در ايران موجب شده است که تعداد متخصصان قابل توجهي در اين رشته در جامعه، در مقاطع مختلف مشغول فعاليتهاي گوناگون باشند. دوره هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاههاي کشور يکي پس از ديگري داير شده و فارغ التحصيلان آنها در مشاغل مختلف مشغول به کار شده اند، به طوري که کيفيت علمي آنها نيز با کشورهاي با سابقه طولاني در اين سطوح قابل مقايسه است. مهمترين گرايشهاي مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري دانشگاههاي کشور عبارت است از: شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي فيزيک، شيمي معدني، شيمي پليمر و بيوشيمي

گستردگي علم شيمي باعث جذب تعداد زيادي دانشجو در گرايشهاي مختلف شده است، دانشجوياني که استعداد رياضي قوي دارند در گرايشهاي شيمي فيزيک و شيمي تجزيه و شيمي معدني جذب مي شوند. دانشجوياني که پايه علوم تجربي قويتري دارند قادر به ادامه تحصيل در رشته هاي شيمي آلي، بيوشيمي نيز هستند

تواناييهاي فارغ التحصيلان 
فارغ التحصيلان اين دوره مي توانند مسووليت زمينه هاي مختلف از جمله موارد زير را عهده دار باشند

1- طرح، نظارت و اجراي طرحهاي تحقيقاتي کوچک و بزرگ شيميايي در سطوح مختلف کاربردي و علمي محض، در دانشگاهها، کارخانجات و مراکز تحقيقاتي، به منظور ارتقاي کمي و کيفي محصولات مورد نياز جامعه

2- مسووليت و ارائه خدمات در آزمايشگاههاي کنترل کيفي، پيگيري و ارائه معيارهاي استاندارد به منظور افزايش کميت و کيفيت محصولات توليدي و همچنين مواد مصرفي کارخانه ها و صنايع

3- ارائه خدمات آموزشي در سطح دانشگاهها، دبيرستانها و موسسات آموزشي

4- ارائه طرحهاي پژوهشي به منظور استفاده از منابع اوليه ارزنده موجود در جامعه در جهت افزايش بهره وري از آنها و جلوگيري از صادرات بي رويه مواد اوليه ارزشمند و تبديل آنها به محصولات واسطه اي که ارزش اقتصادي بالاتري دارند

5- ارائه خدمات در کارخانجات پتروشيمي، پلاستيک، لاستيک، رنگ و رزين، الياف، صنايع غذايي، صنايع دارويي، بهداشتي و شوينده ها

6- آمادگي براي ادامه تحصيلات در مقاطع بالاتر براي تأمين کادر علمي دانشگاهها و ساير مراکز علمي

7- کمک به توسعه صنايع دستي که در سطح گسترده اي در جامعه پراکنده هستند؛ از جمله ساخت رنگهاي بهتر و متنوع تر، بخصوص استفاده از رنگهاي طبيعي موجود در صنعت فرش

8- استفاده از گياهان دارويي فراواني که در مملکت موجودند، به منظور استخراج و شناسايي موارد کاربرد اين گياهان به کمک متخصصان داروساز.اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید 
بر چسب های نوشته :
ارسال شده در تاریخ 16 مرداد 1390 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات


 


آخرین ارسالهای انجمن کنکور

 

آرشیو آزمونهای آزمایشی

قلمچی

گزینه 2

سنجش

سال تحصیلی 97-96

دانلود رایگان

دانلود رایگان

سال تحصیلی 96-95

دانلود رایگان

دانلود رایگان

آزمونهای گاج

سال تحصیلی 95-94

دانلود رایگان

دانلود رایگان

دانلود رایگان

سال تحصیلی 94-93

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته هنر

رشته زبان

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته ریاضی

رشته تجربی

سال تحصیلی 93-92

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته هنر

رشته زبان

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته ریاضی

رشته تجربی

سال تحصیلی 92-91

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته هنر

رشته زبان

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته ریاضی

رشته تجربی

سال تحصیلی 91-90

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته هنر

رشته زبان

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته ریاضی

رشته تجربی

 


X
X
X

1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد
به ما امتیاز دهید