پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

معرفی رشته مهندسی جنگلداری

در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدار رشته تجربی، یعنی رشته مهندسی جنگلداری می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطلب معرفی رشته مهندسی جنگلداری به ادامه مطلب مراجعه کنید.

جنگل و جنگل داری مانند بسیاری از رشته هایی که به طور مستقیم با طبیعت درگیر هستنددر کشورهای در حال توسعه مهجور و مظلوع واقع شده است.

هنوز در کشوری مانندایران زمان بسیاری نیاز است تا مردم با طبیعت ، حیوانات و گیاهان سرآشتی بگذارند

فرهنگ سازی در این زمینه بسیار ضروری است و این مطلب را می توان به راحتی ازاخبار تلویزیون فهمید به همین خاطر و به منظور تامین نیروهای کارآمد برای حفاظت ،احیا و بهره برداری مستمر و اداره صحیح جنگلها لازم است افرادی که در این زمینه ازکارایی و آگاهی کافی برخوردار باشند ، تربیت شوند

فارغ التحصیلان این رشته بااستفاده از دانش و اطلاعاتی که در این دوره کسب می نمایند، خواهند توانست ثروتهایطبیعی نهفته در جنگلها را در جهت تامین نیازهای مردم ، با برنامه ریزی صحیح بکارگیرند

تعریف و هدف:از رشته مهندسی جنگلداری
جنگلداری عبارتست از بکارگیری مجموعه ای از علوم وفنون که درجهت شناخت جوامع مختلف جنگلی و آگاهی از کیفیت و کمیت آنها ، پرورش تودههای جنگلی ، بهره برداری مستمر از تولیدات جنگل ، روشها ی مختلف قطع و استحصال وحمل درختان افکنده و بالاخره حفاظت ، احیا و توسعه مناطق جنگلی بعنوان تولید کنندهماده اولیه (چوب ) و تعدیل و تنظیم کننده شرایط آب و هوایی و خاکی مورد استفادهقرار می گیرد

هدف از ایجاد دوره کارشناسی ناپیوسته رشته جنگلداری ، تربیتکارشناسانی است که با فراگیری مطالب لازم در ادامه تحصیلات خود بعد از دوره کاردانیبتوانند بعنوان کارشناس در زمینه های ذکر شده انجام وظیفه نمایند و بخصوص قادر بهتهیه طرحهای جنگلداری و ناظر براجرای صحیح آنها باشند و در مناطق جنگلی مشغول بخدمتگردند

طول دوره رشته مهندسی جنگلداری و شکل نظام:
براساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی طولدوره کارشناسی ناپیوسته رشته جنگلداری دو سال (بطور متوسط ) و حداکثر مجاز طول دورهسه سال می باشد

هر سال تحصیلی دارای دو نیمسال می باشد و هر نیمسال شامل 17هفته آموزشی است.
نظام آموزشی این دوره براساس واحدی برنامه ریزی شده و هر واحددرس نظری شامل 17 ساعت و هر واحد عملی شامل 34 ساعت آموزشی می باشد

تعداد واحدهای درسی رشته مهندسی جنگلداری:
واحدهای درسی دوره کارشناسی ناپیوسته جنگلداری 78 واحد بهشرح زیر است

-دروس عمومی 12واحد
-دروس پایه 16
-دروس اصلی38 
دروسی تخصصی 22

ضرورت و اهمیت رشته مهندسی جنگلداری :
باتوجه به اینکه جنلگهای ایرانقسمتی از منابع طبیعی قابل تجدید کشور می باشد که در زمره اموال عمومی بوده و ادارهو برنامه ریزی آنها بعهده دولت می باشد ، لذا باید در بخش دولتی مدیران و برنامهریزان قابلی وجود اشته باشند تابا تهیه طرحها و برنامه ریزی صحیح و نظارت برحسناجرای آنها ، از این منابع لایزال خدادادی بطور صحیح بهره برداری اصولی و مستمرنموده و از انحطاط و تخریب آنها جلوگیری و در احیا و توسعه آنها کوشش کنند.
لازمه یک چنین برنامه هایی تربیت افراد متخصص با بینش و آگاهی کافی در زمنیههای مختلف جنگل می باشد که بطور اختصار در تعریف و هدف از آنها نام برده شد

شرایط گزینش دانشجو رشته مهندسی جنگلداری:
داوطلبی این رشته علاوه برداشتن شرایط عمومی واختصاصی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته های منابع طبیعی باید فارغ التحصیل دورهتکنولوژی جنگلداری یا دوره کاردانی منابع طبیعی باشند.
در رابطه با فارغالتحصیلان دوره کاردانی منابع طبیعی تطبیق لازم توسط گروههای آموزشی دانشکده هایمجری صورت گرفته و دروس کمبود باید توسط دانشجو اخذ گردد.

 

بازار کار رشته مهندسی جنگلداری:
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر منشا خدمت باشند.
بعنوان کارشناس (مهندس ) متخصص در تهیه طرحهای جنگلداری و سایر طرحهای مربوط به حفاظت وتوسعه جنگلها در سازمان جنگلها و مراتع
به عنوان مدیر در مناطق جنگلی تحت پوشش و نظارت سازمان جنگلها و مراتع کشور.

 

درسهای رشته مهندسی جنگلداری :
ردیف
نام درس
1
آشنایی با کامپیوتر
2
آمار و احتمالات
3
اخلاق و تربیت اسلامی 2
4
اقتصاد جنگل
5
اقتصاد عمومی
6
اگروفارستری
7
اندازه‌گیری جنگل 2
8
انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن از قرنسیزدهم
9
اکولوژی جنگل
10
برنامه نویسی کامپیوتر
11
پروژه
12
تاریخ اسلام
13
تربیت بدنی 2 (عملی(
14
جاده‌سازی 2
15
جامعه شناسی روستایی
16
جنگل شناسی 1
17
جنگل شناسی 2
18
جنگلداری 2
19
چوب شناسی
20
حمایت و حفاظت جنگل
21
حمل و نقل چوب
22
خاک شناسی جنگل
23
درخت شناسی
24
ریاضیات عمومی 2
25
زبان خارجی 2 (نظری و عملی(
26
زیست شناسی
27
ژنتیک
28
سیاست جنگل
29
شناخت حیوانات شکاری
30
فارسی 2
31
قوانین و مدیریت منابع طبیعی
32
متون اسلامی (آیات و احادیث(
33
محصولات فرعی جنگل
34
هوا و اقلیم شناسی
35
هیدورلوژی عمومی
36
کارآموزی

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از

مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

تبلیغات متنی