عربی عمار

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

معرفی رشته رفاه اجتماعی

در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدارغیرپزشکی علوم پایه، یعنی رشته رفاه اجتماعی می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطلب معرفی رشته رفاه اجتماعی به ادامه مطلب مراجعه کنید.

رفاه اجتماعی که زمانی یک بحث فرعی و حاشیه ای بود امروزه به جایگاهی رسیده که یکرشته دانشگاهی شده است .

هدف از  دوره رشته رفاه اجتماعی
رفاه اجتماعی شامل مجموعه اقداماتی درسطوح اجرایی از سیاستگذاری تا ارائه خدمات است که در هر یک از بخشهای دولتی ، خصوصی، خانواده و خیریه با هدف کاهش ، رفع ، کنترل یا پیشگیری از مشکلات اجتماعی صورت میگیرد

منظور از مشکل اجتماعی هر پدیده اجتماعی است که به اعتقاد کثیری از افرادجامعه ، مخل کیفیت زندگی یا تهدید کننده ارزشهای آن جامعه باشد ، علل یا عوارض اجتماعی داشته باشد و حل آن مستلزم سیاستگذاری اجتماعی باشد

براساس این تعریف، پدیده هایی نظیر فقر ، نابرابری (اقتصادی ، قومی ، جنسی و غیره ) مشکلات نهادآموزش (مثل بی سوادی ، افت تحصیلی و کیفیت پایین آموزشها ) مشکلات نهاد بهداشت (مثل دسترسی ناکافی به خدمات و کیفیت پایین خدمات ) مشکلات نهاد تولید (مثل بیکاری وکمبود بهره وری نیروی انسانی و سرمایه )مشکلات نهاد خانواده (مثل فروپاشی و تزلزل خانواده ها ، خشنونت خانگی و فرار کودکان ) و انحرافات اجتماعی (مثل مشکلات بهداشت روان ، اعتیاد ، خشونت و جرم ) همگی مشکل اجتماعی تلقی می شوند

رفاه اجتماعی شامل شش قلمرواصلی است که حوزه های اصلی فعالیت این دانش آموختگان را نیز تشکیل میدهد

-1تامین اجتماعی
مجموعه اقداماتی عمدتا به شکل بیمه و با مشارکت نیروی کار و کارفرماست که با هدف تامین حداقل نیازهای کار در موارد افت در آمد نظیربیماری ، از کارافتادگی و بازنشستگی صورت می پذیرد

در برخی کشورها تامین اجتماعی با مفهوم گسترده تری مد نظر است که تقریبا همه قلمروهای رفاه اجتماعی را دربرمی گیرد

-2خدمات اجتماعی:
مجموعه اقداماتی عمدتا به شکل غیربیمه ای(حمایتی ) است که با هدف تامین حداقل نیازهای بخشی از جامعه که تحت پوشش تامین اجتماعی قرار نمی گیرند ، صورت می پذیرد

پرداخت یارانه به خانوارهای زیر خط فقر از جمله مهمترین این اقدامات است که در بخش دولتی سازماندهی و اجرا می شود. درعین حال ، خدمات اجتماعی محدود به فعالیتهای دولت نمی شود و امروزه طیف وسیعی ازفعالیتهای سازمانهای غیردولتی بویژه خیریه ها را در بر می گیرد

-3بهداشتهمگانی:
هر اقدامی که هر یک از بخشهای جامعه (اعم از دولتی ، دولتی ، خانوادهو خیریه ) برای دسترسی عموم افراد آن جامعه به خدمات بهداشتی مورد نیاز آنها و برایتامین سایر نیازهای بهداشتی آنها انجام دهد ، در این قلمرو قرار می گیرد.
پرداخت یارانه غذا برای پیشگیری از سو تغذیه و عوارض آن و تاسیس خانه ها ی بهداشت و بیمارستانهای دولتی ، از جمله مهمترین این اقدامات در بخش دولتی است.خیریه ها در این زمینه هم نقش قابل توجهی می توانند ایفا کنند

-4آموزش همگانی:
تامین نیازهای آموزشی پایه برای همگان در این قلمرو قرار می گیرد. تاسیس مدارس دولتی برای طبقات فقیر از مهمترین این اقدامات در بخش دولتی و تاسیس خیریه هایی برای تامین نیازهای تحصیلی کودکان فقیر از جمله این اقدامات در بخش غیر دولتیاست

-5اشتغال
هر اقدامی که در هر یک از بخشهای دولتی و غیردولتی برایافزایش اشتغال و کاهش بیکاری صورت گیرد ، در این قلمرو قرار دارد.
ارائه آموزشهای فنی – حرفه ای ، خدمات کاریابی و بیمه بیکاری از جمله اینهاست . در برخی تقسیم بندیها این قلمرو زیر مجموعه ای از تامین اجتماعی قلمداد می شود

-6مسکن:
تامین سرپناه برای همگان در این قلمرو قرار می گیرد که نظیر سایر قلمروهای پیش گفته شامل فعالیتهای در هر دو بخش دولتی (مثل واگذاری مسکن به طبقات نیازمند بهشکل اجاره یا اجاره به شرط تملک و پرداخت وامهای دراز مدت کم بهره برای تهیه مسکن به طبقات کم درآمد) و غیردولتی (بویژه خیریه ) می شود

به روشنی دیده می شود که رفاه اجتماعی حوزه وسیعی از فعالیتهای دولت و جامعه مدنی را شامل می شود

این حجم وسیع عملیات و این سهم عظیم بودجه دولتی و یا درآمدهای ملی مستلزم تربیت نیروی انسانی کارآمد برای اداره دستگاههای متولی رفاه اجتماعی اعم از دولتی (صف یا ستاد(خیریه و انتفاعی است که مهارتهای تحلیل ، پژوهش و ارزشیابی را داشته باشند

دوره کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی برای پاسخ به چنین ضرورتی طراحی شده است.

 

درسهای رشته رفاه اجتماعی :
ردیف
نام درس
1
آمار و روش تحقیق مقدماتی
2
ارزشیابی برنامه ها و طرح های رفاهاجتماعی
3
اقتصاد خرد و کلان
4
اقتصاد رفاه
5
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
6
پایان‌نامه
7
حقوق رفاه
8
خدمات اجتماعی و شناخت گروههای هدف
9
روانشناسی اجتماعی
10
روش تحقیق پیشرفته در توسعه در رفاهاجتماعی
11
زبان تخصصی
12
سازمان و مدیریت
13
سلامت اجتماعی
14
سیاست های اجتماعی و برنامه های توسعه
15
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
16
فنون پیشگیری از انحرافات اجتماعی وارتقای سلامت اج
17
مشکلات اجتماعی
18
نظریه های جامعه شناسی
19
نظریه های رفاه اجتماعی
 
بازار کار رشته رفاه اجتماعی :
تواناییهای مورد انتظار:

توانایی کاربرد نظریه های علمی در تشخیص مشکلات پیچیده رفاه اجتماعی

مهارت های کمی لازم برای مدل سازی مشکلات ، اجرا وارزشیابی راه حلها

درک جامعی از اهمیت تعیین راهبرد (استراتژی ) درسازمانهای رفاه اجتماعی

توانایی کار موثر در گروه و تیم و راهبری آنها

توانایی پژوهش و تحلیل در مسائل و مشکلات اجتماعی

توانایی تدوین سیاستها ، برنامه ها و راهکارهای موثر(eeffective)و کار آ(efficient) 

برای حل مسائل و مشکلات اجتماعی براساس یافته های پژوهشی

توانایی تدوین و اجرایارزشیابی برای برنامه ها و راهکارهای اجرا شده به منظور ارتقا کیفیت خدمات وسیاستهای رفاه اجتماعی

توانایی مستند سازی تجارب سازمانی و یافته های پژوهشی برای ارتقا علم رفاه اجتماعی

شرایط و ضوابط شرکت در دوره: 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس از یکی از دانشگاه های معتبر داخلی یا خارج از کشور مورد تاییدوزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در یکی ازرشته های مددکاری اجتماعی ، برنامه ریزی اجتماعی پژوهشگری اجتماعی ، مردم شناسی ،تعاون ، علوم سیاسی، روان شناسی ، جامعه شناسی ، جمعیت شناسی ، اقتصاد ، مدیریت ،بهداشت عمومی ، حقوق ، رشته های توانبخشی فیزیو تراپی ،گفتار درمانی ، کار درمانی( پرستاری ، شنوایی شناس ، آموزش کودکان استثنایی و بینایی سنجی(

دارا بودن شرایط کلی ورود به کارشناسی ارشد

برخورداری از توانایی جسمی لازم و متناسب با رشته تحصیلی.

 

برای انتخاب رشته کنکور 99 مشاور خودت رو انتخاب کن

انتخاب رشته توسط رتبه های برتر کنکور

مشاور خودت رو از بین رتبه های برتر کنکور انتخاب کن

برنامه ریزی و مشاوره تلفنی، پرسش و پاسخ و رفع اشکال مجازی

ارسال دیدگاه

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی