ظرفیت یک هزار و ۳۲۳ نفری در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری

ظرفیت یک هزار و ۳۲۳ نفری در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری

ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی تعداد یک هزار و ۳۲۳ نفری تعیین شده است.

 آن دسته از داوطلبان چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که در مرحله اصلی مجاز به انتخاب رشته محل بوده و در اعلام نتایج مرحله اصلی مردود اعلام شده اند و یا به هر دلیل موفق به انجام انتخاب رشته محل نشده اند، می توانند تا روز چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کنند.

براساس رای صادره در نود و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ داوطلبان با توجه به نمره و حدنصاب مرحله اصلی هر رشته محل، مجاز به انتخاب آن رشته محل هستند.

به بیان دیگر هر داوطلب در فرم انتخاب رشته محل خود قادر است تنها رشته محل هایی را مشاهده کند که نمره حد نصاب لازم آنها را کسب کرده باشد .کسب حد نصاب لازم در هر رشته محل به منزله پذیرش نهایی نیست و پذیرش نهایی براساس قوانین و مقررات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل است.

تذکر: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته محل های مربوط به سهمیه بومی مناطق محروم هستند، در صورت علاقه مندی به انتخاب رشته محل های مذکور باید براساس جدول شماره ۲
دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل نیاز دانشگاه های علوم پزشکی در هر رشته، جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استان های محل استقرار آن دانشگاه ها اقدام به انتخاب رشته محل کنند.

تذکر: داوطلبانی که با استفاده از قوانین استریتی در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی شرکت کرده اند، چنانچه تا تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ فارغ التحصیل شده باشند، مجاز به انتخاب رشته محل هستند، در غیر اینصورت شرکت ایشان در این مرحله تکمیل ظرفیت تخلف محسوب شده و براساس قوانین با آنها برخورد خواهد شد.

جدول ظرفیت انتخاب رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

ردیف دانشگاه علوم پزشکی رشته ها ظرفیت نهایی
۱ اراک ارتوپدی. بیماری های داخلی. بیماری های عفونی و گرمسیری. بیهوشی. جراحی عمومی. رادیولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان ۳۰ نفر
۲ ارتش بیماری های داخلی. بیهوشی. طب اورژانس ۱۴ نفر
۳ اردبیل بیماری های داخلی. بیهوشی. بیماریهای قلب و عروق. جراحی عمومی. زنان و زایمان. کودکان ۱۴ نفر
۴ ارومیه ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماریهای داخلی. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری. جراحی مغز و اعصاب. زنان و زایمان. کودکان ۲۱ نفر
۵ اصفهان ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماریهای داخلی. بیماریهای عفونی و گرمسیری. بیهوشی. پزشکی اجتماعی. پزشکی خانواده. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری. جراحی مغز و اعصاب. رادیولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان ۱۰۶ نفر
۶ البرز بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی مغز و اعصاب. طب اورژانس ۱۳ نفر
۷ اهواز ارتوپدی. بیماریهای پوست. بیماریهای داخلی. بیماریهای عفونی و گرمسیری. بیماریهای قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری. جراحی مغز و اعصاب. چشم پزشکی. رادیولوژی. رادیوانکولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش گلو و بینی وجراحی سروگردن ۹۷ نفر
۸ ایران ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماریهای داخلی. بیماریهای عفونی و گرمسیری. بیماریهای مغز و اعصاب. پزشکی اجتماعی. پزشکی فیزیکی و توانبخشی. پزشکی قانونی. پزشکی خانواده. جراحی مغز و اعصاب. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان ۶۷ نفر
۹ ایلام بیماریهای داخلی. کودکان ۱۶ نفر
۱۰ بابل آسیب شناسی. بیماریهای داخلی. بیماریهای عفونی و گرمسیری. بیماریهای قلب و عروق. بیهوشی. جراحی مغز و اعصاب. روانپزشکی. زنان و زایمان. کودکان ۱۲ نفر
۱۱ بجنورد کودکان یک نفر
۱۲ بقیه الله الاعظم (عج) بیماریهای داخلی. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان ۱۳ نفر
۱۳ بندرعباس بیماریهای داخلی. بیماریهای قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. زنان و زایمان. طب اورژانس. طب کار. کودکان ۲۷ نفر
۱۴ بوشهر بیماریهای داخلی. کودکان ۶ نفر
۱۵ بیرجند بیماریهای داخلی. بیماریهای قلب و عروق. بیماریهای مغز و اعصاب. بیهوشی. پزشکی خانواده. جراحی عمومی. جراحی مغز و اعصاب. کودکان ۱۹ نفر
۱۶ تبریز ارتوپدی. بیماریهای پوست. بیماریهای داخلی. بیماریهای عفونی و گرمسیری. بیماریهای مغز و اعصاب. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی مغز و اعصاب. رادیوانکولوژی. روانپزشکی. طب اورژانس. کودکان ۴۷ نفر
۱۷ تهران ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماریهای داخلی. بیماریهای عفونی و گرمسیری. بیماریهای مغز و اعصاب. بیهوشی. پزشکی اجتماعی. پزشکی قانونی. پزشکی ورزشی. پزشکی خانواده. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری. چشم پزشکی. رادیولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. طب کار. کودکان ۹۷ نفر
۱۸ جهرم بیهوشی. کودکان ۶ نفر
۱۹ دزفول بیماریهای داخلی ۳ نفر
۲۰ رفسنجان بیماریهای داخلی. بیهوشی. کودکان. رادیولوژی ۱۲ نفر
۲۱ زابل بیهوشی. زنان و زایمان. کودکان ۱۲ نفر
۲۲ زاهدان بیماریهای داخلی. بیماریهای عفونی و گرمسیری. بیماریهای قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری. چشم پزشکی. رادیولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش گلو وبینی و جراحی سروگردن ۵۰ نفر
۲۳ زنجان ارتوپدی. بیماریهای داخلی. بیماریهای عفونی و گرمسیری. بیماریهای قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. رادیولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان ۳۹ نفر
۲۴ سبزوار بیماریهای داخلی. کودکان ۳ نفر
۲۵ سمنان بیماریهای داخلی. بیهوشی. جراحی عمومی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان ۱۴ نفر
۲۶ شاهرود بیماریهای داخلی. طب اورژانس ۹ نفر
۲۷ شهرکرد بیماریهای داخلی. بیهوشی. زنان و زایمان. کودکان ۱۴ نفر
۲۸ شهیدبهشتی ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماریهای داخلی. بیماریهای عفونی و گرمسیری. بیماریهای قلب و عروق. بیماریهای مغز و اعصاب. بیهوشی. پزشکی اجتماعی. پزشکی فیزیکی و توانبخشی. پزشکی قانونی. پزشکی خانواده. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری. جراحی مغز و اعصاب. چشم پزشکی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش گلو وبینی و جراحی سروگردن ۱۰۶ نفر
۲۹ شیراز ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماریهای داخلی. بیماریهای قلب و عروق. بیماریهای مغز و اعصاب. بیهوشی. پزشکی اجتماعی. پزشکی خانواده. پزشکی هسته ای. جراحی کلیه و مجاری ادراری. جراحی مغز و اعصاب. رادیولوژی. رادیوانکولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان ۴۳ نفر
۳۰ علوم توانبخشی روانپزشکی یک نفر
۳۱ فسا بیماریهای داخلی ۴ نفر
۳۲ قزوین بیماریهای داخلی. بیماریهای عفونی و گرمسیری. بیماریهای قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. روانپزشکی. زنان و زایمان. کودکان ۳۲ نفر
۳۴ قم بیماریهای داخلی. بیماریهای قلب و عروق. بیهوشی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان ۱۸ نفر
۳۴ کاشان آسیب شناسی. بیماریهای داخلی. بیماریهای عفونی و گرمسیری. بیهوشی. جراحی عمومی. روانپزشکی. زنان و زایمان. کودکان ۱۷ نفر
۳۵ کردستان بیماریهای داخلی. بیماریهای عفونی و گرمسیری. بیهوشی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان ۳۶ نفر
۳۶ کرمان بیماریهای پوست. بیماریهای داخلی. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی مغز و اعصاب. رادیوانکولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان ۳۶ نفر
۳۷ کرمانشاه آسیب شناسی. بیماریهای داخلی. بیماریهای عفونی و گرمسیری. بیماریهای مغز و اعصاب. بیهوشی. جراحی عمومی. رادیوانکولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان ۴۱ نفر
۳۸ گلستان ارتوپدی. بیماریهای داخلی. بیهوشی. جراحی عمومی. زنان و زایمان. کودکان ۱۵ نفر
۳۹ گیلان ارتوپدی. بیماریهای پوست. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی مغز و اعصاب. روانپزشکی. زنان و زایمان. ۷طب اورژانس. کودکان ۲۱ نفر
۴۰ لرستان بیماریهای داخلی. بیهوشی. جراحی عمومی. کودکان ۱۴ نفر
۴۱ مازندران ارتوپدی. بیماریهای داخلی. بیماریهای عفونی و گرمسیری. بیهوشی. پزشکی خانواده. جراحی عمومی. جراحی مغز و اعصاب. رادیولوژی. روانپزشکی. طب اورژانس. کودکان ۳۳ نفر
۴۲ مشهد ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماریهای داخلی. بیماریهای عفونی و گرمسیری. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری. جراحی مغز و اعصاب. چشم پزشکی. رادیولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. طب کار. کودکان. گوش گلو وبینی و جراحی سروگردن ۶۸ نفر
۴۳ همدان بیماریهای داخلی. بیماریهای عفونی و گرمسیری. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری. جراحی مغز و اعصاب. رادیولوژی. رادیوانکولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان ۴۰ نفر
۴۴ یاسوج بیماریهای داخلی. بیهوشی. جراحی کلیه و مجاری ادراری. کودکان ۱۱ نفر
۴۵ یزد بیماریهای عفونی و گرمسیری. بیماریهای قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری. جراحی مغز و اعصاب. چشم پزشکی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. طب کار. کودکان ۲۵ نفر
جمع ۱۳۲۳ نفر

بر اساس جدول ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری بیشترین ظرفیت به رشته طب اورژانس با ۲۹۸ نفر ظرفیت اختصاص دارد.

ارسال دیدگاه

  عضویت  
اطلاع از

مشاوره قبولی کنکور ارشد توسط رتبه های برتر

برنامه ریزی و مشاوره تلفنی، پرسش و پاسخ و رفع اشکال مجازی

تبلیغات متنی